Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Vladimír Volčko


Massachusetts uvažuje o Listine genetických práv

Vladimír Volčko
 | 2.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Genetic Information Non-Discrimination Act (GINA), ktorý bol zavedený do právneho poriadku temer pred tromi rokmi bol prelomový, ale úprava bola limitovaná. CGS ho v tých časoch opísal ako "dobrý prvý krok" a iní taktiež súhlasili. Finálna úprava, ustanovená v novembri 2010, bola nápomocná, ale stále obsahovala isté limity. Existujú však náznaky, že rozvoj by mal pokračovať.

Nemecká Medicínska Asociácia zjednodušuje pravidlá pre asistovanú samovraždu

Vladimír Volčko
 | 22.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Nemecká medicínska komunita liberalizovala kodex, daním väčšej slobody doktorom vo veci pomoci chorým pacientom umrieť. Zmena reflektuje vzrastajúci súhlas s asistovanou samovraždou naprieč spektrom nemeckých doktorov.

ESĽP povedal "NIE" právu na asistovanú samovraždu

Vladimír Volčko
 | 2.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva jednohlasne konštatoval, že neexistuje právo na asistovanú samovraždu.Pozadie tohto dôležitého rozsudku leží vo Švajčiasrsku. 57-ročný Švajčiar Ernst G. Haas cítil, že nemôže ďalej žiť dôstojný život, potom čo 20 rokov bojoval s bipolárnou afektívnou poruchou.