Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Mgr. Adriana Jesenková, PhD.


O dôvere, uznaní, bezmocnosti a autonómii

Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
 | 17.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Morálku už tradične zvykneme spájať s pojmom povinnosti. Iný, menej tradičný pohľad považuje za kľúčovú morálnu kategóriu pojem dôvery (A. Baier, R. Rorty). Koncept morálneho spoločenstva vzájomnej dôvery (Rorty 1997) potom vyjadruje presvedčenie, že morálne zaviazaní voči ostatným členom spoločenstva sa cítime iba vtedy, pokiaľ im dôverujeme. Dôvera je teda akýmsi tmelom, ktorý drží spoločnosť pohromade a umožňuje realizovať predstavy o dobrom živote. Sme ochotní plniť svoje povinnosti, rešpektovať práva a nároky iných, plniť dohody, pretože ostatní sú pre nás dôveryhodní v tom zmysle, že od nich môžeme očakávať to isté vo vzťahu k nám. V tejto súvislosti sa dnes hovorí o tom, že ekonomická kríza, hospodárska kríza, finančná kríza, je najmä prejavom, ako aj dôsledkom krízy dôvery, hodnotovej krízy – morálnej krízy.