Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Zuzana Zoláková


Hosť mesiaca január

Zuzana Zoláková
 | 14.2.2016 | komentárov: 2311

Obrazok doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc. MPH je prednostom Ústavu molekulárnej biomedicíny a docentom (2013) na LFUK v Bratislave. Vyštudoval medicínu (LFUK, 2004), molekulárnu biológiu (PrifUK, 2006), finančníctvo (EUBA, 2004). Postgraduálne sa špecializoval v odbore normálna a patologická fyziológia (LFUK, 2005) a riadenie vo verejnom zdravotníctve (SZU, 2008). V roku 2015 obhájil titul DrSc. Vo svojej bohatej vedeckej činnosti sa zaoberá výskumom etiopatogenézy preeklampsie, vplyvu testosterónu na kognitívne procesy, využitím slín pre diagnostiku chorôb ale aj génovou terapiou. Okrem vedeckej činnosti pôsobí ako pedagóg na viacerých vysokých školách, prednáša patofyziológiu, molekulárnu endokrinológiu, ale aj základy teoretickej medicíny, popularizuje vedu. Je spoluzakladateľom Klubu detskej nádeje. Okrem iných ocenení je aj čerstvým držiteľom ocenenia Ig Nobel Prize 2015 v odbore medicína.

Domáce pôrody pred Európskym súdom pre ľudské práva

Zuzana Zoláková
 | 14.12.2015 | komentárov: 2247

Obrazok 2. decembra 2015 sa konalo prvé verejné pojednávanie vo veci Dubská a Krejzová proti Českej republike pred Veľkou komorou Európskeho súdu pre ľudské práva. Sťažovateľky zastupovala advokátska Zuzana Candigliota, ktorá vystúpila aj na bratislavskej diskusii z projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES venovanej téme domácich pôrodov.

Bodka za diskusiou o alternatívnej medicíne v Košiciach

Zuzana Zoláková
 | 7.12.2015 | komentárov: 2225

Prvou diskutovanou otázkou bolo liečiteľstvo a alternatívna medicína. Pozvanie do košickej diskusie na túto tému prijali MUDr. Iveta Priatelová (onkologička, Východoslovenský onkologický ústav, a.s.), MUDr. Vladimír Petroci (lekár, homeopat, ktorý vedie Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie), JUDr. Vladimír Volčko (právnik, špecializujúci sa na medicínske právo) a pani Anežka Čontošfalská z Centra zdravej výživy

HOSŤOM MESIACA NOVEMBER je PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.

Zuzana Zoláková
 | 30.11.2015 | komentárov: 0

Obrazok PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. je filozof. Študoval na Karlovej univerzite, ako aj na niekoľkých univerzitách v USA. V posledných rokoch sa venuje problémom medicínskej etiky, momentálne pôsobí na Filozofickom ústave Akadémie věd ČR.

V Prahe sa uskutočnila konferencia o Rozhodnutiach na konci života a eutanázii

Zuzana Zoláková
 | 3.6.2015 | komentárov: 2

Na Akademii věd Českej republiky sa dňa 15. mája 2015 uskutočnila konferencia zameraná na problematiku Rozhodnutí na konci života a eutanázie. Debatovalo sa o tom, čo to eutanázie je, argumentovalo sa v prospech aj proti eutanázii.

Čínski vedci geneticky modifikovali ľudské embryá

Zuzana Zoláková
 | 3.6.2015 | komentárov: 0

Čínski vedci minulý mesiac oznámili, že sa im podarilo upraviť genóm ľudských embryí. Takýto výskum je však etický sporný a vyvolal „búrlivú“ reakciu vo vedeckej komunite.

