Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / MEDIUS


Komora pre medicínske právo-MEDIUS ponúka priestory na prenájom

MEDIUS
 | 24.7.2012 | komentárov: 782

Obrazok Komora pre medicínske právo- MEDIUS ponúka na prenájom technicky vybavenú konferenčnú miestnosť v centre Košíc. Miestnosť ponúka optimálne podmienky pre prezentáciu Vašej spoločnosti pri organizovaní školení, workshopov, mini konferencií, seminárov a pod.

HOSŤ MESIACA JÚL 2012: JUDr. Petr Vojtek

MEDIUS
 | 2.7.2012 | komentárov: 1292

Obrazok V mesiaci júl na naše potešenie pozvanie byť hosťom mesiaca prijal JUDr. Petr Vojtek, sudca Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorý sa špecializuje na otázky náhrady škody. Spôsobenie škody a rozhodovanie o jej náhrade nesporne súvisí aj s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Bližšie sa tejto téme- predpokladom vzniku právnej zodpovednosti za škodu, typom zodpovednosti za škodu, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti či zmenám, ktoré prinesie nový český Občanský zákonník venujeme v rozhovore.

Rozhovor s hosťom mesiaca JÚN 2012 JUDr. Adamom Doležalom, LL.M.

MEDIUS
 | 8.6.2012 | komentárov: 0

Prinášame rozhovor s hosťom mesiaca jún 2012 JUDr. Adamom Doležalom, LL.M., ktorý pôsobí v Kabinete zdravotníckeho práva na Ústave státu a práva Akademie vied ČR a aj ako advokát. Z rozhovoru sa dozviete o jeho pohľade na prebiehajúcu českú zdravotnícku reformu, o jej nedostatkoch, prepojení bioetiky s legislatívnou praxou a o jeho neobvyklej téme mesiaca, ktorou je otázka zmeny pohlavia a transexuality.

ROZHOVOR S HOSŤOM MESIACA MAREC: Rozhodnutia na konci života ( Nezáhajiť/ odňať terapiu v terminálnom štádiu)

MEDIUS
 | 12.3.2012 | komentárov: 1

Prinášame Vám rozhovor s MUDr. Ľubomírou Romanovou, prednostkou anestéziológie a intenzívnej medicíny (FZO ) FNsP J.A.Reimana v Prešove, známou blogerkou a autorkou knihy Vlasy dupkom. S pani doktorkou sme sa rozprávali o predmete jej činnosti a skúsenostiach, problémoch, ktoré ju sprevádzajú ako aj vývojových trendoch týkajúcich sa prístupu k liečbe nevyliečiteľných pacientov.

HOSŤ MESIACA FEBRUÁR 2012: JUDr. Lucia Madleňáková

MEDIUS
 | 6.2.2012 | komentárov: 1441

Obrazok Je nám cťou a potešením, že pozvanie byť hosťom mesiaca v mesiaci február na portáli pravo-medicina.sk prijala JUDr. Lucia Madleňáková - odborná asistentka na Katedre správního práva a správní vědy na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, autorka publikácie Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání (2010). Viac sa dozviete v rozhovore.

VENUJTE NÁM DVE PERCENTÁ Z DANE!

MEDIUS
 | 3.2.2012 | komentárov: 1

Obrazok Milí priatelia, aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie prostredníctvom „darovania“ podielu Vašej dane. Vieme, že dnes je príležitostí, kde tento podiel darovať množstvo, no veríme, že naša činnosť a vízia Vás inšpirujú natoľko, že sa rozhodnete podporiť práve nás. Poslaním Komory pre medicínske právo MEDIUS je vytváranie právneho prostredia medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom. Obaja tvoria súčasť liečebného procesu, ktorého výsledok je determinovaný ich vzájomným pôsobením.

Zborník z konferencie "Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania" v predaji!

MEDIUS
 | 30.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Upozorňujeme na vydanie zborníka z konferencie "Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania" (ed. Ivan Humeník), ktorá sa konala na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 13. apríla 2011.

HOSŤ MESIACA JANUÁR 2012: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

MEDIUS
 | 16.1.2012 | komentárov: 10

Obrazok Je nám cťou a potešením, že pozvanie byť hosťom mesiaca v mesiaci január na portáli pravo-medicina.sk prijal doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.- bývalý sudca Ústavného súdu SR, vedecký pracovník, autor publikácií Ochrana ústavnosti (2010), Základy masmediálneho práva (2008), Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky (1999), Ústavné práva a zdravotníctvo (1996) či spoluautor monografie Moderná medicína a právo (1982). V súčasnosti sa venuje advokátskej praxi, pedagogickej činnosti a písaniu kníh. Viac sa dozviete v rozhovore.

Nové číslo The New England Journal of Medicine

MEDIUS
 | 14.1.2012 | komentárov: 537

Obrazok Upozorňujeme na druhé januárove vydanie časopisu The New England Journal of Medicine (Volume 366 , No. 2 , January 12 , 2012) .

ÚDZS a InEK sa dohodli na zverejnení zmluvnej ceny za vývoj DRG

MEDIUS
 | 9.1.2012 | komentárov: 4767

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dnes zverejnil tlačovú správu, podľa ktorej sa ÚZDS a Inštitút pre úhradový systém v nemocniciach (InEK) napokon dohodli na zverejnení ceny vyplývajúcej zo zmluvy o spolupráci pri vývoji a zavádzaní DRG systému na Slovensku. Ešte v polovici decembra úrad odmietol zverejniť dohodnutú cenu s konštatovaním, že ide o obchodné tajomstvo.

Ministerstvo zdravotníctva informuje o znížení doplatkov za zdravotnícke pomôcky

MEDIUS
 | 21.12.2011 | komentárov: 447

Ministerstvo zdravotníctva SR informuje na svojich stránkach o znížení doplatkov za zdravotnícke pomôcky od 1. januára 2012.

HOSŤ MESIACA DECEMBER: JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

MEDIUS
 | 15.12.2011 | komentárov: 604

Obrazok Hosťom mesiaca december k téme pacientských práv a úskalí pri ich presadzovaní je JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., ktorý od roku 2008 pôsobil ako právnik Centra advokácie duševne postihnutých (MDAC) a v Lige ľudských práv (LLP). V súčasnosti pracuje pre Londýnsku organizáciu Interights, a rovnako pre advokátsku kanceláriu, ktorá úzko spolupracuje s českou mimovládnou organizáciou Liga lidských práv. Viac sa dozviete v rozhovore.

Kniha z dielne člena Komory už v predaji

MEDIUS
 | 11.12.2011 | komentárov: 28917

Obrazok Koncom tohoto týždňa sa do internetového obchodu vydavateľstva EUROKODEX dostala nová kniha "Ochrana osobnosti a medicínske právo" od JUDr. Ivana Humeníka, Ph.D. V krátkom čase by sa mala objaviť aj na pultoch predajní s odbornou literatúrou.

Surogačné materstvo- prijateľná forma ľudskej reprodukcie?- diskusia na PrF UPJŠ

MEDIUS
 | 29.11.2011 | komentárov: 1232

Obrazok Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a ELSOU Košice organizuje moderovanú diskusiu na tému Surogačné materstvo- prijateľná forma ľudskej reprodukcie? Naväzujeme na sériu diskusií, ktoré sme organizovali v letnom semestri minulého akademického roka na pôde Právnickej fakulty na tému asistovanej reprodukcie v apríli 2011 a na tému Eutanázia- právo na smrť v máji tohto roka.

Zimné vydanie The Journal of Law, Medicine & Ethics

MEDIUS
 | 23.11.2011 | komentárov: 464

Obrazok Odporúčame nové číslo časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics (Volume 39, Issue 4, Winter 2011), kde Vám dávame do pozornosti viacero zaujímavých textov.

ODPORÚČAME PUBLIKÁCIU: JUDr. Ivan Humeník, PhD. - MEDICÍNSKE PRÁVO A OCHRANA OSOBNOSTI

MEDIUS
 | 23.11.2011 | komentárov: 2

Obrazok Chceli by sme Vás upozorniť že vydavateľstvo odbornej právnickej literatúry EUROKÓDEX vydáva začiatkom decembra 2011 knihu JUDr. Ivana Humeníka, PhD. s názvom MEDICÍNSKE PRÁVO A OCHRANA OSOBNOSTI. Cena publikácie ešte nie je stanovená, no každopádne ju portál pravo-medicina.sk odporúča každému čitateľovi našeho webu.

V Českej republike prešiel v poslaneckej smenovni nový Občiansky zákonník

MEDIUS
 | 14.11.2011 | komentárov: 1221

Obrazok V Českej republike, tak ako aj na slovensku platil zákonný predpis s rovnakým číselným označením, a síce z. 40/1964 Zb. Aj keď je to už od rozdelenia republík temer 20 rokov a v oboch krajinách došlo k viacerým novelizáciám tohto predpisu, stále bolo možné využívať judkatúru a právne názory z ČR aj v našom právnom prostredí. Schválením nového Občianskeho zákonníka dôjde čoskoro k zmene.

