Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Michal Lichner


Znalec, znalecký posudok, lekárska posudková činnosť podľa 437/2004 Z.z.

Michal Lichner
 | 23.5.2010 | komentárov: 5

Prečítajte si ďalší zaujímavý článok na pravo-medicina.sk, tentoraz o lekárskych posudkoch. Cieľom textu je predostretie prierezu právnou úpravou činnosti znalcov na jednej strane a lekárskej posudkovej činnosti pri vydávaní lekárskych posudkov na strane druhej a zároveň poukázanie na ich previazanosť.