Postup OČTK pri požadovaní informácií od zdravotníckych pracovníkov

Zuzana Zoláková
 | 28.4.2015 | komentárov: 1980

Ústavný súd ČR svojím rozhodnutím z 31.3. 2015 objasnil postup orgánov činných v trestnom konaní pri získavaní informácií od zdravotníckych pracovníkov

ASME – American Society For Law, Medicine and Ethics

Zuzana Zoláková
 | 27.4.2015 | komentárov: 2

Upozorňujeme na vydanie štvrťročníka Americkej spoločnosti pre právo, medicínu a etiku

Poľsko: Poľská vláda schválila návrh zákona regulujúci IVF

Zuzana Zoláková
 | 25.3.2015 | komentárov: 42

Poľská vláda schválila návrh zákona regulujúci výkon asistovanej reprodukcie v Poľsku. Doteraz nebol výkon asistovanej reprodukcie v Poľsku upravený žiadnym zákonom.

HOSŤ MESIACA OKTÓBER 2014: Mgr. et Bc.Pavlína Zímová

Zuzana Zoláková
 | 28.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Sme radi, že pozvanie stať sa hosťom mesiaca na portáli www.pravo-medicina.sk prijala Mgr. et Bc. Pavlína Zímová, ktorá pôsobí ako odborná asistentka na Ústave ochrany a podpory zdravia (LF MU Brno) a na Fakulte práva Paneurópskej Vysokej školy (Bratislava). Mgr. et Bc. Pavlína Zímová sa venuje témam ako sú lekárska etika, bioetika, medicínske právo, sociálne lekárstvo či verejné zdravotníctvo.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSTATIS DISPUTATIONES 2014: Ktorý liek je pre mňa najlepší?

Zuzana Zoláková
 | 22.10.2014 | komentárov: 1923

Obrazok Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa 15. októbra 2014 uskutočnila druhá diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sa prvýkrát koná aj v Bratislave v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Univerzita Komenského v Bratislave a Farmaceutická fakulta UK, ako aj ELSA Bratislava a SLoMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny). Nad projektom prevzal záštitu primátor mesta Bratislava – doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK), poisťovne Dôvera, spoločnosti Phoenix a spoločnosti Medtronic.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014: Pacient a zdravotné poistenie

Zuzana Zoláková
 | 7.10.2014 | komentárov: 2061

Obrazok Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa 1. októbra 2014 uskutočnila prvá diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému Pacient a zdravotné poistenie. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS, tento ročník prvýkrát aj v Bratislave v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Univerzita Komenského v Bratislave a Farmaceutická fakulta UK, ako aj ELSA Bratislava a SLoMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny). Nad projektom prevzal záštitu primátor mesta Bratislava – doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK), poisťovne Dôvera, spoločnosti Phoenix a spoločnosti Medtronic.

HOSŤ MESIACA SEPTEMBER 2014: Mgr. Iveta Lazorová

Zuzana Zoláková
 | 12.9.2014 | komentárov: 4

Obrazok Sme radi, že pozvanie stať sa hosťom mesiaca na portáli www.pravo-medicina.sk prijala Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Komory sestier a pôrodných asistentiek, sama pôrodná asistentka. Mgr. Iveta Lazorová sa dlhodobo vo svojich aktivitách zameriava na dosiahnutie zmien v poskytovaní starostlivosti o ženu a dieťa na Slovensku, zároveň publikuje a prednáša na domácich i zahraničných konferenciách. Pôsobila ako hlavný odborník MZSR pre pôrodnú asistenciu a viedla pre budúce matky kurzy prípravy na pôrod, preto sa v rozhovore venujeme najmä jej názorom na pôrodnú asistenciu a tému domácich pôrodov.

Vyšlo prvé vydanie časopisu medicínskeho práva a bioetiky PRÁVO-MEDICÍNA.SK

Zuzana Zoláková
 | 1.7.2014 | komentárov: 1346

Obrazok S radosťou oznamujeme vydanie prvého čísla časopisu medicínskeho práva a bioetiky PRÁVO-MEDICÍNA.SK. V tomto úvodnom čísle uverejňujeme práce študentov Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí sa zúčastnili novembrového sympózia „Právo a výzvy súčasnej medicíny“ v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013. Zároveň nás teší, že prvé číslo vydávame práve v deň založenia občianskeho združenia MEDIUS.

