Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Monika Šamuová


SPORY O DISPOZÍCIU VYPLÝVAJÚCE ZO SÚČASNÉHO PRÁVNEHO STAVU

Monika Šamuová
 | 6.5.2011 | komentárov: 2

Obrazok V nasledujúcich riadkoch prinášame úryvok z článku Bridget M. Fuselier: The Trouble with Putting All of The Eggs in One Basket: Using a property rights model to resolve problem over cryopreserved pre-embryos (I), ktorý uverejnil americký časopis Texas Journal on Civil Liberties and Human Rights. Autorka sa zamýšľa nad právnym postavením a právnou ochranou kryokonzervovaných embryií, ktorú výrazne ovplyvňuje/komplikuje štruktúra súčasnych právnych systémov. Tie vychádzajú z rímskej právnej tradície, podľa ktorej rozoznávajú právnu ochranu vecí a právnu ochranu osôb. Aký model právnej ochrany zvoliť pri in vitro vytvorených embryách, ktoré sú uskladnené pre prípad ďalšieho použitia? Ako riešiť spory týkajúce sa ich využitia medzi partnermi v prípade rozvodu a rozchodu, tak ako nato v európskom kontexte poukázal prípad Evans vs. Veľká Británia? Autorka na základe praxe amerických súdov rozlišuje tri modely: zmluvný model, model vzájomnej dohody podľa existujúceho stavu a model vyváženosti. V uvedenom článku sa venuje rozhodnutiu texaského súdu, ktorý v prípade Roman vs. Roman, ktorý sa pridržal zmluvného modelu.