Nové číslo The Journal of Academic Ethics

MEDIUS
 | 10.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu The Journal of Academic Ethics (Volume 9, Issue 4), kde Vám odporúčame jeden zaujímavý text.

Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

MEDIUS
 | 10.11.2011 | komentárov: 2

Obrazok ÚDZS vydal Vestník č.13/2011 s informáciami o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní – za september 2011 a s Metodickými usmerneniami.

Nove čislo The New England Journal of Medicine

MEDIUS
 | 9.11.2011 | komentárov: 1220

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu The New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 18, November 3, 2011) , kde Vám odporúčame niekoľko textov. Viac v článku.

Rozsudok SD EÚ rozoberajúci ľudské embryá

MEDIUS
 | 20.10.2011 | komentárov: 467

Obrazok Súdny dvor EÚ rozhodol v prejudiciálnom konaní vo veci Oliver Brüstle proti Greenpeace eV. Súčasťou rozhodnutia bol výklad smernice EÚ a analýza problému patentovateľnosti spôsobov výskumu embryonálnych buniek.

Konferencia "Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach"

MEDIUS
 | 17.10.2011 | komentárov: 2

Obrazok Prinášame Vám bližšie informácie o témach prednášok minikonferencie "Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach".

Dozor nad reklamou liekov

MEDIUS
 | 13.10.2011 | komentárov: 794

Obrazok ŠÚKL na svojom portáli uvejenil prezentáciu, ktorá sa venuje reklame liekov z právneho aj praktického pohľadu. Keďže ide o zaujímavú a aktuálnu tému ponúkame vám upozornenie na tieto informácie aj my.

Spravodaj EÚ z oblasti zdravotníctva

MEDIUS
 | 13.10.2011 | komentárov: 472

Obrazok Uverejňujeme upozornenie na nový diel Spravodaja EÚ o zdravotníctve, ktorý sa venuje najmä 2. akčnému programu.

Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

MEDIUS
 | 10.10.2011 | komentárov: 4463

ÚDZS vydal 12. číslo svojho vestníka, kde rozoberá 3 Metodické usmernenia.

Rada Európy rokovala o zdraví a prosperite detí

MEDIUS
 | 6.10.2011 | komentárov: 1246

Obrazok Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Ján Porubský sa v dňoch 29. – 30. septembra 2011 zúčastnil v hlavnom meste Portugalska – Lisabone na 9. konferencii ministrov zdravotníctva Rady Európy pod názvom „Zdravotná starostlivosť priateľská deťom: Budovanie zdravej budúcnosti pre a s deťmi“.

Nove čislo The New England Journal of Medicine

MEDIUS
 | 5.10.2011 | komentárov: 586

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu The New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 12, September 22, 2011), kde Vám odporúčame niekoľko textov. Viac v článku.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 98 / 29.09.2011

MEDIUS
 | 1.10.2011 | komentárov: 1426

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo niekoľko noviel zdravotníckych predpisov.

Pozitívne zmeny v prospech pacientov

MEDIUS
 | 29.9.2011 | komentárov: 1465

Obrazok Na ministerstve zdravotníctva sa 27. septembra 2011 stretli zástupcovia pacientskych organizácií (Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Združenie na pomoc diabetikom, Slovak Crohn Club, Združenie sclerosis multiplex Nádej, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných) s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom a s predstaviteľmi Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR na čele s generálnou riaditeľkou Michaelou Cesnakovou.

Vyšlo nové číslo časopisu Tempus medicorum

MEDIUS
 | 26.9.2011 | komentárov: 6352

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu České lékařské komory s názvom TEMPUS MEDICORUM, kde Vám odporúčame dva texty. Viac v článku.

Rozhodnutia EÚ

MEDIUS
 | 22.9.2011 | komentárov: 0

Upozorňujeme vás na Rozhodnutia na základe nariadení Rady EHS publikované v úradnom vestníku EÚ C262 zo 6. septembra 2011.

Záverečný workshop ,,Zdravotníctvo 2020“

MEDIUS
 | 21.9.2011 | komentárov: 1328

Obrazok Na ministerstve zdravotníctva bol 19. septembra 2011 štvrtý, záverečný workshop Fórum „Zdravotníctvo 2020“. Jeho účastníci diskutovali na tému „Reformné kroky pre fungujúce zdravotníctvo.“

Septembrové číslo The Journal of the American Medical Association (JAMA)

MEDIUS
 | 21.9.2011 | komentárov: 1588

Obrazok Vyšlo nové číslo The Journal of the American Medical Association (Volume 306, Issue 10, September 14, 2011).

Diskusia o štandardoch v zdravotníctve

MEDIUS
 | 16.9.2011 | komentárov: 592

Obrazok "Týden po schválení novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotnickém pojištění v parlamentu je jasné: K vypracování seznamu nadstandardů budou odborné společnosti potřebovat minimálně tři měsíce. Podle ministerstva zdravotnictví bude obsahovat "výkony, které jsou dražší, než je nezbytně nutno"." píše zdn.cz. Túto konferenciu Vám odporúčame aj my.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 95 / 15.09.2011

MEDIUS
 | 15.9.2011 | komentárov: 1214

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo novelu zdravotníckeho predpisu.

Aktuálne informácie z legislatívneho procesu EÚ

MEDIUS
 | 14.9.2011 | komentárov: 1444

Obrazok Na našom portáli Vám podávame aktuálne informácie z legislatívneho procesu v SR, no záväzná resp. smerná legislatíva sa pripravuje aj v Európskych inštitúciách. Budeme sa Vám snažiť ponúkať aj výber európskej legislatívy, ktorá je v príprave. Toto je prvý príspevok na túto tému.

Nové číslo New England Journal of Medicine

MEDIUS
 | 14.9.2011 | komentárov: 1443

Obrazok Vyšlo nové číslo New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 9, September 1, 2011). Tentoraz sú nami odporúčané články dostupné na prezretie zadarmo.

Schválenie reformy liekovej politiky

MEDIUS
 | 13.9.2011 | komentárov: 1

Obrazok Poslanci NR SR dnes (13. septembra 2011) schválili zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí doterajšiu legislatívnu úpravu týkajúcu sa úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ukotvenú v zákone č. 577/2004 Z. z. a zároveň schválili aj nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý nahradí zákon č. 140/1998 Z. z.

Hosť mesiaca SEPTEMBER: MUDr. Rudolf Zajac

MEDIUS
 | 9.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pozvanie byť hosťom mesiaca september na portáli pravo-medicina.sk prijal MUDr. Rudolf Zajac. V súčasnosti pôsobí ako ako poradca českého ministra financií Miroslava Kalouska a bol ministrom zdravotníctva SR v tzv. Druhej Dzurindovej vláde (2002-2006). Je členom viacerých odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti a taktiež člen redakčnej rady časopisu Slovenská radiológia. Je spoluatorom portálu reformazdravotnictva.sk a najreformnejším ministrom zdravotníctva SR po novembri 89. Viac sa o tomto významnom hosťovi dozviete v rozhovore, ktorý vám ponúkame.

Poslanci schválili 350 miliónov eur na ozdravenie nemocníc

MEDIUS
 | 9.9.2011 | komentárov: 1

Obrazok Poslanci Národnej rady SR 8. septembra 2011 odsúhlasili použitie štátnych finančných aktív vo výške 350 mil. eur na oddlženie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.

Augustové číslo časopisu Ethical Theory and Moral Practice

MEDIUS
 | 6.9.2011 | komentárov: 3

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu Ethical Theory and Moral Practice (Volume 14, Issue 4, August 2011), ktorý sa venuje filozofii v interakcii s praktickým výskumom.

Budúci mesiac sa v Poľsku uskutoční vedecká konferencia na tému Nanotechnológia 2011

MEDIUS
 | 5.9.2011 | komentárov: 1349

Obrazok V dňoch 20. a 21. októbra 2011 sa vo Varšave uskutoční jedna z najväčších tohtoročných vedeckých konferencií na tému Governance and Ethics of Nanosciences and Nanotechnologies - Nanoethics 2011.

Vyšlo jesenné číslo časopisu Journal of Law, Medicine, & Ethics

MEDIUS
 | 4.9.2011 | komentárov: 1

Obrazok Vyšlo nové číslo štvrťročníka Journal of Law, Medicine, & Ethics (Volume 39, Issue 3, Fall 2011). Toto číslo sa zameriava na reformu amerického zdravotníctva a postavenie ľudských účastníkov výskumu.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 91 / 01.09.2011

MEDIUS
 | 4.9.2011 | komentárov: 1243

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo nový zdravotnícky predpis.

New Issue of Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics

MEDIUS
 | 31.8.2011 | komentárov: 1342

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics (Volume 20, Issue 4, October 2011), ktorý sa venuje biológii, medicíne a zdravotnej starostlivosti.

Vyšlo nové číslo časopisu New England Journal of Medicine

MEDIUS
 | 31.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 7, August 18, 2011).

