Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / reuters.com


Antikoncepciu v USA budú plne hradiť poisťovne

reuters.com
 | 10.8.2011 | komentárov: 619

Obrazok Obamova vláda vydala v minulý pondelok nariadenie, podľa ktorého musia zdravotné poisťovne Spojených štátov ženám plne hradiť antikoncepciu, ako aj ďalšie služby vrámci preventívnej zdravotnej starostlivosti. Toto poverenie Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych služieb (Health and Human Services Department) je významným rozhodnutím vrámci dlhotrvajúcich diskusií o otázkach zdravia ženy, v ktorých proti sebe stoja skupiny podporujúce plánovanie rodičovstva na jednej strane a konzervatívne organizácie na strane druhej.