Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Tomáš Doležal


Otázky úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků - několik úvah k aktuálním tématům

Tomáš Doležal
 | 23.7.2011 | komentárov: 1467

Obrazok Uverejňujeme príspevok hosťa mesiaca JUDr. Tomáša Doležala, PhD., LL.M. k júlovej téme Právnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov. V článku sa venuje rozboru rôznych druhov právnej zodpovednosti, pričom si všíma najmä spôsoby, akými si pacienti uplatňujú nároky vyplývajúce zo škody na zdraví a tendencie v rozhodovaní českých súdov vo veci náhrady škody.(1)