Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Zuzana Tencerová


ESĽP: Francúzska vláda podala vyjadrenie v prípade Vincent Lambert

Zuzana Tencerová
 | 6.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Francúzska vláda podala 3. septembra 2014 vyjadrenie na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) k prípadu Vincent Lambert proti Francúzsku.

ESĽP žiada pozastaviť platnosť rozhodnutia o zastavení prísunu výživy a tekutín pacientovi vo vegetatívnom stave

Zuzana Tencerová
 | 26.8.2014 | komentárov: 386

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva žiada o pozastavenie platnosti rozsudku vydaného Francúzskou Štátnou radou, najvyššou inštanciou správneho súdnictva vo Francúzsku, ktorý povolil zastavenie prísunu výživy a tekutín Vincenta Lamberta.