Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Lucia Matisová


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA V.C. vs. SLOVENSKO č.18968/07

Lucia Matisová
 | 5.8.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva o prijateľnosti sťažnosti slovenskej občianky rómskeho pôvodu V.C. proti Slovenskej republike. V auguste 2000 sa sťažovateľke narodilo druhé dieťa, ktoré podobne ako prvé, priviedla na svet cisárskym rezom. Počas tohto pôrodu bola u nej vykonaná sterilizácia. Aj napriek tomu, že v zázname o priebehu pôrodu je pod žiadosťou o sterilizáciu jej podpis, namieta, že sterilizácia bola vykonaná protizákonne.

Právo na informácie o zdravotnom stave

Lucia Matisová
 | 23.9.2009 | komentárov: 0

Obrazok Určite nikto nepochybuje o tom, že zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt. Preto každý má právo na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie, právo na ochranu zdravia, na zdravotnú starostlivosť a zodpovedajúcu pomoc v prípade choroby. Jednotlivé práva pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zakladajú na práve na ľudskú dôstojnosť a na sebaurčenie. Každý má právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a so súčasným stavom lekárskej vedy.(1)