Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Lukáš Bodnár


Rozsudok krajského súdu Nitra - 9Co/330/2012 – kauza Šimon Buch, 2. časť

Lukáš Bodnár
 | 18.12.2015 | komentárov: 465

Prinášame Vám analýzu prelomového rozhodnutia Krajského súdu v Nitre v medializovanom prípade Šimona Bucha. Analýza rozsudku je rozdelená do dvoch častí. V prvej boli analyzované nasledovné skutočnosti: stručné opísanie skutkového stavu, v čom spočíval konkrétny spor, dokázanie zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia. V druhej časti nižšie uvedieme argumenty a protiargumenty strán v spore, argumentáciu súdu a rozhodovanie o jednotlivých nárokoch.

Rozsudok krajského súdu Nitra - 9Co/330/2012 – kauza Šimon Buch

Lukáš Bodnár
 | 15.12.2015 | komentárov: 0

Prinášame Vám analýzu prelomového rozhodnutia Krajského súdu v Nitre v značne medializovanom prípade Šimona Bucha. Analýza rozsudku bude rozdelená do dvoch častí. V prvej si rozoberieme nasledovné skutočnosti: stručné opísanie skutkového stavu, v čom spočíval konkrétny spor, dokázanie zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia. V druhej časti uvedieme argumenty a protiargumenty strán v spore, argumentáciu súdu a rozhodovanie o jednotlivých nárokoch.