Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Nikola Murdžáková


Pitva - právna úprava, dôvody jej vykonania

Nikola Murdžáková
 | 16.3.2010 | komentárov: 314

Obrazok Prirodzenou súčasťou každého života je tak ako jeho zrod – narodenie, tak aj jeho zánik, ktorý predstavuje smrť. S každou touto udalosťou sa okrem radosti či smútku spájajú aj rôzne právne následky, a práve týmto právnym následkom spojených so smrťou človeka, konkrétne s jeho pitvou sa budem nižšie venovať. Záležitosť síce nepríjemná, no v niektorých prípadoch nevyhnutná. Pitva, ako zásah do tela zomrelej osoby, do telesnej integrity je z tohto pohľadu a takisto z hľadiska právneho konfliktom záujmu súkromného a záujmu verejného.