Postoj Grémia majitelů lékáren (GML) k elektronickým aukcím léků

MEDIUS
 | 29.8.2011 | komentárov: 2

Obrazok Dosavadní znění § 39e o tzv. úhradové soutěži v rámci novely zákona č. 48/1997Sb. je formulováno tak, že realizace zmíněné novely by v praxi přinesla nemalá rizika, zejména pro české pacienty a systém lékové péče obecně.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 89 / 26.08.2011

MEDIUS
 | 26.8.2011 | komentárov: 1450

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo nový zdravotnícky predpis.

Augustové číslo časopisu Journal of Applied Philosophy

MEDIUS
 | 25.8.2011 | komentárov: 11470

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu Journal of Applied Philosophy (Volume 28, Issue 3, August 2011), ktorý sa venuje filozofii v interakcii s praktickým výskumom.

Vládny návrh zmeny nariadenia vlády v legislatívnom procese

MEDIUS
 | 24.8.2011 | komentárov: 0

Legislatívny portál SR obsahuje vlástný materiál nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 86 / 18.08.2011

MEDIUS
 | 19.8.2011 | komentárov: 1195

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo nový zdravotnícky predpis.

Vyšlo nové číslo časopisu Tempus medicorum

MEDIUS
 | 16.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo dvojčíslo časopisu Tempus medicorum /číslo 7 - 8, 2011, ročník 20/, ktorý vydáva Česká lékařská komora. Z obsahu vyberáme:

Reproductive Medicine 2011

MEDIUS
 | 16.8.2011 | komentárov: 4174

Obrazok V septembrových dňoch (15. a 16.) sa v londýnskom Hallam Conference Center uskutoční 3. ročník konferencie s názvom Reproductive Medicine 2011.

Augustové číslo časopisu JAMA

MEDIUS
 | 11.8.2011 | komentárov: 1447

Obrazok Aktuálne majú predplatitelia v dispozícii nové číslo časopisu JAMA t.j. The Journal of American Medical Association (August 10, 2011, Vol 306, No. 6, pp 581-668), ktorý si za cieľ dáva predstavenie medicíny ako vedy a umenia a zlepšovanie verejného zdravia.

HOSŤ MESIACA AUGUST: Mgr. Radek Policar

MEDIUS
 | 9.8.2011 | komentárov: 1435

Obrazok Pozvanie byť hosťom mesiaca august na portáli pravo-medicina.sk prijal Mgr. Radek Policar. V súčasnosti pôsobí ako ako zástupca riaditeľa na Masarykovom onkologickom ústave v Brne, kde pracuje od roku 2004. Vyvíja prednáškovú a konzultačnú činnosť v oboru medicínskeho práva a v súvisiacich oblastiach. Ako lektor spolupracuje s Právnickou, Lekárskou a Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity, s 1. Lekárskou fakultou Univerzity Karlovej, s Národným centrom ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych oborov v Brne, s Academy of Health Care Management v Čelákoviciach, so Spoločnosťou medicínskeho práva a ďalšími. Je spoluautorom učebnice Medicínske právo (C. H. Beck, 2011), autorom publikácie Zdravotnícká dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010) a desiatok odborných textov. Podieľal sa na riešení grantov Grantové agentúry Karlovej Univerzity „Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparatistika, etické aspekty a varianty právního řešení“, 2008-2010. Prispievateľ blogu zdravotnickepravo.info. V apríli sa zúčastnil na konferencii Informovaný súhlas a Inštitút predchádzajúceho priania s príspevkom „Rok splněných přání“ aneb hledání optimálního legislativního řešení vnitrostátního provedení čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně.” Viac o jeho názoroch na problematiku Právnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov či rozvoja medicínskeho práva sa dozviete v rozhovore.

Odpočet ministra zdravotníctva SR za prvý rok v funkcii

MEDIUS
 | 2.8.2011 | komentárov: 1318

Obrazok Na stránke Ministerstva zdravotníctva SR uverejnili sumár krokov, ktoré urobili prvý rok v úrade. Ivan Uhliarik toto obdobie nazval "Rok záchrany systému pred kolapsom a my Vám ponúkame toto hodnotenie aj na našom portáli.

Vyšlo nové číslo časopisu Medicine and Law

MEDIUS
 | 25.7.2011 | komentárov: 1319

Vyšlo nové číslo časopisu Medicine and Law vol. 30 No. 2, June 20011, ktorý vydáva World Association for Medical Law. Z obsahu vyberáme:

Vestník ÚDZS 7/2011 a 8/2011

MEDIUS
 | 22.7.2011 | komentárov: 1221

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil na svojich stránkach siedme a ôsme vydanie vestníka ÚDZS. V tomto prípade vydáva úrad obe čísla Vestníka okrem elektronickej podoby aj v tlačenej forme. Obsahom siedmeho vydania je Správa o činnosti ÚDZS za rok 2010, obsahom ôsmeho vydania Správa o vykonávaní verejného zdravotného poistenia za rok 2010.

Júlové číslo časopisu Bioethics

MEDIUS
 | 22.7.2011 | komentárov: 1604

Obrazok Aktuálne majú predplatitelia v dispozícii nové číslo časopisu BIOETHICS (Volume 25, Issue 6, July 2011), ktoré sa podrobne venuje etickým polemikám súvisiacim s reprodukčnými genetickými technológiami, výskumom na embryonálnych bunkách, syntetickou biológiou.

Nové číslo The New England Journal of Medicine

MEDIUS
 | 21.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Upozorňujeme na druhé júlové vydanie časopisu The New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 2, July 14, 2011), ktoré sa venuje financovaniu zdravotnej starostlivosti.

Hosť mesiaca JÚL: JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M

MEDIUS
 | 11.7.2011 | komentárov: 1512

Obrazok Pozvanie Komory pre medicínske právo - MEDIUS za hosťa mesiaca júl prijal JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M. Okrem toho, že vykonáva advokátsku prax, pôsobí ako vedúci oddelenia verejného práva a vedúci Kabinetu pre zdravotnícke právo a bioetiku na Ústave štátu a práva Akadémie vied Českej republiky, pedagóg Právnickej fakulty v Plzni a I. Lekárskej Fakulty na Karlovej Univerzite v Prahe. Ďalej je členom združenia PEOPIL – Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers, ECTIL Group a PEOPIL Medical Negligence Group a spoluzakladateľom a prispievateľom informačného portálu zdravotnickepravo.info ako aj časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky - www.ilaw.cas.cz/medlawjournal. V tomto mesiaci sa v článkoch pre portál www.pravo-medicina.sk bude venovať problematike Zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. S Komorou pre medicínske právo JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M už úspešne spolupracoval ako jeden z účastníkov konferencie Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania, ktorá sa uskutočnila 13. apríla 2011 na Právnickej fakulte UPJŠ. Tu vystúpil s príspevkom Informovaný souhlas?!. Viac sa dozviete v rozhovore.

Predstavujeme domovský portál Komory pre medicínske právo – MEDIUS

MEDIUS
 | 5.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pred niekoľkými dňami bol spustený domovský portál Komory pre medicínske právo – MEDIUS (www.medius.sk). Dovoľte, aby sme vám v skratke ponúkli prehľad jeho obsahu. Veríme, že vám poskytne dostatočné informácie o cieľoch a aktivitách Komory, medzi ktoré patrí aj realizovanie projektu pravo-medicina.sk.

Nový judikát na portáli

MEDIUS
 | 24.6.2011 | komentárov: 575

Obrazok Prinášame vám rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Dickson v. Spojené kráľovstvo .

nové číslo časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics

MEDIUS
 | 13.6.2011 | komentárov: 1997

Obrazok V dispozícii je nové online číslo štvrťročníka The Journal of Law, Medicine & Ethics (Summer 2011) sa v prevažnej miere venuje problematike paliatívnej starostlivosti, starostlivosti o kriticky chorých pacientov, nákladom na takúto liečbu a jej právnej regulácii:

HOSŤ MESIACA - Rozhovor

MEDIUS
 | 10.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vrámci rubriky HOSŤ MESIACA vám prinášame rozhovor s Mgr. Adelou Leškovou Bláhovou, PhD. , ktorá pôsobí na Katedre etiky Inštitútu filozofie a etiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Venuje sa analýze bioetických otázok z oblasti reprodukčnej a regeneračnej medicíny.

Nová rubrika HOSŤ MESIACA

MEDIUS
 | 4.6.2011 | komentárov: 1444

Obrazok Od mesiaca jún 2011 s radoťou spúšťame na stránke www.pravo-medicina.sk projekt HOSŤ MESIACA. Ide o dlhotrvajúci projekt, ktorý ako dúfame, umožní zlepšiť prípadne naštartovať diskusiu o komplexných témach z oblasti bioetiky, medicínskeho práva či reforiem zdravotníctva na Slovensku. Portál sa tak stane fórom a komunikačnou bázou pre výmenu názorov odborníkov, študentov, verejnosti a poskytne priestor pre výmenu názorov, ktorí ako už bolo niekoľkokrát pri rôznych príležitostiach konštatované , zatiaľ chýba. Podporí sa najmä multidisciplinárny aspekt medicínskeho práva a tém s ním spojených, pretože umožní slovenským odborníkom z rôznych vedeckých disciplín vykročiť z ich vlastného odboru a pristúpiť s informáciami a polemikami k verejnosti, svojim kolegom, lekárom, filozofom, právnikom, teológom, etikom, politikom, študentom, a iným.

