Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / WELT ONLINE


Lekári poučujú prvýkrát často deň pred operáciou

WELT ONLINE
 | 15.10.2011 | komentárov: 1101

Obrazok Uvádzame článok z nemeckého portálu WELT ONLINE,v ktorom sa autor podrobnejšie venuje náležitostiam povinnosti lekárov poučiť pacientov pred tým než podstúpia operačný zákrok.