Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / euractiv.sk


Čaká nás lieková revolúcia?

euractiv.sk
 | 19.1.2012 | komentárov: 3

Obrazok Európske regulačné orgány predstavia v polovici tohto roku svoje požiadavky pre generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov, čím chcú vytvoriť predpoklady pre zvýšenie konkurencie v multimiliardovom farmaceutickom biznise.

Ako s predpisom na lieky v zahraničí?

euractiv.sk
 | 7.11.2011 | komentárov: 2333

Obrazok Európska komisia vyhlásila verejnú konzultáciu k opatreniam, ktoré majú zlepšiť uznávanie lekárskych predpisov v rámci EÚ.

Zbytočné úkony a liečba odpčerpávajú v EÚ zdroje na zdravotníctvo

euractiv.sk
 | 20.9.2011 | komentárov: 1987

Obrazok Analýzy ukazujú, že doktori predpisujú príliš veľa liekov a vykonávajú zbytočné chirurgické zákroky, čo odčerpáva investície do inovácií v zdravotnej starostlivosti.

Komisia sa vracia k legislatíve REACH

euractiv.sk
 | 31.8.2011 | komentárov: 130

Obrazok Po piatich rokoch od schválenia jedného z najkontroverznejších legislatívnych návrhov sa EK chystá na revíziu legislatívy REACH. Chemický priemysel musí podľa nej preukazovať, že výrobky neohrozujú zdravie ani životné prostredie.

Pacientska akadémia bude vzdelávať o farmavýskume

euractiv.sk
 | 24.8.2011 | komentárov: 2019

Obrazok Plánovaná európska akadémia má vzdelávať zástupcov pacientov a laickú verejnosť o plánovaných liekoch o klinických štúdiách, bezpečnosti liekov, ich farmakoeekonomike a involvovaní pacientov vo vývoji liekov.

OSN proti Babyboxom: Identita vs život?

euractiv.sk
 | 28.6.2011 | komentárov: 756

Obrazok Vlnu pohoršenie vyvolalo odporúčanie Výboru pre práva dieťaťa OSN smerované Českej republike zrušiť program „Babyboxov“, u nás známych ako Hniezda záchrany pre nechcené deti.

Výskum kmeňových buniek leží na stole Súdneho dvora EÚ

euractiv.sk
 | 6.5.2011 | komentárov: 737

Obrazok EÚ bude financovať výskum kmeňových buniek napriek posudku generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ, ktorý ho označil za nemorálny, tvrdia experti.

Novela o kategorizácii liekov zneisťuje farmaceutické firmy

euractiv.sk
 | 4.4.2011 | komentárov: 2557

Obrazok Farmaceutické firmy, najmä výrobcovia originálnych liekov, sa rozchádzajú s Ministerstvom zdravotníctva v názore na fungovanie orgánov, ktoré rozhodujú o preplácaní liečiv. Zmeny prinesie pripravovaná novela zákona.

Únia opäť kontroluje farmaceutické spoločnosti

euractiv.sk
 | 25.1.2011 | komentárov: 2581

Obrazok Po nedávnych neohlásených inšpekciách vo farmaceutických spoločnostiach Komisia požiadala niektoré z nich, aby poskytli viac informácii o patentových dohodách s výrobcami generík. Cieľom pravidelných kontrol má byť ochrana konkurencie na trhu a ľahší prístup lacnejších liekov pre spotrebiteľov.

ESĽP rozhodol o problematickosti írskej úpravy potratov

euractiv.sk
 | 18.1.2011 | komentárov: 2632

Obrazok V špecifickom prípade chorej ženy rozhodol Európsky súd pre ľudské práva, že írske zákony o interrupcii predstavujú zásah do jej práv.

Zdravotné podvody stoja EÚ ročne 56 miliárd eur

euractiv.sk
 | 12.10.2010 | komentárov: 17

Obrazok Straty spôsobené podvodmi v oblasti zdravotnej starostlivosti stoja EÚ ročne 56 miliárd eur, ale podľa expertov ostáva kvôli konfliktu záujmov vo farmaceutickom odvetví skutočná výška nákladov neznáma.

Nové trendy v zdravotníctve šetria čas i peniaze pacientov

euractiv.sk
 | 1.7.2010 | komentárov: 2757

Obrazok Portál euractiv.sk uverejnil zauimavý článok, ktorý konštatuje, že štúdia Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA) ukazuje, že v prípade zavedenia inovatívnych komunikačných technológií čakajú pacienti na pohotovosti menej. Ponúkame Vám ho teda aj my.

Transplantácií v EÚ má byť viac a budú bezpečnejšie

euractiv.sk
 | 18.3.2010 | komentárov: 48

Obrazok Výbor EP pre verejné zdravie prijal správu k návrhu smernice o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu, ktorú ako hlavný spravodajca predkladal slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik.

Nový komisár pre zdravotníctvo bude kontrolovať farmaceutický priemysel

euractiv.sk
 | 30.11.2009 | komentárov: 1

Loby zdravotníckych neziskových organizácií si zaknihovala významné víťazstvo, keď sa jej podarilo presvedčiť predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa, aby zodpovednosť za farmaceutiká prebral nový komisár zodpovedný za zdravotníctvo. O preskupení Barroso informoval pri zverejňovaní portfólií svojej novej Komisie. Tento krok pravdepodobne vyvolá hnev v radoch loby farmaceutického priemyslu, ktorá sa snažila zabrániť takémuto kroku. Liečivá doteraz patrili pod portfólio podnikania a priemyslu, no zdravotnícke neziskové organizácie sa odvolávali na to, že táto politika v takmer všetkých členských štátoch patrí pod rezorty zdravotníctva.

K európskemu zdravotnému systému je ešte dlhá cesta

euractiv.sk
 | 2.11.2009 | komentárov: 2055

V Bratislave sa na regionálnej konferencii diskutovalo o odporúčaniach pre oblasť zdravia, ktoré sú výsledkom Konzultácií s európskymi občanmi 2009. Speakri v dvoch paneloch diskutovali o uskutočniteľnosti jednotného zdravotného systému v EÚ a aktuálnych zdravotných výzvach Európe. Očakávania občanov mnohokrát idú ďalej ako siahajú limitované právomoci Európskej únie v oblasti zdravotníctva. O odporúčaniach, ktoré vzišli z prvej fázy Konzultácií s európskymi občanmi 2009 (EEC) sa za prítomnosti zástupcov európskych inštitúcií, odborníkov z oblasti zdravotníctva, zástupcov farmaceutického priemyslu a občianskej spoločnosti debatovalo na medzinárodnej konferencii Health Policy: Challenges and Perspectives in Europe, v historickej budove Národnej rady. O prvej fáze projektu a spôsobe, ako vznikali odporúčania občanov na úvod podujatia porozprával Gerrit Rauws z Nadácie kráľa Baudouina z Belgicka. „Cieľom projektu Konzultácií s európskymi občanmi bolo podporiť celoeurópsku diskusiu a interakciu medzi občanmi a rozhodovateľmi na európskej úrovni“, priblížil Rauws. Zástupca prvej fázy projektu na Slovensku, Gabriel Bianchi z organizácie Partners for Democratic Change vo svojom príspevku upozornil na zaujímavý rozpor medzi zdravím ako jednou z najvyššie deklarovaných priorít ľudí vo všetkých prieskumoch verejnej mienky a nezdravým životným štýlom typickým pre veľkú časť populácie.