Vyšlo prvé číslo časopisu MedLaw Journal

MEDIUS
 | 22.5.2011 | komentárov: 1234

Obrazok Na stránkach Ústavu státu a práva Akademie Věd ČR bolo uverejnené prvé číslo špecializovaného časopisu pre oblasť zdravotníckeho práva a bioetiky. Z celkovo 6 príspevkov sú dva príspevky od autorov zo Slovenska. Prvé číslo má rozsah 85 strán.

Videokomentáre - Tomáš Doležal

MEDIUS
 | 12.5.2011 | komentárov: 643

Právna úprava informovaného súhlasu je podľa jeho názoru postačujúca, je ale potrebné, aby sa premietla aj do praxe, ako zdravotníckej, tak aj súdnej. Súdna prax je zastaralá a nie je možné preukázať príčinnú súvislosť tak ako to vyžadujú samotné súdy. Naopak , činnosť Ústavných súdov v tejto oblasti je vítaná , pretože často majú odlišné rozhodnutia . Za inšpiratívne považuje právne úpravy v Nemecku , Francúzsku a Veľkej Británii . Právnik , ktorý sa dlhodobo zaoberá zdravotníckym právom a bioetikou . Tomáš Doležal z príležitosti svojej účasti na konferencii o Informovanom súhlase (Košice 13. apríl 2011) odpovedal na naše otázky.

Videokomentáre - Radek Policar

MEDIUS
 | 11.5.2011 | komentárov: 0

Právna úprava informovaného súhlasu je podľa jeho názoru dostatočná, dôležité je to, aby sa odrazila aj v zdravotníckej praxi. Súdy majú pri výklade právnych podmienok jeho používania dôležitú úlohu. Napriek zakotveniu predbežného usmernenia v Dohovore o biomedicíne je jeho reálna aplikácia v praxi plná interpretačných otáznikov. Verí, že pripravované znenie nového Občianského zákonníka sa dostatočne vysporiada aj s touto výzvou a vytvorí tak priestor na využívanie tohoto inštitútu. Právnik, ktorý sa dlhodobo venuje medicínskemu právu. Radek Policar z príležitosti svojej účasti na konferencii o Informovanom súhlase (Košice 13. apríl 2011) odpovedal na naše otázky.

Vznikol Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti

MEDIUS
 | 6.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 3.5.2011 bol založený Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti. Zriaďovateľom súdu je Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Samotný proces založenia Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti sa uskutočnil v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi rozhodcovské konanie ako alternatívny spôsob riešenia sporov. Súd sa bude špecializovať na kauzy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 42 / 29.04.2011

MEDIUS
 | 29.4.2011 | komentárov: 590

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo novelu zdravotníckeho predpisu.

EUTANÁZIA – „právo na smrť“? Diskusia na PrF UPJŠ

MEDIUS
 | 26.4.2011 | komentárov: 1426

Obrazok Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ už po druhykrát v letnom semestri organizuje interaktívnu diskusiu s odborníkmi z rôznych oblastí. Pokiaľ sa prvá diskusia dotýkala počiatkov ľudského bytia (asistovaná reprodukcia), tento krát je téma z opačného „konca“ ľudskej existencie a rieši otázky limitov dispozície človeka so svojou integritou. Jej názov znie: EUTANÁZIA – „právo“ na smrť?

Spolupráca s EurActiv.sk

MEDIUS
 | 8.4.2011 | komentárov: 4242

Obrazok Portál právo-medicína.sk nadviazal partnerstvo a spoluprácu s portálom EurActiv.sk. Ide o najlepší portál na Slovenskom internete zaoberajúci sa problematikou Európskej únie. Komora pre medicínske právo - MEDIUS sa stala partnerom sekcie MEDICÍNA.

Konferencia Informovaný súhlas a Inštitút predchádzajúceho priania - Účastníci

MEDIUS
 | 6.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľte nám, aby sme Vám aspoň v krátkosti predstavili základné údaje o odborníkoch v oblasti medicínskeho práva, ktorí sa aktívne zúčastnia na pripravovanej konferencii o Informovanom ohlase a inštitúte predchádzajúceho priania.

Koniec obligatórnych výmenných lístkov v lekárskych ambulanciách

MEDIUS
 | 5.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pacienti už nemajú povinnosť návštíviť pred špecialistom svojho všeobecného lekára, je to na ich rozhodnutí.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 29 / 31.03.2011

MEDIUS
 | 1.4.2011 | komentárov: 1562

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo viacero zdravotníckych predpisov

"Deti zo skúmavky" - diskusia na Právnickej fakulte UPJŠ

MEDIUS
 | 22.3.2011 | komentárov: 576

Obrazok Komora pre medicínske právo - MEDIUS Vás spolu s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach pozýva na interaktívnu diskusiu "Deti zo skúmavky" - Asistovaná reprodukcia - medicínsky, etický a právny fenomén 20. storočia.Pozvaní diskutéri sú odborníkmi z oblasti bioetiky, medicíny a práva. Diskusia je otvorená predovšetkým pre študentov humanitných smerov, ale aj pre ďalšiu verejnosť, zdravotníckych pracovníkov a právnikov.

zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia V MPK

MEDIUS
 | 11.3.2011 | komentárov: 0

Ako uvádza nadpis zákon č. 577/2004 Z.z. je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide o výhrady iných orgánov štátnej správy a dotknutých osôb.

Ministerstvo zdravotnictví ČR uzavřelo s Českou asociací sester memorandum garantující zlepšení podmínek nelékařských pracovníků

MEDIUS
 | 10.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ministr zdravotnictví Leoš Heger a prezidentka České asociace sester Dana Jurásková uzavřeli společné Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. Stejně jako v případě lékařů chce ministerstvo i nelékařským pracovníkům touto cestou garantovat zlepšení podmínek. Memorandum se zaměřuje zejména na oblasti vzdělávání, posilování kompetencí, reformní a protikorupční kroky ministerstva a rovněž zvyšování platů nelékařských pracovníků.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 225/2011

MEDIUS
 | 9.3.2011 | komentárov: 0

Bolo prijaté NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 225/2011 zo 7. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 (drogové prekurzory).

Právnická fakulta UPJŠ: Konferencia o informovanom súhlase

MEDIUS
 | 5.3.2011 | komentárov: 571

Obrazok Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa 13. apríla 2011 uskutoční medzinárodná konferencia na tému Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania. Konferenciu organizuje ELSA Košice v spolupráci s Komorou pre medicínske právo - MEDIUS a pozvanie na ňu prijalo viacero popredných odborníkov zo Slovenska a z Čiech.

Slobodný prístup k infomáciám a zdravotné poisťovne

MEDIUS
 | 1.3.2011 | komentárov: 449

Obrazok Webová stránka Slovenskej lekárnickej komory uverejnila právnu analýzu s tématikou postupu zdravotných poisťovní pri plnení ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Zmeny zdravotníckej legislatívy

MEDIUS
 | 1.3.2011 | komentárov: 1356

Obrazok Prinášame Vám sumár noviel zdravotníckych predpisov v zmysle ustanovení zákona č. 34/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejnosť má možnosť pripomienkovať Dohovor Rady Európy

MEDIUS
 | 18.2.2011 | komentárov: 372

Obrazok Rada Európy ponúka verejnosti, aby sa vyjadrila k modernizácii Dohovoru o ochrane osôb so zreteľom na automatizované spracovanie osobných dát. Súbor otázok k problematike Dohovoru je možné zodpovedať do 10. marca 2011 na linku, ktorý ponúkame v článku.

Vláda schválila návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach

MEDIUS
 | 18.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vláda SR na rokovaní zo 16. februára 2011 schválila novelu zákona o zdravotných poisťovniach. Zmenu právnej normy iniciovala poslankyňa Katarína Cibulková (SDKÚ - DS) a novela predpokladá, že ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za svojich poistencov budú od budúceho roka vykonávať zdravotné poisťovne.

Bill Davenhall: Vaše zdravie závisí na tom kde žijete

MEDIUS
 | 15.2.2011 | komentárov: 1

Obrazok To kde žijete ovplyvňuje vaše zdravie rovnako ako diéta a vaše gény, ale nie je to v žiadnych vašich zdravotných záznamoch. V TEDMED, Bill Dovenhall ukazuje ako je možné vládou prehliadané geo-dáta (od percenta miestnych infarktov k informáciám o počte toxických skládok) spojiť s mobilnými GPS aplikáciami poskytujúc tak doktorom dodatočné informácie. Nazvime to "geo-medicína".

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v štátoch EÚ

MEDIUS
 | 14.2.2011 | komentárov: 453

Obrazok Lekárnické listy SLK v čísle 1/2011 publikujú zaujímavý článok o lekárenskej starostlivosti v Únii. Môžete si ho prečítať aj u nás.