Poľsko: Má lekár povinnosť vykonávať interrupcie?

Zuzana Zoláková
 | 12.6.2014 | komentárov: 1891

Obrazok V Poľsku sa znova otvorila debata o vykonávaní interrupcií a výhrade svedomia. V prevažne katolíckej krajine, ktorá už niekoľkokrát čelila sťažnostiam pred Európskym súdom pre ľudské práva, sa tentokrát k otázke povinnosti lekárov vykonávať interrupciu vyjadril aj premiér Donald Tusk.

Tasmánia legalizovala interrupciu

Zuzana Zoláková
 | 27.11.2013 | komentárov: 31

Obrazok Parlament austrálskeho štátu Tasmánia schválil po dlhej debate návrh zákona o reprodukčnom zdraví /Reproductive Health (Access to Terminations) Bill/, ktorý dekriminalizuje "umelé" ukončenie tehotenstva, a zároveň upravuje spôsob uplatňovania tzv. výhrady vo svedomí.

ROZHOVOR HOSŤOM MESIACA AUGUST 2013: JUDr. Katarínou Belešovou, MPH

Zuzana Zoláková
 | 5.8.2013 | komentárov: 1340

JUDr. Katarína Belešová, MPH ukončila v roku 2001 PrF UMB Banská Bystrica, počas rokov 2005-2008 absolvovala špecializačné postgraduálne štúdium „Master of Public Health“- MPH, odborník na riadenie verejného zdravotníctva na SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITE v Bratislave. Je študentkou 2.roč. externého PHD štúdia na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave, v študijnom odbore Občianske právo, pod vedením školiteľa prof. JUDr. Jozefa Králika, CSc. Od roku 2004 pracuje vo VšZP, a.s. ako právnik v krajskej pobočke Žilina, venuje sa problematike verejného zdravotného poistenia a zdravotníckeho práva. Verejné zdravotníctvo chápe ako celok zjednotenej Európy, ktorému je potrebné sa venovať aj interdisciplinárne, vrátane všetkých neklinických odborov medicíny, sociálnych, ekonomických vied. Zaujíma sa o humánnu ekológiu a enviromentálne zdravie, stav životného prostredia a vôd v Slovenskej republike, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú významnou mierou stav a úroveň verejného zdravia. Svoje aktivity podporuje ako členka viacerých ekologicky orientovaných občianskych združení.

Veľká Británia: Nová revolučná metóda v screeningu embryí pri IVF

Zuzana Zoláková
 | 10.7.2013 | komentárov: 2242

Obrazok Národný inštitút pre výskum zdravia (The National Institute for Health Research- NIHR) vo Veľkej Británii oznámil narodenie prvého dieťaťa prostredníctvom in vitro oplodnenia, pri ktorom využili novú revolučnú metódu selekcie embryí v predimplantačnom testovaní

Veľká Británia: Vláda podporila použitie DNA troch rodičov v asistovanej reprodukcii

Zuzana Zoláková
 | 30.6.2013 | komentárov: 1007

Obrazok Veľká Británia ako prvá krajina na svete povolí využitie DNA troch rodičov pri in vitro fertilizácii. Vláda by mala vypracovať právnu úpravu regulujúcu využitie tejto techniky do konca roka 2013, pričom sa očakáva, že v roku 2014 bude predložená parlamentu.

