Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / sksapa.sk


Zákon o odmeňovaní sestier je v pripomienkovom konaní

sksapa.sk
 | 14.11.2011 | komentárov: 5

Obrazok Na základe predloženého návrhu zákona sa priemerný mzdový nárok sestry a pôrodnej asistentky v porovnaní s výškou mzdy za prvý polrok 2011 zvýši v priemere o 23,89 %. Štát to pritom bude stáť nemalé zdroje. V roku 2012 viac ako 58 mil. eur, rok na to takmer 80 mil. eur a v roku 2014 vyše 82 mil. eur.