Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Tomáš Pázmany


Austrália: Prelomové rozhodnutie zaviedlo neutrálne pohlavie

Tomáš Pázmany
 | 21.4.2014 | komentárov: 2545

Jednou z aktuálnych a často diskutovaných bioetických tém je aj téma sexuality a personality každého jednotlivca. Tejto oblasti sa nevyhýba už ani právo a jeho regulačné mechanizmy. Svojim rozhodnutím prispel do diskusie nedávno aj austrálsky Najvyšší súd, ktorý rozhodol v jednej z prelomových káuz týkajúcich sa definovania ľudského pohlavia mimo „štandardné“ binárne chápanie pohlavia: muž/žena.

USA: Odpojiť od prístrojov mŕtvu tehotnú ženu?

Tomáš Pázmány
 | 10.2.2014 | komentárov: 2301

Obrazok Marlise Munoz, 39-ročná tehotná žena, je udržiavaná v texaskej nemocnici vo Fort Worth v Texase „na prístrojoch“ s pomocou prístrojov, napriek tomu, že je po smrti /po smrti mozgu/, a napriek jej predbežným prianiam.

Prevratný objav v oblasti kmeňových buniek

Tomáš Pázmány
 | 10.2.2014 | komentárov: 2189

Obrazok Tímu vedcov z USA a Japonska sa podaril prevratný objav, ktorý môže celkom zásadne zmeniť možnosti využívania kmeňových buniek. Podľa štúdie, ktorá bola minulý týždeň uverejnená v časopise Nature, sa totiž tímu okolo dr. Vacantiho a dr. Obokatu podarilo „preprogramovať“ akékoľvek dospelé bunky a zmeniť ich do stavu buniek kmeňových. Význam kmeňových buniek spočíva v tom, že sa môžu vyvinúť v akúkoľvek bunku ľudského tela (pluripotentnosť buniek). Možnosti ich využitia preto vedci vidia najmä v regeneratívnej medicíne, liečbe rakoviny či klonovaní.

Veľká Británia: Eutanázia pod drobnohľadom panelu deviatich sudcov

Tomáš Pázmany
 | 10.1.2014 | komentárov: 2264

Obrazok V posledných mesiacoch sa vo Veľkej Británii rozpútala intenzívna diskusia ohľadom navrhovaných zmien tzv. 1961 Suicide Act, zákona, podľa ktorého je trestným činom asistovanie inému vziať si život. V hornej komore britského parlamentu sa v súčasnosti totiž nachádza návrh zákona od lorda Charlesa Falconera, ktorý eutanáziu legalizuje. K diskusii nemalou mierou prispelo aj vymenovanie tzv. panelu sudcov, ktorí sa budú zaoberať prípustnosťou eutanázie v troch spojených konaniach (tzv. „super-case“). V každom z konaní bol napadnutý zákon zakazujúci eutanáziu. Vymenovanie spomínaného panelu sudcov reaguje na závažnosť etických a právnych otázok, ktoré sú s eutanáziou spojené.

Belgicko: Senát schválil návrh zákona povoľujúci eutanáziu maloletým

Tomáš Pázmany
 | 18.12.2013 | komentárov: 15

Obrazok Ako sme Vás už pred časom informovali, v Belgicku sa v posledných mesiacoch viedli diskusie o tom, či by zákonodarca nemal ešte viac liberalizovať právnu úpravu povoľujúcu vykonávanie eutanázií. Ako sa zdá, neostalo len pri diskusiách, ale horná komora belgického zákonodarného zboru minulý týždeň pristúpila k prvému kroku v tejto snahe, a to tým, že schválila návrh zákona povoľujúceho vykonanie eutanázie aj maloletým žiadateľom.

Súdny dvor EÚ: azyl z dôvodu prenasledovania na základe homosexuálnej orientácie

Tomáš Pázmany
 | 14.12.2013 | komentárov: 924

Obrazok Prinášame sumár nedávno vydaného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Minister voor Immigratie en Asiel proti X (C‑199/12), Y (C‑200/12), a Z proti Minister voor Immigratie en Asiel (C‑201/12), za účasti: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, ktorý sa týka otázok možnosti priznať azyl na podklade homosexuálnej orientácie a s tým spojeným prenasledovaním v štáte pobytu takejto osoby.

