Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Volčko Vladimír, Kubala Jozef


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovine medicínskej etiky. II. časť

Volčko Vladimír, Kubala Jozef
 | 22.4.2016 | komentárov: 2670

Obrazok Cieľom predkladaného článku je objasnenie problematiky medicínskej etiky a jej významu v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Autori sa bližšie venujú analýze otázok právnej povahy Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, vynútiteľnosti dodržiavania jeho ustanovení a podávajú stručný výklad k najdôležitejších častiam Etického kódexu.