Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Tomáš Husovský, Vladimír Volčko


Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie „nadštandardu"

Tomáš Husovský, Vladimír Volčko
 | 29.10.2014 | komentárov: 477

Obrazok Keď prispievame do poistného „fondu“, tak následne očakávame, že za nás bude zdravotná starostlivosť zaplatená. Pri štúdiu Ústavy SR narazíme na jej čl. 40, ktorý občanom Slovenskej republiky výslovne priznáva právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného poistenia za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Toto právo garantuje pre občanov väčší rozsah práv, keďže najvšeobecnejší subjekt každý (1) má ex constititione právo (len) na ochranu zdravia.