Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Moľová Ľudmila


Povinné očkovanie ako podmienka pre prijatie do materskej školy

Moľová Ľudmila
 | 7.7.2015 | komentárov: 0

Obrazok V sekcii slovenská a česká judikatúra Vám tento raz prinášame nález Ústavného súdu ČR venujúci sa otázke povinného očkovania ako jednej z podmienok pre prijatie dieťaťa do predškolského zariadenia.