Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Mark W. Leach


Podvod s prenatálnym testovaním

Mark W. Leach
 | 28.5.2011 | komentárov: 1393

Obrazok Na počesť tohtoročného svetového dňa Downovho syndrómu, Mark Leach pojednáva o nepriznaných účinkoch prenatálneho testovania. Každý rok je 21. marec Svetovým dňom Downovho syndrómu (WDSD). Tento dátum bol vybraný symbolicky ako odkaz na genetickú príčinu tohto stavu, a to trizómiu 21. chromozómu. WDSD sa usiluje zvýšiť povedomie o tomto genetickom ochorení, ktoré môžno čoskoro vymizne. To všetko kvôli podvodu s prenatálnym testovaním.