Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Marta Nováková


Európsky súd rieši ďalší prípad sterilizácie slovenskej Rómky

Marta Nováková
 | 31.3.2011 | komentárov: 1684

Obrazok Ponúkame Vám doplnenie k aktualite z 22.3.2011, ktorým je tentoraz preklad originálneho textu zo stránky Európskeho súdu pre ľudské práva.

Právne aspekty neposkytnutia a prerušenia život udržujúcej liečby

Marta Nováková
 | 22.3.2011 | komentárov: 1399

Obrazok Štúdie (ukazujú, že väčšina pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti v USA zomiera počas výkonu paliatívnej liečby pri neposkytnutí či prerušení život udržujúcej liečby. Neposkytnutie a prerušenie život udržujúcej liečby sú postupy, pri ktorých sa rôzne medicínske zákroky pacientom buď neposkytnú alebo prerušia s očakávaním, že pacienti zomrú na chorobu, ktorou trpia. Paliatívna starostlivosť je prevenciou alebo liečbou bolesti, dýchavičnosti alebo iných prejavov utrpenia smrteľne chorých pacientov. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si zaujímavý článok

Dobrovoľnosť v rozhodovaní pacienta

Marta Nováková
 | 15.3.2011 | komentárov: 1395

Obrazok Začiatkom 80tych rokov minulého storočia uverejnila Prezidentská komisia pre štúdium etických problémov v medicíne (USA) viaceré štúdie, ktoré sa venovali dôležitým bioetickým a právnym otázkam. Ako prvú môžme spomenúť správu, v ktorej Komisia analyzovala správnosť a opodstatnenosť zaužívaných, ako aj nových postupov zisťovania smrti (1981). V roku 1982 vydala správu týkajúcu sa problematiky rozhodovania v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ťažiskovou témou správy je úvaha o aspektoch informovaného súhlasu pacienta a o „spôsobe“ jeho získavania. V nasledujúcom príspevku vám ponúkame jej časť týkajúcu sa otázok dobrovoľnosti súhlasu, nútenej liečby a násilného ošetrenia. Preklad zabezpečila Bc. Marta Nováková.Detencia a zákaz ponižujúceho a neľudského zaobchádzania

Marta Nováková
 | 30.11.2010 | komentárov: 915

Obrazok Zadržanie duševne chorej osoby okrem najviac pertraktovaného práva na osobnú slobodu a bezpečnosť (čl. 5 Dohovoru) vyvoláva spojenie aj s článkom 3 Dohovoru, v ktorom je upravený zákaz neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. Európsky súd pre ľudské práva na svojej oficiálne stránke uverejnil stručný prehľad kľúčových rozhodnutí, ktoré sa týkali sťažností na porušenie čl. 3 Dohovoru pri detencii duševne chorej osoby.