Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Pavlína Zímová, Jana Zímová


Úvaha o reflexi společenské pozice lékaře

Pavlína Zímová, Jana Zímová
 | 30.9.2014 | komentárov: 585

Obrazok V úvodu článku si můžeme položit několik otázek, na které se budeme snažit hledat správné odpovědi. „Kdo je lékař?“ „Člověk, který rozhoduje o životě a smrti (bytím a nebytím)?“(1) „Nebo je to člověk, který reprezentuje specifickou vrstvu inteligence?“ Perspektiv může být velké množství, ale lékař je především člověk, který disponuje právy a povinnostmi! Práva obvykle chápeme jako primární hodnoty a povinnosti jako sekundární hodnoty, které jsou z práv vyvozovány.

Etika v chirurgických oborech a v chirurgii

Pavlína Zímová, Jana Zímová
 | 29.4.2014 | komentárov: 2

Etika má v lékařské profesi svou specifickou pozici, kterou nelze substituovat jinými elementy (např. psychologickými). Chirurgické obory jsou odlišné od ostatních lékařských oborů, protože kontakty s pacienty jsou krátké a často jen minimální. Z výše uvedených důvodů pacienti reflektují pouze pozitivní nebo negativní psychologické přístupy lékařů, což není optimální stav. Synergie etiky a psychologie je evidentní, avšak prioritní je koexistence psychologického významu lékařské pomoci v reflexi subjektivního vnímání nemocného a celkové realizace etických substrátů v praxi (výkonech).