Parlament schválil zmiernenie sankcie za nenastúpenie do služby počas krízovej situácie z 10 na 2 roky

Zuzana Zoláková
 | 27.6.2013 | komentárov: 2459

Obrazok V utorok 25. júna 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.), ktorá bola parlamentu vrátená na opätovné prerokovanie prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Poslanci Národnej rady SR hlasovali o pripomienkach prezidenta k navrhovanej novele a okrem legislatívno-technických pripomienok schválili aj zmiernenie sankcie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí počas krízovej situácie nenastúpia do služby. Tí si budú môcť požiadať o obnovenie registrácie v stavovskej organizácii (komore) po uplynutí 2 rokov od jej zrušenia.

Úrad verejného zdravotníctva sa vyjadril k medializovaným informáciám o povinnom očkovaní

Zuzana Zoláková
 | 26.6.2013 | komentárov: 592

Úrad verejného zdravotníctva SR reagoval na mediálne správy, podľa ktorých má Úrad po prijatí návrhu na konanie o súlade povinného očkovania s Ústavou SR Ústavným súdom, povinnosť prerušiť konania voči rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti.

Ústavný súd bude rozhodovať o povinnom očkovaní

Zuzana Zoláková
 | 21.6.2013 | komentárov: 2202

Ústavný súd SR bude rozhodovať o ústavnosti povinného očkovania.

Európska komisia udelila pokutu za uzatváranie „pay for delay“ dohôd

Zuzana Zoláková
 | 21.6.2013 | komentárov: 1889

Európska komisia udelila pokutu dánskej farmaceutickej forme Lundbeck, výrobcovi antidepresíva Citalopram, ktorá sa dohodla s ďalšími farmaceutickými firmami na odklade vstupu generickej verzie tohto lieku na trh.

Ústavný súd rozhodol o nesúlade zákona o platoch sestier s Ústavou SR

Zuzana Zoláková
 | 20.6.2013 | komentárov: 955

Ústavný súd v stredu rozhodol o neústavnosti zákona, ktorým boli zvýšené platy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek

Nový príspevok v sekcii zahraničná judikatúra!

Zuzana Zoláková
 | 20.6.2013 | komentárov: 2158

Obrazok Upozorňujeme Vás na uverejnenie rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (dnes Súdny dvor Európskej únie) vo veci C-249/2009 týkajúcej sa reklamy liekov konkrétne výkladu článku 87 ods. 2 smernice 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie.

USA: Najvyšší súd USA rozhodol v prípade Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics

Zuzana Zoláková
 | 17.6.2013 | komentárov: 2169

Obrazok Najvyšší súd Spojených štátov amerických vo štvrtok jednohlasne nepotvrdil patent spoločnosti Myriad Genetic na izolovanú časť DNA (gén BRCA 1 a BRCA2). Ako uvádza vo svojom komentári Adam Liptak pre New York Times nepriaznivým následkom rozhodnutia Najvyššieho súdu môže byť neochota firiem investovať do genetického výskumu. Naopak, pozitívom rozhodnutia je zlacnenie testovania niektorých zdravotných rizík.

Štát Vermont ako tretí americký štát v poradí legalizuje asistovanú samovraždu

Zuzana Zoláková
 | 22.5.2013 | komentárov: 3

Obrazok Vermontský parlament schválil návrh zákona "The Patient Choice and Control at End of Life Act", ktorý umožňuje smrteľne chorým pacientom požiadať lekára o ukončenie svojho života.

Francúzsko otvorilo dvere asistovanej samovražde

Zuzana Zoláková
 | 13.1.2013 | komentárov: 2230

Obrazok Správa vypracovaná pre francúzsku vládu načala proces, ktorý možno povedie k legislatíve povoľujúcej výkon asistovanej samovraždy vo Francúzsku.

Dánsko sprísnilo právnu úpravu darcovstva spermií

Zuzana Zoláková
 | 5.11.2012 | komentárov: 2233

Obrazok Dánsko sprísňuje pravidlá darovania spermií po tom, čo sa zistilo, že darca preniesol vzácnu dedičnú chorobu tzv. neofibromatózu najmenej na 5 detí zo 43, ktorých je údajným otcom.

