Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / aerztezeitung.de


EÚ: Spor v Bruseli kvôli výskumu kmeňových buniek

aerztezeitung.de
 | 1.12.2011 | komentárov: 2236

Obrazok Financovanie výskumu kmeňových buniek sa môže stať predmetom sporu medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Podľa tvrdenia skupiny európskych poslancov z viacerých frakcií chce bruselský úrad dohodnúť pravidlá pre výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek.

Nemecko: Nový zákon na ochranu detí

aerztezeitung.de
 | 14.11.2011 | komentárov: 979

Obrazok Doposiaľ mali lekári zviazané ruky, v prípade že pri vyšetrení dieťaťa nadobudli podozrenie, že je týrané. Mnohí by túto skutočnosť chceli nahlásiť úradu starostlivosti pre deti a mládež, ale povinnosť mlčania im to zakazovala. Nový zákon o ochrane detí povoľuje v závažných prípadoch informovať kompetentné úrady. Najprv by sa však mali pokúsiť porozprávať s poverenými vychovávateľmi. Pokiaľ tento krok nebude postačujúci, bude táto informácia posunutá Úradu starostlivosti o deti a mládež. V takomto prípade porušenie záväzku mlčanlivosti nie je sankciované.