Jane Chen: Vřelé objetí, které zachraňuje životy

MEDIUS
 | 10.2.2011 | komentárov: 1217

Obrazok Na pravo-medicina.sk začíname novú tradíciu, a síce Vám budeme z času na čas ponúkať inšpiratívne videá z databázy TED. Prvé bude o prenosnom inkubátore.

Medicine and Law, December 2010, Number 4

MEDIUS
 | 10.2.2011 | komentárov: 1346

Obrazok V tomto príspevku uverejňujeme voľné spracovanie obsahu článkov z časopisu Medicine and Law k téme Medical Law (Medicínske právo)

Pseudodrogám odzvonilo

MEDIUS
 | 9.2.2011 | komentárov: 8047

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva predložilo na rokovanie vlády (9.februára 2011) novelizáciu zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach. Podnetom na vypracovanie návrhu zákona je rozhodnutie rady EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení 4- metylmetkatinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam.

Nová publikácia a zaujímavý rozhovor

MEDIUS
 | 2.2.2011 | komentárov: 1217

Obrazok Do sekcie odporúčame sme pridali ďalšiu publikáciu. Tentoraz ide o knihu Prof. Sýkoru s názvom Etické aspekty raných ľudských embryí. S pánom Sýkorom sa nedávno pozhováral denník SME.

Efektívnosť v liekovej politike (zásadné kroky k reforme liekovej politiky)

MEDIUS
 | 2.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Lieková politika je oblasť, v ktorej MZ SR hneď po nástupe nového vedenia avizovalo postupné zmeny - nie znižovať náklady na úkor zdravotného stavu, ale zabezpečiť, aby liečba bola racionálna a efektívna, aby sa účinne realizovali systémové kroky na spomalenie rastu nákladov na lieky, ktoré sú súčasťou reformy liekovej politiky.

Novinky na portáli

MEDIUS
 | 28.1.2011 | komentárov: 5065

Obrazok Portál pravo-medicína.sk obsahuje viacero zmien. Okrem viditeľnej zmeny vo vizualizácii hlavného bannera je toho však omnoho viac...

3 publikácie v sekcii odporúčame

MEDIUS
 | 26.1.2011 | komentárov: 1302

Obrazok V sekcie odporúčame -> nove publikácie - knihy / pribudli 3 nové publikácie. Všetky vyšli v Českej republike, no vzhľadom na svoje zameranie a príbuznosť právnej úpravy, ktorú analyzujú sú zaujímavé aj pre slovenského čitateľa. Bližšie informácie nájdete v spomenutej sekcii portálu.

ÚS SR: Obmedzenie zisku poisťovní je protiústavné

MEDIUS
 | 26.1.2011 | komentárov: 1243

Obrazok Dnes rozhodol Ústavný súd SR na verejnom zasadnutí o podaní, ktoré sa týka obmedzenia zisku zdravotných poisťovní. Na základe podania 49 poslancov bola napadnutá zákonná úprava posúdená ako protiústavná a ÚS SR konštatoval nesúlad s ústavou a dodatkovým protokolom Dohovoru.

Odporúčame film MADE IN INDIA

MEDIUS
 | 21.1.2011 | komentárov: 1207

Obrazok Vyrobené v Indii je celovečerný dokumentárny film o ľudskej skúsenosti s fenoménom "outsourcingu" náhradných matiek z Indie. Film ukazuje cestu neplodného amerického páru, indického páru a biznis outsourcingu, ktorý ich spája dohromady. Prepájanie týchto príbehov dohromady v kontexte rastúceho medzinárodného priemyslu, MADE IN INDIA skúma zložitý konflikt rodín v kríze, reprodukčnú technológiu, a výber z globálnej perspektívy.

Hlavná téma na január a február

MEDIUS
 | 14.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Hneď na prvé dva mesiace roku 2011 sme sa rozhodli uviesť veľmi ťažkú, no zaujímavú, tému. Eutanázia. Pojem, fenomém a v niektorých krajinách realita upravená právom. Eutanázia ako spôsob, resp. forma ukončenia života fyzickej osoby nie je otázkou iba právnou, ale predovšetkým otázkou etickou, filozofickou, náboženskou a morálnou. Počas mesiaca január a február uverejníme na portáli pravo-medicina.sk niekoľko zaujímavých článkov, zaoberajúcimi sa aspektami eutanázie.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 6 / 11.01.2011

MEDIUS
 | 11.1.2011 | komentárov: 442

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo novelu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR.

Vestník ÚDZS 1/2011

MEDIUS
 | 4.1.2011 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal svoj vestník, ktorý upravuje o.i. aj problematiku výkonu pitvy. Konkrétne ide o Metodické usmernenie č. 25/1/2005, ktoré upravuje Štandardný postup pri výkone pitvy.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 196 / 29.12.2010

MEDIUS
 | 30.12.2010 | komentárov: 665

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo štyri oznámenia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní opatrení.

Názor ESĽP v prípade Shulepova proti Rusku

MEDIUS
 | 2.12.2010 | komentárov: 1354

Obrazok Pridali sme na portál ďalší rozsudok ESĽP, ktorý sa týka ešte novembrovej témy. Ide o prípad Shulepova proti Rusku, kde sťažovateľka podávala sťažnosť vo veci údajného nezákonného držania na psychiatrii a vo veci nezákonnosti postupu pri prešetrení jej zadržiavania. Preklad zabezpečila Zuzana Zoláková.

Publikácia Radca pacienta v Českej republike

MEDIUS
 | 19.11.2010 | komentárov: 1196

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva ČR v rámci svojho projektu KNIHA BEZPEČÍ uverejnila na portáli, ktorý prevádzkuje tzv. publikáciu Radca pacienta. Aj keď je právna úprava mierne odlišná, určite stoja za prečítanie informácie o informovanom súhlase, mlčanlivosti alebo právach pacienta.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 160 / 12.11.2010

MEDIUS
 | 12.11.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo jedno oznámenia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní výnosu.

Viete o čo ide pri Liquid Based Cytology?

MEDIUS
 | 11.11.2010 | komentárov: 1369

Obrazok Komora pre medicínske právo - MEDIUS v týchto dňoch začína realizovať spoločný projekt so spoločnosťou HIS- DG, s.r.o. (Biopticko- cytologické laboratórium). Ide o zavedenie novej metodiky spracovania cytologických vyšetrení Liquid Based Cytology a s tým súvisiaceho informovaného súhlasu pre pacienta. Projekt nám v rozhovore priblížil riaditeľ spoločnosti HIS-DG, s.r.o. a zároveň vedúci lekár- patológ MUDr. Jozef Bodnár.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 159 / 10.11.2010

MEDIUS
 | 10.11.2010 | komentárov: 615

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo jedno oznámenia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní opatrenia.

Stanovisko NS ČR vo veci Detenčného konania

MEDIUS
 | 4.11.2010 | komentárov: 1320

Obrazok Tento mesiac, ako sme už avizovali, sa budeme tematicky venovať dentencii. Detenčné konanie, ako osobitné nesporové konanie, je v našom právnom poriadku upravená v Občianskom súdom poriadku pod označením Konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti (§191a a nasl.). Touto problematikou sa zaoberalo aj Občianskoprávne a obchodné kolégium na Najvyššom súde ČR. Ponúkame Vám toto zaujímavé stanovisko.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 156 / 29.10.2010

MEDIUS
 | 4.11.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo vútra SR v Zbierke Zákonov uverejnilo Vyhlášku Ministerstva vnútra SR o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

November - tématický okruh "Detencia duševne chorých"

MEDIUS
 | 29.10.2010 | komentárov: 1363

Obrazok Ako ste si mohli všimnúť, počas pomaly končiaceho sa mesiaca október sme na portáli priebežne uverejňovali príspevky týkajúci sa asistovanej reprodukcie. Na november sme vybrali ďalší ucelený tématický okruh týkajúci sa poskytovania zdravotnej starostlivosti bez súhlasu pacienta. Špeciálne sa zameriame na prípady detencie duševne chorých osôb v zariadeniach ústavnej starostlivosti.

Spustenie novej webovej aplikácie Evidencia zdravotníckych pracovníkov v ČR

MEDIUS
 | 19.10.2010 | komentárov: 1449

Obrazok Táto novinka v Českej republike umožňuje efektívnejšiu komunikáciu zdravotníckych pracovníkov s ministerstvom zdravotníctva.Ide o napĺňanie ustanovení zákonov 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb, ktoré hovoria o podmienkach získavania a uznávania odbornej spôsobilosti a špecializovanej spôsobilosti u lekárov, zubárov, farmaceutov a aj pri nelekárskych zdravotníckych povolaniach.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 152 / 14.10.2010

MEDIUS
 | 15.10.2010 | komentárov: 441

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo jedno oznámenia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní výnosu a jednu vyhlášku.

