Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Lucia Onderková


Uzákonenie tretieho pohlavia v Nemecku

Lucia Onderková
 | 17.11.2013 | komentárov: 2326

Obrazok Nemecko ako prvá európska krajina právne uznala existenciu tretieho pohlavia. Táto správa obletela pred nedávnom svet a vyvolala búrlivú diskusiu, tak právnu ako aj etickú. Vydajú sa aj ostatné európske krajiny inšpirujúc sa nemeckou právnou úpravou v tejto obzvlášť citlivej téme rovnakým smerom?

Nútená liečba: Teraz sú na rade sudcovia

Lucia Onderková
 | 6.8.2013 | komentárov: 1339

Obrazok V nemeckej spolkovej krajine Sasko existuje právna medzera v nútenej liečbe pacientov. Teraz majú sudcovia v každom jednotlivom prípade schvaľovať nútenú liečbu.

Nemecko: Dôjde k zavedeniu povinného očkovania?

Lucia Onderková
 | 22.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok Vo viacerých krajinách EÚ, napriek podobnej právnej kultúre, existujú rozličné prístupy k právnej regulácií očkovania. Nie všade je očkovanie upravené ako povinnosť s možnosťou uplatniť sankciu voči rodičom nerešpektujúcim stanovený očkovací kalendár. Ako príklad môžeme uviesť Nemecko, kde je očkovanie dlhé roky dobrovoľné. Skutočnosť, že nie je daná očkovacia povinnosť, vychádza z práva na sebaurčenie pacienta. Rodičia sa sami rozhodujú, či a proti akým ochoreniam nechajú svoje dieťa zaočkovať. Po porade s lekárom sa rozhodnú pre akúkoľvek z ponúkaných vakcín.

Minister zdravotníctva Spolkovej republiky Nemecko- Daniel Bahr navrhuje tvrdší postup proti korupcii v zdravotníctve

Lucia Onderková
 | 7.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok Korupcia v zdravotníctve sa stáva čoraz väčším problémom aj v nemeckej spoločnosti. Podvod a korupcia v tunajšom zdravotníctve nie sú žiadnou raritou, skôr základným fenoménom. Problém je dlhodobo známy. Niektoré farmaceutické firmy finančne podporujú lekárov a kliniky, pokiaľ predpisujú pacientom určité lieky, alebo používanie zdravotníckych pomôcok.

Nemeckí biskupi povolili v prípade znásilnenia pilulku „po“

Lucia Onderková
 | 8.4.2013 | komentárov: 1663

Obrazok Cirkev v Nemecku čelila v poslednej dobe nátlaku kvôli nedávnemu prípadu, kedy dve katolícke lekárske zariadenia v Kolíne nad Rýnom odmietli vyšetriť znásilnenú 25-ročnú ženu. Okolnosti prípadu zverejnila lekárka, ktorá žiadala gynekologické oddelenie sv. Vincenta o vyšetrenie pacientky, no dostala negatívnu odpoveď. Etická komisia nemocnice rozhodla, že lekári v tomto nemocničnom katolíckom zariadení nebudú vyšetrovať ženy po sexuálnych útokoch. Cirkev tvrdí, že došlo k nedorozumeniu a že si lekári pomýlili nariadenie so zákazom predpisovať núdzovú antikoncepciu, teda tabletku ktorá zabráni možnému otehotneniu.

Prelomový rozsudok v prípade anonymného darovania spermií

Lucia Onderková
 | 11.2.2013 | komentárov: 563

Obrazok Vrchný krajinský súd (Oberlandesgericht) v nemeckom meste Hamm posilnil práva detí anonymných darcov spermií vo svojom rozhodnutí vydanom 6.2.2013, v ktorom uvádza, že každý má právo vedieť kto je jeho biologickým otcom.

Nemecko zrušilo poplatky u lekára s účinnosťou od nového roka

Lucia Onderková
 | 4.2.2013 | komentárov: 1404

Obrazok Nemeckí poslanci dňa 9.11.2013 prijali Zákon o regulácii požiadaviek asistenčnej starostlivosti v stacionárnych, opatrovateľských a v rehabilitačných zariadeniach , v ktorom sa zrušili paušálne poplatky za návštevu u lekára tzv. „Praxisgebühr“.

Návrh zákona o eutanázii v Nemecku

Lucia Onderková
 | 5.11.2012 | komentárov: 0

Obrazok Problém eutanázie a otázka ukončenia života sú nesmierne komplikovanou témou a snaha vyriešiť ich prostredníctvom zákonov je veľmi ťažká. Obzvlášť v Nemecku je eutanázia v dôsledku trpkých historických skúseností citlivou témou a predmetom spoločenskej kritiky, pretože vyvoláva spojitosť využitia eutanázie počas nacistického režimu. Posledné mesiace (približne od augusta 2012) je však táto téma v Nemecku veľmi aktuálna.

