Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Lukáš Derco


Môže byť uzatvorené manželstvo s osobou v bdelej kóme?

Lukáš Derco
 | 14.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok V zahraničí sa čoraz častejšie súdy zaoberajú otázkou tzv. surrogate- decision making. V týchto prípadoch – ak o určitých úkonoch (napr. pri autorizácii ukončenia úkonov podporujúcich život smrteľne chorého pacienta a pod.) rozhoduje za tú-ktorú osobu jej zástupca, je vôľa a jej prejav "prenesená" na druhú osobu – zástupcu. Ako ale postupovať, ak ide o uzavretie manželstva?

Holandsko: počet osôb postupujúcich eutanáziu narastá

Lukáš Derco
 | 10.10.2013 | komentárov: 1249

Obrazok Od momentu prijatia legislatívy povoľujúcej v Holandsku lekársku eutanáziu sa počet osôb, ktorí eutanáziu podstúpili, viac než zdvojnásobil a za posledný rok je badateľný nárast až o 13%.

Čína: Ďalšie škandály napriek reformám transplantácie orgánov

Lukáš Derco
 | 30.9.2013 | komentárov: 479

Obrazok Čína zavádza nový národný systém darovania orgánov a transplantácií. Lekárska agentúra tvrdí, že reformami sa realizujú politické zmeny, ale nedávne škandály a nedostatok transparentnosti podnietilo otázky verejnosti – či avizované zmeny budú v konečnom dôsledku úspešné.

Preferencie pacientov v prospech „end-of-life care“ sú v US stále ignorované

Lukáš Derco
 | 13.9.2013 | komentárov: 1223

Obrazok Projekt inštitútu „The Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practise“ priniesol závery, že jeden zo štyroch pacientov Medicare s pokročilým štádiom rakoviny umiera v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti (intensive care units - ICUs), zatiaľ čo intenzita hospicovej starostlivosti na konci života narastá.

Veľká Británia – In vitro fertilizácia po smrti otca

Lukáš Derco
 | 22.8.2013 | komentárov: 1528

Obrazok Britka konala protiprávne, keď použila spermie svojho muža po jeho smrti za účelom splodiť dieťa. Žena prepísala právnu históriu tým, že vycestovala do Európy za in vitro oplodnením ( IVF- in vitro fertilisation), hoci je podľa britského práva protiprávne odobrať, transportovať a použiť spermie muža na účely IVF bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) dokonca ženu a jej lekárov podporovala v porušovaní práva.

Francúzsko sa chystá legalizovať eutanáziu

Lukáš Derco
 | 15.7.2013 | komentárov: 553

Obrazok Francúzsky prezident François Hollande chce iniciovať celonárodnú debatu na tému eutanázie aby o nej parlament mohol hlasovať niekedy pred koncom tohto roka, a to aj napriek zamietavému postoju väčšiny členov národného etického výboru (Comité National d´ Ethique)

Vážne chorej žene zo Salvádoru odopreli postúpiť potrat

Lukáš Derco
 | 4.6.2013 | komentárov: 1

Obrazok Najvyšší súd v stredoamerickom štáte Salvádor zakázal potrat mladej žene, ktorá čaká dieťa, ktorému absentuje veľká časť mozgu a lebky. Sama dokonca trpí vážnou nevyliečiteľnou chorobou tzv. lupus (celým názvom "systémový lupus erytematózus").

Tasmánia sa chystá „zmierniť“ právo týkajúce sa potratov – tzv. Abortion Law

Lukáš Derco
 | 14.3.2013 | komentárov: 1297

Obrazok Tasmánia, jeden zo štátov Austrálie, sa chystá liberalizovať oblasť práva týkajúcu sa potratov, tzv. Abortion Law. Ministerka zdravotníctva Michelle O´Byrne zverejnila návrh zákona (private member´s bill), ktorý dekriminalizuje potraty a naopak sankcionuje protesty proti nim. Členovia parlamentu budú môcť slobodne hlasovať a vyjadriť sa k predmetu návrhu zákona, ktorý bude prediskutovaný v priebehu roka.

Kroky k posilneniu ochrany proti týraniu detí

Lukáš Derco
 | 4.3.2013 | komentárov: 3030

Obrazok Z hľadiska de lege lata právneho stavu je povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podozrenia zo zneužívania, týrania, resp. zanedbávania detí hlásiť prokuratúre a polícii. Úvaha de lege ferenda smeruje k extenzii sféry obligatórne informovaných orgánov o orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Potenciálna trestná zodpovednosť zdravotných pracovníkov

Lukáš Derco
 | 13.2.2013 | komentárov: 549

Obrazok Ak lekár nenastúpi počas trvania krízovej situácie do služby, bude toto jeho konanie považované za trestný čin vyhýbania sa výkonu povinností, ktorý môže byť sprevádzaný radom pre zdravotného pracovníka deštruktívnych sankcií.

ÚSTAVNÝ SÚD ČR ZAMIETOL SŤAŽNOSŤ Z DÔVODU NEPREUKÁZANIA KAUZÁLNEHO NEXU MEDZI NON LEGE ARTIS POSTUPOM A SMRŤOU PACIENTKY

Lukáš Derco
 | 10.2.2013 | komentárov: 417

Obrazok Ponúkame Vám promptný náhľad na zaujímavé rozhodnutie Ústavného súdu ČR, I.ÚS 1919/08 zo dňa 12.08.2008, ktorým odmietol ústavnú sťažnosť sťažovateliek z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti, a to napriek konštatovaniu, že bolo preukázané, že došlo k postupu non lege artis, avšak s permanentným poukazom na nedostatočnosť príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním a následkom v podobe smrti.

Povinná mlčanlivosť zdravotných pracovníkov a právo na súkromie

Lukáš Derco
 | 3.1.2011 | komentárov: 2

Obrazok Na pravo-medicina.sk prinášame ďalší zaujímavý článok, ktorý rozoberá problematiku mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov. To, čo môže resp. nesmie lekár o zdravnotom stave povedať je často rozoberaná problematika plná nejasností a protichodných názorov. Uverejnený text je príspevkom do tejto diskusie.