ESĽP: Taliansky zákon o asistovanej reprodukcii porušuje čl. 8 Dohovoru

Zuzana Zoláková
 | 30.8.2012 | komentárov: 2209

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva predvčerom (28.8.) rozhodol v prípade Costa a Pavan v. Taliansko (sťažnosť 54270/10). Rozhodnutie súdu, ktoré zatiaľ nie je konečné, jednomyseľne konštatuje porušenie článku 8 Európskeho Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života).

Zverejnenie informatívnych materiálov k liekom s úradne určenou cenou na mesiac október

Zuzana Zoláková
 | 21.8.2012 | komentárov: 2177

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo informatívne materiály s uvedením zoznamu liekov s určenenými úradnými cenami na mesiac október

Pracovné rokovanie na ministerstve zdravotníctva k novelizácii "liekových" zákonov

Zuzana Zoláková
 | 14.8.2012 | komentárov: 953

Obrazok Na Ministerstve zdravotníctva sa minulý štvrtok uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami zdravotných poisťovní, Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností (SAFS), Asociácie zahraničných výrobcov generických liekov (GENAS) k novým návrhom noviel "liekových" zákonov.

Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavil účinnosť zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek

Zuzana Zoláková
 | 12.7.2012 | komentárov: 933

Obrazok Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej včera (11.7.2012) na neverejnom zasadnutí pléna pozastavil účinnosť zákona o mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.

ESĽP rozhodol v prípade N.B. proti Slovenskej republike

Zuzana Zoláková
 | 14.6.2012 | komentárov: 3

Obrazok Pred dvoma dňami (12. júna 2012) vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva rozhodnutie v prípade N.B. proti Slovenskej republike (sťažnosť 29518/10). Sťažovateľka, slovenská občianka, namietala porušenie jej práv podľa Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd podľa článku 3, 8, 12 a 14 v dôsledku ponižujúceho a neľudského zaobchádzania spôsobeného sterilizáciou bez úplného a informovaného súhlasu.

Rozhovor s hosťom mesiaca máj 2012: JUDr. Petr Šustek, PhD.

Zuzana Zoláková
 | 14.5.2012 | komentárov: 2018

Obrazok Prinášame rozhovor s hosťom mesiaca máj JUDr. Petrom Šustekom, PhD., advokátom, ktorý sa dlhoročne venuje medicínskemu právu, bioetickým otázkam, vzdelávaniu lekárov a v náväznosti nato aj zdravotníckej legislatíve. V rozhovore priblíži témy, ktorým sa mieni venovať ako hosť tohto mesiaca, a totiž problematike objektívnej zodpovednosti v zdravotníctve a sekundárnych obetí v práve.

Bodka za diskusiou: Výhrada svedomia, 26. apríl, Lekárska fakulta UPJŠ

Zuzana Zoláková
 | 27.4.2012 | komentárov: 1892

Obrazok Včera sa na Lekárskej fakulte UPJŠ uskutočnila diskusia venovaná výhrade svedomia, ktorú zorganizovala Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach .

ELSA Košice a Komora pre medicínske právo- MEDIUS vás pozývajú na vedeckú konferenciu IV. HUMAN RIGHTS FORUM 2012!

Zuzana Zoláková
 | 9.2.2012 | komentárov: 2902

Obrazok ELSA Košice a Komora pre medicínske právo- MEDIUS Vás pozývajú na vedeckú konferenciu IV. HUMAN RIGHTS FORUM 2012, ktorá sa uskutoční 20. a 21. marca 2012, z príležitosti 15. výročia Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.

Surogačné materstvo, platnosť dohôd o surogačnom materstve a najlepší záujem dieťaťa

Zuzana Zoláková
 | 12.12.2011 | komentárov: 1998

Obrazok Surogačné alebo náhradné materstvo je v našich zemepisných šírkach pomerne málo diskutovanou témou. Aj keď sa stretneme s bulvárnymi informáciami o celebritách, ktoré si dieťa zabezpečili vďaka náhradnej matke, náhradné (surogačné) materstvo je na odbornej úrovni stále problémom „pro fajnšmekry“, ako uvádza Radek Policar vo svojom komentári k nedávno schválenému českému Občianskemu zákonníku.

