Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Peter Bandura


MUDr. Peter Bandura, PhD. Systém rýchlej výstrahy nežiaducich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Peter Bandura
 | 7.4.2014 | komentárov: 370

Jedná sa o dobrovoľný webový systém pre zdieľanie a výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa bezpečnosti pacientov a výmeny osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti pacientov medzi členskými štátmi EÚ. Cieľom tohto mechanizmu je efektívne a rýchlo šíriť informácie medzi členskými štátmi o otázkach bezpečnosti pacientov a osvedčených postupov, aby sa zabránilo vzniku nežiaducich udalostí a zároveň umožnila skorá reakciu v závislosti od ich závažnosti.

MUDr. Peter Bandura, PhD. - Projekt vytvorenia Európskej siete pre bezpečnosť pacientov a kvalitnú zdravotnú starostlivosť /PaSQ – Patient Safety and Quality of Care/

Peter Bandura
 | 31.3.2014 | komentárov: 0

Obrazok Nedávne štúdie OECD ukazujú, že výskyt nežiaducich udalostí - úmrtnosti v Európskej únii sa blíži k 1 úmrtiu na 100 000 obyvateľov. To by znamenalo, že takmer 5000 osôb zomrie každý - rok v dôsledku nepriaznivých zdravotných príhod. Tieto údaje, aj keď dosť alarmujúce, sú veľmi podceňované, pretože vychádzajú z vykazovania zdravotníckych pracovníkov. Odhaduje sa, že v členských štátoch EÚ 8% a 12 % pacientov prijatých do nemocníc trpí v dôsledku nežiaducich udalostí počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bezpečnosť pacientov a kvalita zdravotnej starostlivosti predstavuje prioritnú agendu Európskej komisie. Slovenská republika sa aktívne zúčastňuje projektu vytvorenia Európskej siete pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Národným kontaktným miestom projektu je Ministerstvo zdravotníctva a ako pridružený partner sa na projekte podieľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tento projekt združuje všetky členské krajiny Európskej únie a Nórsko. Na jeho financovaní sa podieľajú zúčastnené krajiny a zároveň je spolufinancovaný a podporovaný Európskou komisiou v rámci programu verejného zdravia. Partnermi projektu sú aj medzinárodné Európske organizácie pôsobiace v oblasti zdravotníctva.