Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / humanrightseurope.org


Pacienti by mali zaznamenať zlepšenie v oblasti darovania a transplantovania orgánov

humanrightseurope.org
 | 23.8.2011 | komentárov: 2

Obrazok Európske riaditeľstvo pre kontrolu liekov a zdravotnú starostlivosť Rady Európy (European Directorate for the Quality of Medicines and healthcare, EDQM) zahájilo minulý mesiac v Moldavsku trojročný program, ktorý má slúžiť na podporu darcovstva orgánov a transplantácií v čiernomorskom regióne.