Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Peter Franko, Ivan Humeník


Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na Mesiáša ústavnosti

Peter Franko, Ivan Humeník
 | 4.12.2014 | komentárov: 0

Obrazok Legislatíva v zdravotníctve sa v aktuálnej dobe nachádza na rozbúrenom mori. Viaceré inštitúty zvadené pragmaticky s cieľom odstrániť problémy praxe neskôr narazia na druhú stranu mince riešenia spornej veci a síce požiadavku ústavnosti. Takto skončili kauzy verejnosti známe ako „Zákaz zisku zdravotných poisťovní “ (1) a „Vyššie platy zdravotných sestier “(2). Po transponovaní legislatívnych opatrení, ktoré boli výsledkom napätej spoločenskej atmosféry sa ukázalo, že išlo o zdanlivé vyriešenie problému.

Zdravotná dokumentácia ako databáza údajov o pacientovi (formy vedenia, plánované legislatívne zmeny)

Peter Franko, Ivan Humeník
 | 15.10.2010 | komentárov: 472

Obrazok Autori článku predkladajú čitateľom krátku ilustráciu inštitútu zdravotnej dokumentácie ako operátu pracujúceho s údajmi pacienta najmä so zameraním na jej obsah a formálne vyjadrenie. Na podklade zákonných ustanovení článok kreuje legislatívny rámec obsahovej štruktúry zdravotnej dokumentácie a delenia jej dvoch foriem a síce písomnej a elektronickej.

Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov pacienta

Peter Franko, Ivan Humeník
 | 30.9.2010 | komentárov: 1

Obrazok Ponúkame Vám príspevok na tému mlčanlivosti a ochrany osobných údajov. Cieľ, ktorý si kladie tento článok je z pohľadu práva poskytnúť lekárom a iným subjektom jednoduchou formou stručné ozrejmenie povahy lekárskeho tajomstva a prispieť tak ku zlepšeniu kvality vzťahu lekár – pacient.