Zanedbanie povinnej lekárskej starostlivosti a náhrada škody

Lucia Onderková
 | 8.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Ak lekár stanoví zlú diagnózu, rozhodne sa pre nevhodnú terapiu, alebo svojmu pacientovi nedostatočne objasní jeho chorobu, musí zodpovedať za vyplývajúce škody a a zaplatiť pacientovi primerané bolestné. Avšak, presadenie týchto práv pacienta nie je vždy jednoduché.

Obriezka maloletých- právne aspekty

Lucia Onderková
 | 24.8.2012 | komentárov: 1427

Obrazok Obriezka z náboženských dôvodov je už roky kontroverznou témou a vyvoláva mnoho otázok. Je veľmi individuálnou záležitosťou tak z pohľadu viery a náboženstva, ako aj z lekárskeho pohľadu. V mnohých kultúrach je považovaná za hygienickú, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo je vykonávaná v USA, Veľkej Británii i Nemecku. Vo všeobecnosti je obriezka už stáročia náboženskou tradíciou najmä u židov a moslimov.

Problém transsexuality v Nemecku

Lucia Onderková
 | 8.7.2012 | komentárov: 470

Obrazok Transsexualitu možno definovať ako stav nesúladu medzi psychickým a anatomickým pohlavím. V minulosti bola považovaná za sexuálnu deviáciu, ale postupným vývojom sa zmenil nazeranie aj na túto poruchu, ktorá so sebou prináša množstvo právnych problémov.

Nemecko: Rozhodnutie BSG o rozsahu práv postihnutých osôb

Lucia Onderková
 | 31.3.2012 | komentárov: 8

Obrazok Po prvýkrát sa sudcovia Spolkového sociálneho súdu zaoberali požiadavkami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Nemeckí lekári pohoršení ambulantnou eutanáziou v Holandsku

Lucia Onderková
 | 29.2.2012 | komentárov: 1265

Obrazok V Holandsku sa od 1.marca majú zriadiť "mobilné tímy lekárov", ktoré budú vykonávať eutanáziu priamo u pacienta doma. Táto skutočnosť šokovala nemeckých lekárov.

Občianstvo pre deti s náhradnou matkou

Lucia Onderková
 | 3.2.2012 | komentárov: 1330

Obrazok Rakúšanka po odstránení maternice nemohla mať deti. Túžba po vlastnom dieťati však bola omnoho silnejšia , preto sa tento pár rozhodol pre vynosenie dieťaťa náhradnou matkou . Za vytúženým snom museli odcestovať až do USA, keďže v Rakúsku je náhradné materstvo zakázané Zákonom o reprodukčnej medicíne (Fortpflanzungsmedizingesetz). Smerodajný je v tomto prípade § 3 odst. 3 tohto zákona: "Embryá a živé bunky môžu byť použité len u žien, z ktorých pochádzajú".

Silikónový škandál

Lucia Onderková
 | 25.1.2012 | komentárov: 5168

Obrazok Spoločnosť Poly Implant Prothesis (PIP) sídliaca na juhu Francúzska bola jedným zo svetových lídrov v produkcii silikónových implantátov až do minulého roka, kedy vyšlo najavo, že ušetrila odhadom miliardu eur ročne používaním priemyselného silikónu ( používaný na počítačové súčiastky alebo v elektronike ) namiesto zdravotne nezávadných výplní do prsných implantátov. Obal okolo silikónu bol tiež kazový a náchylný k prasknutiu či presakovaniu. Francúzske ministerstvo zdravotníctva už ženám doporučilo , aby si nebezpečné silikóny nechali odstrániť. Vláda zriadila špeciálnu komisiu, ktorá tento prípad prešetruje.

Nemecko: Pacientské práva by mali byť posilnené novým zákonom

Lucia Onderková
 | 12.1.2012 | komentárov: 1468

Obrazok Patientenrechtegesetz – nový zákon o právach pacientov by mal vstúpiť do platnosti 1. júla 2012. V prípade nevydareného zákroku na pacientoch sú odteraz poisťovne povinné podporiť svojich poistených. Navyše, pravidlá profesíjnej zodpovednosti lekárov sú stále prísnejšie tak, aby nárok na náhradu škody platil v každom prípade v prospech poškodeného.

Práva nedobrovoĺne hospitalizovaných pacientov v Nemecku

Lucia Onderková
 | 30.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok V Nemecku je nedobrovoľná hospitalizácia a liečba duševne chorých regulovaná na úrovni jednotlivých spolkových krajín. Tým je odlišná od ostatných členských štátov EÚ. Zároveň existuje federálna právna úprava opatrovníctva, kde sú stanovené určité podmienky pre hospitalizáciu duševne chorých osôb.

Náhradné materstvo v Nemecku

Lucia Onderková
 | 3.12.2011 | komentárov: 1668

Obrazok K právnej regulácii náhradného materstva môže zákonodarca pristúpiť viacerými spôsobmi. Ak by sme postupovali od najprísnejšej možnosti, napadne nás zrejme postavenie náhradného materstva mimo zákon, a následne prijatie systému sankcií na jeho sankcionovanie. Náhradné materstvo je ilegálne vo viacerých krajinách Európy, ako to uvádza napríklad právna úprava Francúzska, Nemecka alebo Rakúska.