Legislatívny proces k 07.10.2010

MEDIUS
 | 7.10.2010 | komentárov: 542

Na pravo-medicina.sk Vám už dlhšiu dobu prinášame všetky informácie o nových právnych predpisoch a novelizáciách uverejnených v Zbierke zákonov. Od októbra Vám však budeme priebežne prinášať aj správy o priebehu legislatívneho procesu, ktorý prebieha pod gesciou Ministerstva Zdravotníctva SR prípadne sa týka problematiky medicíny.

Vláda SR schválila návrhy na zmenu zákonov

MEDIUS
 | 7.10.2010 | komentárov: 0

Obrazok Vláda SR 22.9.2010 schválila návrh novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a návrh novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, ktorý novelizuje aj ďalšie právne predpisy. Tieto zákony vychádzajú z programového vyhlásenia vlády a ich účinnosť sa navrhuje od začiatku roka 2011.

Ochrana pacientov: Lepší monitoring a bezpečnejšie lieky

MEDIUS
 | 5.10.2010 | komentárov: 1

Obrazok Európsky parlament 22.9.2010 schválil návrh zákona, ktorý umožní lepšiu ochranu pacientov a lepšiu informovanosť o liekoch a ich nežiaducich účinkoch. Návrh, na ktorom sa dohodol Parlament s Radou, predpokladá vytvorenie národných a celoeurópskych internetových stránok, ktoré pacientom poskytnú viac informácií o liekoch.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 147 / 01.10.2010

MEDIUS
 | 5.10.2010 | komentárov: 579

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo 4 oznámenia Ministerstva zdravotníctva SR o regulácii cien a zozname liečív, dietických potravín a zdravotnických pomôcok.

Workshop on Better Health through Bio-Medicine: Innovative Governance

MEDIUS
 | 23.9.2010 | komentárov: 1222

Obrazok V Berlíne sa 27. a 28. septembra 2010 uskutoční workshop pod hlavičkou OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) na tému Biomedicína. Základný popis a ciele tohto meetingu vám prinášame na pravo-medicina.sk.

Vláda SR schválila zmeny zákonov o zdravotných poisťovniach a zdravotnom poistení

MEDIUS
 | 23.9.2010 | komentárov: 0

Obrazok Vláda SR schválila v stredu (22. 9. 2010 ) novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, ktorý novelizuje aj ďalšie právne predpisy. Tieto zákony vychádzajú z programového vyhlásenia vlády a budú účinné od začiatku roka 2011.

Nový predseda ÚDZS

MEDIUS
 | 22.9.2010 | komentárov: 4955

Obrazok Ako už hovorí nadpis tohto článku, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, má od 28.08.2010 na starosti MUDr. Ján Gajdoš. Na tlačovej konferencii predstavil svoju stratégiu a na webovej stránke uverejnil výstupy z tohto mediálneho výstupu. Časť Vám ponúkame aj na našej stránke.

Neetické a nekalé praktiky při získávání pacientů (Tempus medicorum 06/2010 )

MEDIUS
 | 7.9.2010 | komentárov: 0

Obrazok V minulosti sme už začali s predstavovaním domácich aj zahraničných časopisov týkajúcich sa práva a medicíny zároveň. Dnes Vám ponúkame článok z júnového vydania časopisu České lékařské komory s názvom Tempus medicorum. V rámci právnej poradne tam prezident ČLK M.Kubek napísal o Neetických a nekalych praktikách pri získavaní pacientov.

Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ akad. rok. 2010/2011

MEDIUS
 | 16.8.2010 | komentárov: 443

Obrazok Na portáli pravo-medicina.sk uverejňujeme informačný list, ktorý poskytuje všetky potrebné informácie o predmete Medicínske právo. Všetci záujemcovia, ktorí sa 17.8.2010 budú zapisovať do 3. ročníka, majú možnosť dozvedieť sa viac. Tí ktorí ste sa ešte nerozhodli, samozrejme tiež ...

Programové vyhlásenie vlády ČR - časť zdravotníctvo

MEDIUS
 | 5.8.2010 | komentárov: 571

Obrazok V týchto dňoch sa diskusia ohľadne programového vyhlásenia rozprúdila aj v susednej Českej republike. Na porovnanie Vám ponúkame aj znenie českého textu vyhlásenia kabinetu Petra Nečasa.

Programové vyhlásenie vlády SR - časť zdravotníctvo

MEDIUS
 | 5.8.2010 | komentárov: 0

Obrazok V týchto dňoch je najdiskutovanejším dokumentom v Slovenskej republike Programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej. Kapitolu, ktorá sa venuje Zdravotníctvu Vám ponúkame aj na portáli www.pravo-medicina.sk.

Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ akad. rok. 2010/2011

MEDIUS
 | 28.7.2010 | komentárov: 0

Obrazok Aj keď sa predmet Medicínske právo a ochrana osobnosti bude vyučovať až v letnom semestri akademického roka 2010/2011, prinášame vám o ňom základné informácie už teraz. Vzhľadom na to, že zápis študentov na oba semestre prebieha naraz a je práve teraz čas rozhodovania a výberu. Určite si prečítajte viac...

Medicine and Law, June 2010, Number 2 (1. časť)

MEDIUS
 | 28.7.2010 | komentárov: 562

Obrazok V tomto príspevku uverejňujeme voľné spracovanie obsahu článkov z časopisu Medicine and Law k téme Health Law (Právo zdravotnej starostlivosti).

Medicine and Law, June 2010, Number 2

MEDIUS
 | 27.7.2010 | komentárov: 1364

Obrazok Radi by sme Vás stručne uviedli do obsahového zloženia výročného vydania časopisu Medicine and Law vydávanom Svetovou asociáciou pre medicínske právo (World Association for Medical Law). K jednotlivým témam uverejnili autori z univerzít z celého sveta (Austrália, Belgicko, Čína, Holandsko, Izrael, Južná Afrika, Kanada, Srbsko, Španielsko, Taliansko) nasledovné články:

Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo Francúzsku

MEDIUS
 | 26.7.2010 | komentárov: 1226

Obrazok Ponúkame Vám exkluzívny preklad článku, ktorý rozoberá problematiku poskytovania zdravotnej starostlivosti vo Francúzsku. Dozviete sa napríklad o potrebných úkonoch, pochybeniach a o rôznych druhoch zodpovednosti.

The EU Health Prize for Journalists 2010

MEDIUS
 | 15.7.2010 | komentárov: 582

Udelenie ceny zdravia EÚ pre novinárov za rok 2010 má stimulovať k čo najvyššej kvalite žurnalistiky, ktorá spôsobuje rast uvedomenia si tém súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a právami pacienta. Prečítajte si, čo o tomto ocenení napísala EÚ.

Operácia kĺbu? Najlepšie na ortopédii v Ružomberku.(Konečne aspoň čiastkové hodnotenie nemocničných oddelení.)

MEDIUS
 | 14.7.2010 | komentárov: 1269

Obrazok Dušan Zachar z INEKO na servroch e-health.sk a eTREND zevernil zaujímavé hodnotenie nemocničných zariadení. Preberáme ho a ponúkame ho aj našim čitateľom.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 123 / 10.07.2010

MEDIUS
 | 14.7.2010 | komentárov: 1214

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo 1 oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Bezpečnosť pacientov podľa EÚ

MEDIUS
 | 13.7.2010 | komentárov: 1635

Obrazok Ponúkame vám zaujímavé štatistiky o pacientoch a nepriaznivom poskytovaní zdrav. starostlivosti z údajov EÚ.

Medicine and Law, June 2010, Number 2

MEDIUS
 | 13.7.2010 | komentárov: 533

Obrazok Dávame do pozornosti, že minulý mesiac vyšlo nové číslo časopisu Medicine and Law.Ide o špeciálne vydanie venované tridsiatemu výročiu vzniku časopisu, preto v tomto čísle okrem tématických príspevkov nájdete vyjadrenia a blahoželania prispievateľov Roya Berana, Kena Bergera, Sharon Levyovej, Willema Martensena, Antonia Piga Riveru a Christy van Wyk. Ďalej sa toto číslo venuje právu zdravotnej starostlivosti, medicínskemu právu, medicínskej etike, informovanému súhlasu, právam lekárov, právam pacientov, zneužívaniu detí a eutanázii.

Konferencia o syntetickej biológii

MEDIUS
 | 13.7.2010 | komentárov: 564

Obrazok Prezidentova komisia pre štúdium bioetických otázok zorganizovala v dňoch 8.-9. júla 2010 vo Washingtone D.C svoju prvú konferenciu. Na stretnutí sa diskutovalo o témach z oblasti syntetickej biológie.