Taliansko: Dolná komora parlamentu prijala nový zákon o predbežných usmerneniach

Zuzana Zoláková
 | 19.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dolná komora talianskeho parlamentu schválila kontroverzný zákon o predbežných usmerneniach (legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento-DAT), ktorý zakazuje odopretie hydratácie a výživy pacientom v kóme. Zákon bol dolnou komorou schválený po dva a pol roku od predloženia pôvodného návrhu ministerstva zdravotníctva tzv. ddl Calabrò. Po schválení text zákona putuje do Senátu, kde sa zástupca skupiny Pdl Gasparri posnaží o čo najrýchlejšie schválenie.

Diskusia o eutanázii v slovenských podmienkach

Zuzana Zoláková
 | 14.6.2011 | komentárov: 0

Nedávne úmrtie Doktora Smrť Jacka Kevorkiana opätovne dostala debaty o eutanázii na hlavné stránky novín. Problematike sa venuje aj najnovšie číslo The Journal of Law, Medicine & Ethics, ktoré rieši najmä otázku nákladov na starostlivosť o kriticky chorých pacientov.

Francúzsko a obmedzený prístup k asistovanej reprodukcii

Zuzana Zoláková
 | 27.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Podľa posledného hodnotenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Francúzsko krajinou s najlepším systémom zdravotnej starostlivosti. Zákroky asistovanej reprodukcie (ART) sú tu plne hradené z poistenia (Sécurité Sociale), Francúzsko má najvyšší počet kliník asistovanej reprodukcie na svete. Do dnešného dňa sa vďaka ART vo Francúzsku narodilo 200,000 detí.

TÉMA MÁJ- JÚN: Reprodukčné práva a asistovaná reprodukcia

Zuzana Zoláková
 | 1.5.2011 | komentárov: 26260

Obrazok Rozvoj reprodukčnej medicíny v dvadsiatom storočí dospel k vyvinutiu techník na liečbu neplodnosti, ktoré priviedli etiku, teóriu práva či náboženstvo na neznáme územie. Interdisciplinárna povaha problematiky asistovanej reprodukcie a reprodukčných práv si vyžaduje dialóg medzi odborníkmi zo všetkých dotknutých oblastí.

"Deti zo skúmavky" - diskusia na Právnickej fakulte UPJŠ – bodka za diskusiou

Zuzana Zoláková
 | 13.4.2011 | komentárov: 739

Obrazok Ako sme už informovali, dňa 29. marca sa na Právnickej fakulte 2011 uskutočnila diskusia na tému Asistovaná reprodukcia.

Spôsobenie smrti alebo jej umožnenie?

Zuzana Zoláková
 | 28.1.2011 | komentárov: 2576

Obrazok Niekoľko prípadov, o ktorých súdy rozhodovali v posledných rokoch poukázalo na právne dilemy, ktorým čelia lekári v situáciách, keď ich rozhodnutie má za následok smrť pacienta. 
Tento článok sa zaoberá prípadom doktora Coxa, ktorý bol odsúdený za pokus o vraždu jedného zo svojich pacientov; preskúmava úlohu motívu, zníženej zodpovednosti a súhlasu (pacienta) v prípadoch tzv. „zabitia z milosti“.

Omyly pri liečbe oplodnením in vitro

Zuzana Zoláková
 | 29.11.2010 | komentárov: 1348

Obrazok Incident zo začiatku novembra tohto roka, ktorý odhalil zámenu genetického materiálu otca pri in vitro oplodnení na prominentnej singapúrskej klinike Thompson Fertility Center, inicioval medzi odborníkmi debatu o predchádzaní omylov pri práci s pohlavnými bunkami odobranými za účelom asistovanej reprodukcie. Omyl bol odhalený niekoľko dní po pôrode dieťaťa, ktorého krvná skupina (typ B) sa nezhodovala s krvnou skupinou otca (typ A) ani matky (typ 0).

