Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Mgr. Radek Halouzka


Mgr. Radek Halouzka: Pod drobnohledem

Mgr. Radek Halouzka
 | 10.5.2012 | komentárov: 1374

Obrazok Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „ZoZS“) nekomplikuje pouze poskytování zdravotní péče nezletilým, jak jsem se zmiňoval v rámci svého minulého příspěvku, ale svou úpravou Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“) rovněž významně zasahuje do soukromí každého pacienta, jeho rodinného příslušníka, zdravotnických pracovníků apod.

Mgr. Radek Halouzka: Krize v poskytování zdravotních služeb dětem?

Mgr. Radek Halouzka
 | 25.4.2012 | komentárov: 1461

Obrazok Dne 1. 4. 2012 se uskutečnila malá revoluce na poli zdravotnického práva, když vstoupily v účinnost nové předpisy regulující poskytování zdravotní péče a další související otázky, zejména pak zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Revoluce proto, že doposud byly podmínky poskytování zdravotní péče upraveny převážně předpisem z roku 1966, konkrétně zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který, ačkoli byl mnohokrát novelizován, své stáří nezapřel. Máme tedy zcela nový předpis, od kterého bychom mohli očekávat, že bude předpisem moderním a že nastaví jasná a srozumitelná pravidla, kterými se bude řídit poskytování zdravotních služeb, tedy zejména poskytování zdravotní péče. Bohužel zákon o zdravotních službách tato očekávání nesplnil, naopak v mnoha ohledech poskytování zdravotní péče zkomplikoval, ne-li znemožnil. Tento článek pak pojednává o několika málo případech, kdy nová právní úprava způsobuje při poskytování zdravotní péče dětským pacientům nemalé problémy.