Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Volčko, V., Husovský, T.


Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie „nadštandardu" 2. časť

Volčko, V., Husovský, T.
 | 24.2.2016 | komentárov: 0

Obrazok Štandard a nadštandard v zdravotníctve je v prvom rade spoločenským problémom vzhľadom na to, že primárnym záujmom človeka je vždy ochrana ľudského života a zdravia. Prvá časť príspevku bola zameraná na otázku kedy zdravotná poisťovňa môže uhradiť zdravotnú starostlivosť nad rámec štandardu. V tejto druhej časti príspevku budú predmetom pozornosti lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. V závere je pozornosť venovaná pojmu nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie „nadštandardu" 1. časť

Volčko, V., Husovský, T.
 | 10.2.2016 | komentárov: 0

Obrazok Štandard a nadštandard v zdravotníctve je v prvom rade spoločenským problémom vzhľadom na to, že primárnym záujmom človeka je vždy ochrana ľudského života a zdravia. Článok sa zaoberá preplácaním zdravotnej starostlivosti a liekov nad rámec bežných potrieb. Analyzujeme právnu úpravu, komentujeme jej znenie a pokúšame sa nájsť odpoveď na otázky, kedy sú takéto platby možné a odôvodnené.