Nová výzva pre prezidentovu komisiu pre bioetické otázky

Zuzana Zoláková
 | 29.11.2010 | komentárov: 1991

Obrazok Prezidentova komisia pre bioetické otázky stojí pred novou výzvou. Prezident Barack Obama ju v oficiálnom liste predsedkyni Komisie Amy Gutman vyzýva na hlbšie preverenie vnútroštátnych a medzinárodných garancií na ochranu účastníkov vedeckých výskumov pred poškodením zdravia a neetickým zaobchádzaním.

Komisia pre bioetiku rokovala o téme syntetickej biológie

Zuzana Zoláková
 | 19.11.2010 | komentárov: 4

Obrazok V dňoch 16. a 17. novembra 2010 sa v Atlante uskutočnila v poradí tretia konferencia organizovaná americkou Komisiou prezidenta USA pre štúdium bioetických otázok na tému syntetická biológia.

Ochrana plodu voči jeho matke (Samantha Burton v. štát Florida )

Zuzana Zoláková
 | 28.10.2010 | komentárov: 2

Obrazok Vo februári tohto roku sme vám poskytli opis a okolnosti prípadu Samantha Burton v. štát Florida. Teraz sa na pravo-medicina.sk opäť k tomuto konaniu vraciame a ponúkame nové skutočnosti a pohľady na tento zaujímavý súdny spor.

Historický obrat v otázke výhrady vo svedomí v Európe

Zuzana Zoláková
 | 19.10.2010 | komentárov: 1049

Obrazok Minulý týždeň sa znova potvrdila dramatická zmena zákonodárneho návrhu práva svedomia pre zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia v Európe. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy rozhodovalo o rezolúcii, ktorá by jednostranne obmedzila možnosť výhrady svedomia a nechala lekárov, ktorí odmietajú vykonávať interrupcie bez ochranných prostriedkov.

Prípad Glass proti Spojenému kráľovstvu

Zuzana Zoláková
 | 1.7.2010 | komentárov: 1972

Obrazok Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva Glass proti Spojenému kráľovstvu. Tento rozsudok je prelomovým rozhodnutím vo veci potvrdenia porušenia práv na rešpektovanie súkromného života podľa článku osem Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Predmetný článok ošetrujúci lekári Davida Glassa porušili tým, že nezískali úplný súhlas matky k liečbe jej zdravotne a mentálne postihnutého syna ani nevyužili možnosť podať návrh na nahradenie súhlasu matky rozhodnutím súdu. V rozsudku Glass proti Veľkej Británii vynesenom 10. februára 2004 Európsky súd pre ľudské práva sčasti vyhovel sťažnosti č. 61827/00 Davida a Carol Glassových, ktorí namietali porušenie práva na rešpektovanie súkromného života podľa článku osem Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd u oboch sťažovateľov, porušenie práva na rešpektovanie rodinného života matky Carol Glassovej a porušenie práva na život podľa článku dva Dohovoru. Súd v časti porušenia práva na život označil sťažnosť rozhodnutím z 18. marca 2003 za neprijateľnú, porušenie práva na rešpektovanie rodinného života u matky nekonštatoval. Prípad Glass proti Spojenému kráľovstvu prejednávala 4. sekcia Európskeho súdu pre ľudské práva zasadajúca ako senát, ktorý tvorili M. Pellonpää, predseda, Sir Nicolas Bratza, J. Casadevall, R. Maruste, S. Pavlovschi, J. Borrego Borrego, E. Fura-Sandströmová a ďalej F. Elens-Passosová, tajomníčka sekcie.