Darcovstvo orgánov, krvi a časti tela vo francúzskej právnej úprave

MEDIUS
 | 13.7.2010 | komentárov: 1839

Obrazok V tomto článku prinášame krátky prehľad francúzskej právnej úpravy týkajúcej sa integrity ľudského tela, darovania orgánov, krvi a časti tela a práv s týmito úkonmi spojenými.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 115 / 01.7.2010

MEDIUS
 | 1.7.2010 | komentárov: 528

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo 4 oznámenia Ministerstva zdravotníctva SR o regulácii cien a zozname liečív, dietických potravín a zdravotnických pomôcok.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 112 / 26.6.2010

MEDIUS
 | 28.6.2010 | komentárov: 1336

Vláda SR v Zbierke Zákonov uverejnila nariadenie Vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Financovanie LSPP a jeho ďalšie súvislosti

MEDIUS
 | 27.6.2010 | komentárov: 0

Obrazok Od 1. júla 2010 nadobúda účinnosť nariadenie Vlády SR č. 288/2010 Z.z., ktorým sa mení nariadenie Vlády SR č. 225/2005 Z.z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci. Najväčšie zmeny nastali v koncepcii určenia sadzby bodov za zdravotný výkon a predovšetkým v zvýšení mesačnej kapitačnej platby pre LSPP pre deti a dorast.

Sterilizácia a zrod práva: riadny prístup k zdravotnej dokumentácii (Medical Law Review 18, Zima 2010) - preklad

MEDIUS
 | 27.6.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame Vám preklad článku z renomovaného časopisu Oxford University, ktorý sa venuje Medicínskemu právu. Témou je konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva vo veci KH a ďalší proti Slovenskej republike. Konanie bolo iniciované pani KH a ďalšími siedmimi rómskymi ženami, ktoré tvrdili, že im lekári počas pôrodu cisárskymi rezom vykonali sterilizáciu bez ich súhlasu, alebo bez dostatočného poučenia. Počas šetrenia prípadu (na Slovensku) sa sťažovateľky stretli aj s neochotou zdravotníckeho personálu sprístupniť im ich zdravotné záznamy. Vo vtedajšom čase boli ustanovenia zákona o zdravotnej starostlivosti týkajúce sa nakladania so zdravotnou dokumentáciou nejasné (čo sa týka možnosti vyhotoviť kópie) a umožňovali rôzny výklad. Predmetom článku je analýza rozhodnutia súdu a jeho dôsledkov vo vzťahu k definovaniu "nového" práva na efektívny prístup k zdravotnej dokumentácii.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 107 / 15.6.2010

MEDIUS
 | 21.6.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo Zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo novelu svojej vyhlášky o prevencii a kontrole prenosných ochorení, ktorá rieši najmä problematiku očkovania.

Viete čo je E-Health?

MEDIUS
 | 16.6.2010 | komentárov: 1644

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webe uverejnilo zaujímavý materiál s témou E-Health. Ide o aktuálnu tému, s ktorou je dobré sa oboznámiť...

Otvorenie univerzitného pracoviska reprodukčnej medicíny

MEDIUS
 | 15.6.2010 | komentárov: 10

Obrazok Minister Richard Raši sa v piatok (4. jún 2010) zúčastnil na slávnostnom otvorení univerzitného pracoviska reprodukčnej medicíny pri I. gynekologicko-pôrodníckej klinike vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda.

Rada ministrov zdravotníctva EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

MEDIUS
 | 15.6.2010 | komentárov: 1315

Obrazok Zasadanie ministrov zdravotníctva členských štátov EÚ dosialo politickú zhodu nad návrhom smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ponúkame Vám 2 tlačové správy reflektujúce toto stretnutie – slovenskú aj českú.

Čiastky 12-18 Vestníka ministerstva zdravotníctva SR

MEDIUS
 | 15.6.2010 | komentárov: 1567

Obsahom sú tentoraz usmernenia týkajúce sa napríklad kardiovaskulárnej rehabilitácie, prevencie násilia medzi pacientmi hospitalizovanými v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť, štandardizácie diagnostiky alebo aj opatrenie Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2010.

Usmernenie ÚDZS o oznamovaní nesplnenia povinností poistencami

MEDIUS
 | 15.6.2010 | komentárov: 454

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal novelizované metodické usmernenie: MU 4/1/2008, ktoré hovorí o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou.

USA - Kmeňové bunky a rozhodnutie Patentového úradu

MEDIUS
 | 3.6.2010 | komentárov: 1435

Obrazok Dňa 20. mája oslavovali v dvoch spoločnostiach víťazstvo v prospech otvoreného vedeckého bádania, Americký patentový úrad (the U.S. Patent and Trademark Office - USPTO) odmietol kontroverzný patent na ľudské embryonálne kmeňové bunky, ktorý patril spoločnosti Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF).

Zmena názvu občianskeho združenia MEDIUS

MEDIUS
 | 28.5.2010 | komentárov: 784

Obrazok Valné zhromaždenie občianskeho združenia MEDIUS schválilo dňa 22.3.2010 zmenu názvu združenia na Komora pre medicínske právo - MEDIUS. Tento názov združenie začalo používať od 20.05.2010. Vo vzťahu k tretím osobám a v rámci prezentácie združenia sa bude naďalej môcť používať aj skratka MEDIUS.

Nové číslo časopisu Medicine and Law

MEDIUS
 | 26.5.2010 | komentárov: 1258

Obrazok Dávame Vám do pozornosti najnovšie číslo časopisu Medicine and Law. Jedná sa o medzinárodnú publikáciu, ktorú vydáva Svetová Asociácia pre Medicínske Právo (World Association for Medical Law). Táto publikácia sa zaoberá medicínsko-právnymi otázkami, konkrétne je to 29-te vydanie a zároveň prvé číslo v tomto roku.

Súdno-lekárska a patologicko-anatomická činnosť podľa ÚDZS

MEDIUS
 | 16.5.2010 | komentárov: 1354

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na svojom webe uverejnil správu, ktorá sa týka súdneho lekárstva a patologickej anatómie. Informuje v nej o spolupráci s vysokoškolskými zariadeniami, o financovaní a popisuje aj portfólio vykonávaných činností.

Predstavenie členov Prezidentovej komisie pre štúdium bioetických otázok (3. časť)

MEDIUS
 | 8.5.2010 | komentárov: 0

Obrazok Predstavujeme Vám ďalších členov Prezidentovej komisie pre štúdium bioetických otázok (Presidential Commission for the Study of Bioethical issues). Aj tentoraz ide opäť o uznávané osobnosti v medicíne a práve. Konktrétne ponúkame profil Daniela Sulmasyho (na fotke) a Nelsona Lee Michaela.

Zodpovednosť za škodu - cyklus článkov

MEDIUS
 | 6.5.2010 | komentárov: 1331

Na portáli pravo-medicina.sk budeme v nasledujúcich týždňoch postupne uverejňovať cyklus článkov týkajúcich sa občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prvý článok sa na portál dostane už dnes.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 75 / 1.5.2010

MEDIUS
 | 3.5.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo Zdravotníctva SR spolu s Ministerstvom Pôdohospodásrstva SR v Zbierke Zákonov uverejnili oznámenie o doplnení Potravinového kódexu o novú hlavu, upravujúcu požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky.

Usmernenie Slovenskej komory zubných lekárov pri hodnotení sústavného vzdelávania

MEDIUS
 | 29.4.2010 | komentárov: 0

Slovenská komora zubných lekárov vydala usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia sústavného vzdelávania zubných lekárov a týka sa cyklu 2009 až 2009.

Predstavenie členov Prezidentovej komisie pre štúdium bioetických otázok (2. časť)

MEDIUS
 | 29.4.2010 | komentárov: 683

Obrazok Predstavujeme Vám ďalších členov Prezidentovej komisie pre štúdium bioetických otázok (Presidential Commission for the Study of Bioethical issues). Tentoraz ide opäť o veľmi uznávané dámy, obe sú vysokoškolské profesorky a uznávané osobnosti v medicíne a práve. Konktrétne ponúkame profil Barbary F. Atkinson a Nity A. Farahany.

Stanoviská štátnych orgánov na pravo-medicina.sk!

MEDIUS
 | 28.4.2010 | komentárov: 389

Radi by sme vás informovali, že sme začali na našom webe postupne napĺňať obsahom ďalšiu rubriku, a síce: Stanoviská štátnych orgánov. Odklik nájdete v ľavej časti našej stránky, kde sa nachádza zoznam rubrík.

Aktuálny zoznam právnych predpisov

MEDIUS
 | 21.4.2010 | komentárov: 1400

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojej webovej stránke centrálny zoznam právnych predpisov, ktoré sú ku dňu 19.04.2010 výsledkom jeho legislatívnej činnosti, resp. ktoré upravujú oblasť ležiacu v kompetencii ministerstva.

Koordinácia systémov zdravotného a sociálneho zabezpečenia

MEDIUS
 | 19.4.2010 | komentárov: 0

Webový portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uverejnil zmeny, ktoré prienesie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 883/2004 upravujúce Postup pri koordinácii systémov zdravotného a sociálneho zabezpečenia a jeho vykonávacie nariadenie č. 987/2009 nadobúdajú účinnosť dňom 1.mája 2010.

