Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / bundesgesundheitsministerium.de


Spolková rada navrhuje zmenu zákona o transplantácii

bundesgesundheitsministerium.de
 | 31.10.2011 | komentárov: 411

Obrazok Spolková rada 23. septembra 2011 odporučila spolkovej vláde v prvom kole návrh na zmenu zákona o transplantácii (TpGs) a uzavrela pripomienkové konanie k vládnemu návrhu. Tento návrh má implementovať európsku smernicu 2010/53/EU o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu.