Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Vladimír Volčko, Jozef Kubala


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovine medicínskej etiky. I. časť

Vladimír Volčko, Jozef Kubala
 | 17.4.2016 | komentárov: 1761

Obrazok Cieľom predkladaného článku je objasnenie problematiky medicínskej etiky a jej významu v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Autori sa bližšie venujú analýze otázok právnej povahy Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, vynútiteľnosti dodržiavania jeho ustanovení a podávajú stručný výklad k najdôležitejších častiam Etického kódexu.