Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Lukáš Mareček


PITVA: PRÁVNA ÚPRAVA A DÔVODY JEJ VYKONANIA, 2. časť

Lukáš Mareček
 | 16.12.2015 | komentárov: 899

Lekár ktorý vykonáva pitvu, je okrem už spomenutých zákonných a podzákonných noriem, povinný rešpektovať aj metodické usmernenie Úradu pre dohľad číslo 25/1/2005 Štandardný postup pri výkone pitvy (v novelizovanom znení účinné od 01.01.2011 - ďalej len „Metodické usmernenie“), ktoré vydal Úrad pre dohľad. Táto interná inštrukcia priamo nadväzuje a precizuje to, čo je už uvedené v Zákone o zdravotných poisťovniach a mimo iné uvádza, že lekár vykonávajúci pitvu je povinný na jednej strane rešpektovať medicínske princípy a právne požiadavky na strane druhej.

PITVA: PRÁVNA ÚPRAVA A DÔVODY JEJ VYKONANIA, 1. časť

Lukáš Mareček
 | 15.12.2015 | komentárov: 888

Po určení smrti lekárom, alebo konzíliom, možno na mŕtvom tele vykonať len pitvu, zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek, alebo zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu.