Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Zuzana Kicová


Smrť človeka – vymedzenie, právne súvislosti pri určovaní smrti

Zuzana Kicová
 | 26.9.2011 | komentárov: 512

Obrazok Smrť človeka je prirodzeným zavŕšením jeho života na Zemi, keďže človek je bytosťou smrteľnou. Je pojmom, ktorý vyvoláva viaceré otázky a diskusie, z rôznych uhlov pohľadu sa stáva predmetom záujmu mnohých vedných disciplín, najmä medicíny, práva, filozofie, psychológie, náboženských vied a etiky.

Predbežné usmernenia

Zuzana Kicová
 | 16.3.2011 | komentárov: 393

Obrazok Ponúkame Vám zaujímavý preklad zo zborníka A Companion to Bioethics (Second edition), ktorý bol vydaný v Wiley-Blackwell. Konkrétne ide o článok Alexandra M. Caprona o Predbežných usmerneniach.