Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / William Saunders


Nekalé praktiky organizácie Planned Parenthood

William Saunders
 | 25.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Autor William Saunders sa v príspevku venuje problematike dotovania organizácie Planned Parenthood zo štátnych a federálnych fondov. Ide o organizáciu, ktorá je hlavným poskytovateľom výkonu interrupcií v Spojených štátoch amerických.Saunders zastáva názor, že štáty ani federácia by nemali financovať aktivity Planned Parenthood, pretože zanedbáva plnenie zákonnej povinnosti ohlasovať sexuálne zneužívanie mladých dievčat ich rodinnými príslušníkmi alebo ich zneužívanie na prostitúciu. Okrem toho, sa domnieva, že prioritou tento organizácie nie je zdravie a ochrana zdravia mladých žien, ako prehlasuje, pretože pri medikácii nedodržiava zákonné štandardy. Autor vychádza zo záverov správy, ktorú vypracovala Americans United for Life (AUL, Američania spoločne pre život) – najväčšia organizácia podporujúca život. Ide o vyhranený, avšak nesporne podstatný názor k téme aktuálne diskutovanej americkou verejnosťou.