Predstavenie členov Prezidentovej komisie pre štúdium bioetických otázok (1. časť)

MEDIUS
 | 16.4.2010 | komentárov: 443

Obrazok Predstavujeme Vám prvých dvoch nových členov Prezidentovej komisie pre štúdium bioetických otázok (Presidential Commission for the Study of Bioethical issues)

Vydaná výročná správa o zdravotníctve vo Veľkej Británii za rok 2009

MEDIUS
 | 16.4.2010 | komentárov: 1408

The Chief Medical Officer (Najvyšši zdravotnícky úradník V.Británie) Sir Liam Donaldson uverejnil výročnú správu za rok 2009.

Ministerstvo zdravotníctva ČR predstavilo Akčný plán zameraný na bezpečnosť pacientov

MEDIUS
 | 16.4.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky sa v najbližšom období zameria na bezpečnosť pacientov. V posledných dňoch bol predstavený dokument s názvom Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010–2012, kde sú formulované ciele v oblasti hygieny, zdravotníckych záznamov, vnútornej legislatívy a prevencie.

Prezident Obama oznámil mená nových členov Komisie pre bioetické otázky

MEDIUS
 | 15.4.2010 | komentárov: 569

Obrazok Dňa 7. apríla Barack Obama, prezident Spojených štátov oznámil, že za členov Prezidentovej komisie pre štúdium bioetických otázok ( the Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues) vymenuje Lonnie Ali, Anitu L. Allen, Barbaru F. Atkinson, Nitu A. Farahany, Alexandra G. Garza, Christine Grady, Stephena L. Hauser, p. Raju Kucherlapati, Nelsona Michael a Daniela Sulmasy.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 56 / 2.4.2010

MEDIUS
 | 8.4.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo Zdravotníctva SR novelizovalo svoju vyhlášku a doplnené boli aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

MEDIUS
 | 8.4.2010 | komentárov: 577

V Zbierke Zákonov, v čiastke 56, bola uverejnená novela zákona č. 133/2010 Z. z. ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci ktorého došlo o novelizácii ustanovení zákona 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

MEDIUS
 | 8.4.2010 | komentárov: 0

V Zbierke Zákonov, v čiastke 56, bola uverejnená novela zákona č. 133/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 53 / 1.4.2010

MEDIUS
 | 1.4.2010 | komentárov: 601

Ministerstvo Zdravotníctva SR uverejnilo vo svojom vestníku viacero opatrení a novelizovaný bol aj Zákon o zdravotných poisťovniach.

Kongres Svetovej asociácie pre medicínske právo (august 2010, Záhreb)

MEDIUS
 | 1.4.2010 | komentárov: 1365

Obrazok Radi by sme vás informovali o Kongrese Svetovej asociácie pre medicínske právo. Bude sa konať v dňoch 8. až 12. augusta 2010 v hlavnom meste Chorvátska, v Záhrebe. Toto stretnutie bude venované viacerým aktuálnym otázkam medicínskeho práva.

Spolupráca úradu s VÚC (Tlačová konferencia 22. marca 2010)

MEDIUS
 | 25.3.2010 | komentárov: 1478

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na svojich internetových stránkach vydal informačnú správu, ktorá sa týka podávaných podnetov a sfér, ktorých sa podnety týkali najčastšejšie. Tak isto sú v danom dokumente sprístupnené aj ďalšie zaujimavé štatistiky. Pre komplexnosť pohľadu na medicínske právo ju uverejňujeme aj na našom webe.

Elektronické zdravotné knižky a ďalšie navrhované zmeny zákona 576/2004 Z.z.

MEDIUS
 | 22.3.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo na základe uznesenia vlády novelu zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z.z.) ktorej nosnou ideou je vytvorenie elektronizácie a centralizácie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta.

Judikatúra z oblasti odškodňovania bolesti a zníženia spol. uplatnenia

MEDIUS
 | 22.3.2010 | komentárov: 675

Ako ste si mohli všimnúť, na našom portály sme začali pred nejakou dobou uverejňovať judikáty, ktoré sa týkajú rozhodovania o uplatnených nárokoch na náhradu bolesti a zníženia spoločenského uplatnenia.

Usmernenie o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

MEDIUS
 | 17.3.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva vydalo dva nové vestníky, a to osobitné vydanie,ktoré obsahuje odborné usmernenie o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a vestník čiastky 1 - 3/2010.

Zásielkový predaj liekov a pomôcok

MEDIUS
 | 10.3.2010 | komentárov: 2

V zbierka zákonov bola vyhlásená vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok. Vyhláška upravuje otázky týkajúce sa subjektov oprávnených na činnosť zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok, konkrétnu organizáciu tejto činnosti a dôvody reklamácie lieku, či zdravotníckej pomôcky.

Rozhodnutie o stiahnutí liekov z trhu (NUROFEN pre deti a CARTEOL LP 2%)

MEDIUS
 | 14.2.2010 | komentárov: 1206

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) vydal v januári dve rozhodnutia, ktorými bolo nariadené stiahnutie z trhu týkajúce sa dvoch liekov (konkrétnych šarží).

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní

MEDIUS
 | 14.2.2010 | komentárov: 1349

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil na svojej stránke podrobnosti týkajúce sa povinnosti predložiť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol

MEDIUS
 | 3.2.2010 | komentárov: 0

Do medzirezortného pripomienkovacieho konania bol predložený materiál ktorého obsahom je návrh na predloženie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím do NR SR na vyslovenie súhlasu s Dohovorom a na jeho podpis prezidentom SR.

Ďalšie výsledky výberového konania na stanice ZZS

MEDIUS
 | 3.2.2010 | komentárov: 6484

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke zverejnilo zoznam úspešných uchádzačov vo výberovom konaní na prevádzkovateľov staníc záchrannej zdravotnej služby.

Povinnosti poistencov, ktorí od 01.01.2010 zmenili zdravotnú poisťovňu

MEDIUS
 | 7.1.2010 | komentárov: 1223

Poistenci, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu k 01.01.2010 si musia splniť nasledujúce povinnosti: 1. Vrátiť preukaz poistenca do 08.01.2010, 2. SZČO musia vykázať výšku preddavku do zdravotnej poisťovne do 8.januára kalendárneho roka.

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou

MEDIUS
 | 7.1.2010 | komentárov: 1

Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou vydal novelizované metodické usmernenie č. 1/5/2007 ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s účinnosťou od 1.1.2010.

Výnos a opatrenia Ministerstva zdravotníctva

MEDIUS
 | 31.12.2009 | komentárov: 1325

V zbierke zákonov boli 29.12.2009 uverejnené viaceré predpisy, ktorých autorom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Vestník MZ SR, čiastky 51-53, 54-55, 56-57

MEDIUS
 | 29.12.2009 | komentárov: 8

Ministerstvo zdravotníctva vo svojom vestníku zverejnilo nasledujúce čiastky zo dňa 13., 20. a 30 novembra 2009:

Základné informácie o víruse A(H1N1)

MEDIUS
 | 21.12.2009 | komentárov: 471

Pandemický vírus A(H1N1) 2009 je kombináciou prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu chrípky. Pandemická chrípka A(H1N1) 2009 je ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré často spôsobuje komplikácie vo forme zápalu pľúc a v niektorých prípadoch vedie až k smrti. Ochorenie postihuje všetky vekové skupiny.

Zdravotný preukaz zamestnancov Európskych inštitúcií

MEDIUS
 | 11.12.2009 | komentárov: 1236

Európska komisia na základe špecifického zdravotného poistenia (Joint Sickness Insurance Scheme – JSIS), ktoré sa vzťahuje len na zamestnancov a dôchodcov Európskych inštitúcií, vydáva zdravotný preukaz zamestnancov Európskych inštitúcií (vzor uvedený pod oznamom).

Vestník úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v elektronickej podobe

MEDIUS
 | 30.11.2009 | komentárov: 456

Od začiatku roku 2009 začal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydávať Vestník úradu len v elektronickej podobe.

Zmena vyhlášky MZ SR č. 771/2004 Z.z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu

MEDIUS
 | 30.11.2009 | komentárov: 576

Odmietnutie pitvy

MEDIUS
 | 11.9.2009 | komentárov: 1244

Obrazok Základné podmienky vykonávania pitvy určuje zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten stanovuje, že pitvu je možné vykonať len z dôvodov uvedených v zákone a na základe nariadenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Metodický pokyn UDZS o vykazovaní odstránení nedostatkov

MEDIUS
 | 7.9.2009 | komentárov: 1

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal začiatkom roku 2009 metodické usmernenie č. 1/2009, ktorého obsahom je úprava evidencie a zabezpečenie jednotnej obsahovej formy hlásení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli Úradom zistené pri vykonávaní dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

Výročná správa UDZS za rok 2008

MEDIUS
 | 2.9.2009 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 31.07.2009 vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) Vestník č. 4/2009, v ktorom uverejnil výročnú správu svojej činnosti v roku 2008. Správa pokrýva celé spektrum kompetencií a činnosti UDZS, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení.

Výsledky výberového konania na stanice ZZS

MEDIUS
 | 27.8.2009 | komentárov: 811

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo dňa 18.08.2009 na svojom portály oznam o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhláseného Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 12.05.2009.