Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Milan Suchý


V Belgicku sa množia prípady transplantácie orgánov od pacientov – darcov, ktorí zomreli formou eutanázie

Milan Suchý
 | 29.10.2012 | komentárov: 1473

Obrazok V Belgicku pribúda čoraz viac prípadov transplantácie orgánov od pacientov – darcov, ktorí zomreli formou aktívnej eutanázie.

Nové prvenstvo pre Belgicko – väzeň ukončil svoj život formou eutanázie

Milan Suchý
 | 16.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Belgicko sa stalo prvou krajinou vo svete, ktorá umožnila väzňovi ukončiť svoj život formou eutanázie.

Komplikácie sprevádzajúce priebeh asistovanej samovraždy – švajčiarska organizácia Dignitas v konflikte s políciou

Milan Suchý
 | 24.9.2012 | komentárov: 4

Obrazok Švajčiarska organizácia Dignitas (1) podala sťažnosť voči konaniu švajčiarskej polície, ktorým podľa nej došlo k „narušeniu legálneho priebehu asistovanej samovraždy“ a „uneseniu pacienta.“

Carter v Canada – otvorená diskusia o práve dôstojne umrieť

Milan Suchý
 | 29.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Hoci moderná medicína výrazne prispela k rozvoju humanity, nedokáže úplne odstrániť utrpenie a bolesť spojené s procesom umierania. Každý človek sa musí vysporiadať so smrťou svojím vlastným spôsobom, ktorý závisí od jeho zdravia, hodnôt a osobných životných okolností. Miera znesiteľnosti fyzickej bolesti a psychického utrpenia je odlišná u každého človeka. Preto má každý právne spôsobilý dospelý človek nesporné osobné a občianske právo – právo umrieť spôsobom a v čase, aký si zvolil. /Z manifestu Liberty and death: a manifesto concerning an individual's right to choose to die, Derek Humphry 2009, http://www.assistedsuicide.org (voľný preklad)/