Rusko zakázalo reklamu interrupcií

Tomáš Pazmány
 | 5.12.2013 | komentárov: 1327

Ruský prezident V. Putin 25. novembra 2013 podpísal zákon, ktorý zakazuje akúkoľvek reklamu, či inú propagáciu interrupcií, a ktorý zároveň reguluje aj iné otázky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti. Zákon bol schválený Štátnou Dumou dňa 15. novembra a Radou federácie dňa 20. novembra.

Súdny dvor EÚ: rozhodnutie vo veci týkajúcej sa rozširovania klamlivých informácií zdravotnou poisťovňou

Tomáš Pázmány
 | 2.12.2013 | komentárov: 1905

Obrazok Prinášame sumár nedávno vydaného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, ktorý sa týka otázok šírenia klamlivých informácií rozširovaných zdravotnou poisťovňou v systéme zákonného sociálneho zabezpečenia.

Belgicko: Povoliť možnosť eutanázie pre maloletých?

Tomáš Pázmány
 | 14.11.2013 | komentárov: 2165

Obrazok V posledných dňoch sa v Belgicku, jednej z mála krajín, kde je eutanázia legálna, vystupňovala debata okolo otázky, či povoliť možnosť zvoliť si takúto smrť aj pre maloletých alebo nie. Takýmto návrhom sa má totiž zaoberať belgický parlament a v prípade jeho prijatia by sa Belgicko stalo po Holandsku druhou krajinou, kde je eutanázia povolená aj pre maloletých. Navrhovaná zmena zákona by umožnila osobám mladším ako osemnásť rokov, ktoré sú schopné vyjadriť rozhodnutie za samých seba, požiadať o vykonanie eutanázie.

Kanada - Môže byť odmeňovanie darcov orgánov na prospech?

Tomáš Pázmány
 | 4.11.2013 | komentárov: 22

Obrazok Nedávna štúdia kanadských výskumníkov Lianne Barnieh a Bradena Mannsa z Univerzity v Calgary poukázala na možnosť zvýšenia množstva dostupných obličiek pre pacientov, ktorý čakajú na ich transplantáciu. Štúdiu autori publikovali v Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Budú zdravotnícke pomôcky v EÚ pod väčším dohľadom?

Tomáš Pázmány
 | 25.10.2013 | komentárov: 2277

Obrazok Zákonodarcovia Európskeho parlamentu sa tento týždeň chystajú v Bruseli schváliť legislatívu, ktorá môže vystaviť Vaše zdravie zvýšenému riziku. Tak znie slogan iniciatívy „Don’t lose the 3“, ktorá sa snaží upozorniť na negatívne dôsledky pripravovaných legislatívnych zmien upravujúcich proces výroby zdravotníckych pomôcok a ich uvádzania na trh.

Španielsko: zrovnoprávnenie transsexuálnych žiakov na školách

Tomáš Pázmány
 | 24.10.2013 | komentárov: 1895

Obrazok Asociácia transsexuálov v španielskom autonómnom spoločenstve Andalúzia sa obrátila so žiadosťou na miestnu regionálnu vládu, v ktorej žiada o zrovnoprávnenie transsexuálnych žiakov v tamojších školách. Tí sú podľa asociácie, ale aj ich rodičov diskriminovaní tým, že miestne školy nerešpektujú novú pohlavnú identitu niektorých z týchto žiakov.

Problematika „transľudí“opäť pred ESĽP

Tomáš Pázmány
 | 14.10.2013 | komentárov: 1939

Obrazok Práva trans-komunity budú čoskoro opäť stredobodom záujmu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“). V stredu 16. októbra 2013 o 09:15 hod. totiž zasadne Veľká komora ESĽP, ktorej bola na rozhodnutie v súlade s článkom 43 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd v znení jeho dodatkových protokolov (ďalej len „Dohovor“) predložená sťažnosť sťažovateľky pani HeliHämäläinen (male-to-female).