Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Radek Policar


Náhradní mateřství v České republice na sklonku roku 2011

Radek Policar
 | 1.12.2011 | komentárov: 398

Obrazok Téma náhradního mateřství jsem poprvé zaznamenal před mnoha lety v jednom odborném časopisu. Od té doby vyšlo v českém odborném tisku jen velmi málo článků, a to zpravidla zaměřených na „fajnšmekry“. Očividně toto téma nebylo vnímáno jako problém, který by bylo třeba v České republice řešit.

O řezácích poslance Babáka

Radek Policar
 | 13.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Úmluva o lidských právech a biomedicíně, kterou jsou Slovensko stejně jak Česká republika vázány, ve svém čl. 21 zakazuje, aby lidské tělo a jeho části byly jako takové zdrojem finančního prospěchu.

Odpovědnost za škodu a ekonomické limity poskytování zdravotní péče

Radek Policar
 | 6.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Inspirován aktuálními problémy českého zdravotnictví nabízím čtenářům úvahu o vztahu odpovědnosti za škodu, která je pacientovi způsobena tím, že nedostane potřebnou léčbu, a realitě ekonomických limitů zdravotnického systému.

Souhlas s použitím krve pro potřeby lékařské vědy a výzkumu

Radek Policar
 | 2.5.2011 | komentárov: 364

Obrazok Již delší čas vedu v českých medicínsko-právních luzích a hájích se svými kolegy debatu o tom, jakou podobu vyjádření souhlasu vyžaduje právní řád pro to, aby mohla být odebraná lidská krev využita pro potřeby lékařské vědy a výzkumu.Klíčová otázka zní: Použije se ustanovení § 26 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 7 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZPZL) i v případě úmyslu uchovat a použít pro potřeby lékařské vědy a výzkumu lidskou krev?