Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / udzs.sk


Stretnutie konzultantov ÚDZS

udzs.sk
 | 28.6.2011 | komentárov: 367

Obrazok Dňa 23. júna 2011 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej „úrad“) pod vedením predsedu úradu Jána Gajdoša a lekárov, ktorí vykonávajú odbornú konzultačnú činnosť pri výkone dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Analýza smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

udzs.sk
 | 20.5.2011 | komentárov: 0

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smernica“) je spolu s platným nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č.883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „nariadenie“) právnym nástrojom upravujúcim práva a povinnosti migrujúcich subjektov zúčastnených na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Smernica bola publikovaná v Úradnom vestníku EÚ čiastka L88 dňa 4.4.2011 a nadobudla účinnosť dňa 24.4.2011.