Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Michal Kočiš


Získavanie údajov o zdravotnom stave pacienta tretími osobami

Michal Kočiš
 | 4.1.2010 | komentárov: 8

Obrazok Problematika zdravotnej dokumentácie predstavuje z hľadiska právnych otázok, ktoré zahŕňa, komplexný celok vyžadujúci aplikáciu viacerých právnych predpisov. Ide tak o predpisy medicínskeho práva v užšom zmysle, ktorými sú najmä zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ako aj o predpisy medicínskeho práva v širšom zmysle ako napr. občiansky zákonník, zákon na ochranu osobných údajov a pod. Pri konkrétnej realizácii zdravotnej dokumentácie majú nezanedbateľnú úlohu aj interné smernice ministerstva zdravotníctva, ktoré významnou mierou regulujú jednotlivé úkony súvisiace so spôsobom tvorby a nakladania s informáciami obsiahnutými v zdravotnej dokumentácii.