Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / MEDIUS- Zuzana Zoláková


HOSŤ MESIACA AUGUST 2012: JUDr. Michal Ryška

MEDIUS- Zuzana Zoláková
 | 7.8.2012 | komentárov: 1466

Obrazok Pozvanie hosťovať na portáli www.pravo-medicina.sk v mesiaci august prijal JUDr. Michal Ryška, sudca Krajského súdu v Brne. JUDr. Ryška sa zaoberá predovšetkým kauzami týkajúcimi sa ochrany osobnosti, pričom na jeho stole sa ocitlo aj rozhodovanie v medializovaných a kontroverzných prípadoch. Rozhodoval o odškodnení v prípade vymenených detí personálom třebíčškej nemocnice alebo najnovšie v prípade matky, ktorá žaluje brnenskú záchrannú službu pre porušenie jej osobnostných a rodičovských práv nechceným prevozom do nemocnice po domácom pôrode. V rozhovore sa venujeme špecifikám rozhodovania v prípadoch ochrany osobnosti, medializáciou takýchto prípadov, zmenám, ktoré prinesie nový Občanský zákonník a témam jednotlivých prípevkov.

Nová predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

MEDIUS- Zuzana Zoláková
 | 3.8.2012 | komentárov: 2725

Od 1. augusta 2012 je novou predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. Monika Pažinková, MPH, ktorú do funkcie vymenovala vláda SR na svojom zasadnutí 25. júla 2012.