Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Libor Šalata


Transsexualita a zmena pohlavia v podmienkach Slovenskej republiky a vo svete

Libor Šalata
 | 24.4.2017 | komentárov: 1641

Obrazok V nasledujúcom článku sa budeme venovať transsexualite a zmene pohlavia, jednak z aspektu domáceho prostredia ako aj z globálneho hľadiska. Priblížime si tiež právnu úpravu tejto problematiky v podmienkach Slovenskej republiky a pozrieme sa na problémy, otázniky a možné právne dôsledky z toho vyplývajúce.

Uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa cenového sprístupnenia liekov

Libor Šalata
 | 3.4.2017 | komentárov: 483

Obrazok Poslanci Európskeho parlamentu schválili uznesenie v ktorom poukazujú na to, že ceny nových liekov v EÚ za posledné desaťročia vzrástli do takej miery, že sa pre mnohých občanov EÚ stali v podstate nedostupnými, čim sa ohrozila udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti v štátoch EÚ.

Nové pravidlá EÚ pre bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky

Libor Šalata
 | 13.3.2017 | komentárov: 1402

Obrazok Dňa 7. marca 2017 prijala Rada EÚ nové nariadenia za účelom zvýšenia bezpečnosti zdravotníckych pomôcok v prospech pacientov pri súčasnom zachovaní včasného prístupu k inovatívnym zdravotníckym riešeniam v oblasti zdravotnej starostlivosti.

High Court nariadil očkovanie dieťaťa aj proti vôli matky

Libor Šalata
 | 28.2.2017 | komentárov: 0

Obrazok Londýn, 3.februára 2017 Matka sedemmesačného chlapca tvrdila, že vakcína proti Haemophilus influenze (chrípke) typu b (Hib) a pneumokoková konjugovaná vakcína (PCV) môže jej dieťaťu spôsobiť vážne vedľajšie účinky. Poukazovala na to, že je staršie deti utrpeli vedľajšie účinky očkovania, vrátane opuchu nôh, ušných infekcií a vyrážok, v dôsledku čoho museli byť ošetrené v nemocnici.

Žaloby za „nechcený život“ (actions for wrongful life) a za „nechcené narodenie“ (actions for wrongful birth)

Libor Šalata
 | 10.2.2017 | komentárov: 1660

Obrazok Existuje právo rodičov na zdravé dieťa? Môže choré dieťa žalovať svojich rodičov za to, že sa narodilo? Môže byť v takom prípade vyvodená zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka? Prinášame Vám príspevok zameraný na problematiku žalôb za nechcený život a nechcené narodenie.

Novela českého občianskeho zákonníka týkajúca sa vykonávania pitiev

Libor Šalata
 | 25.1.2017 | komentárov: 8

Obrazok V závere minulého roku bol v Zbierke zákonov ČR vyhlásený zákon (č.460/2016 Sb.), ktorým sa novelizuje český občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Ide o vôbec prvú novelizácie tohto OZ (z.č.89/2012 Sb.), účinného od roku 2014. Takto pozmenený zákon nadobúda účinnosť postupne, pričom všetky jeho ustanovenia budú účinné až od roku 2018.

Ohliadnutie za rokom 2016 v európskom regióne WHO

Libor Šalata
 | 26.12.2016 | komentárov: 1522

Obrazok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pre európsky región čelila v priebehu roka 2016 mnohým významným problémom a výzvam. Jednalo sa predovšetkým o problémy týkajúce sa migračnej krízy, zdĺhavé mimoriadne udalosti, prepuknutie prenosných chorôb a pokračujúce epidémie neprenosných chorôb, ktoré aj naďalej namáhajú zdravotnícke systémy v európskych krajinách. WHO taktiež riešila výskyt mnohých chorôb a humanitárnych kríz, pričom vynaložila veľké úsilie v boj proti antimikrobiálnej rezistencii a v posune smerom k všeobecnému zdravotnému poisteniu. To pomohlo krajinám k odstráneniu infekčných ochorení a implementácii programov zameraných na porazenie rakoviny, cukrovky a ďalších neprenosných chorôb.

Právo na život je priznané každému. Ako je to však s „právom na smrť“ ?

Libor Šalata
 | 14.11.2016 | komentárov: 950

Obrazok

Nemocničné nákazy sú podľa najnovšej štúdie väčšou hrozbou než HIV, chrípka či tuberkulóza dohromady

Libor Šalata
 | 21.10.2016 | komentárov: 1504

Obrazok Pacienti, ktorí sú v nemocnici (hospitalizovaní alebo ešte len čakajúci na hospitalizáciu) by mali spozornieť. Podľa najnovšej štúdie je riziko nemocničných nákaz vyššie ako množstvo globálnych infekčných ochorení (vrátane HIV, chrípky a tuberkulózy) dohromady.

V BRATISLAVE SA V DŇOCH 3. A 4. OKTÓBRA 2016 ZIŠLI NA NEFORMÁLNOM ZASADNUTÍ MINISTRI ZDRAVOTNÍCTVA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

Libor Šalata
 | 12.10.2016 | komentárov: 0

Obrazok Po tom, čo sa v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade Európskej únie (EÚ) v mesiaci september konalo v Bratislave neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, sa v bratislavskej Redute uskutočnilo ďalšie dvojdňové neformálne stretnutie, tentokrát ministrov zdravotníctva všetkých 28 členských štátov EÚ pod vedením ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera. Rokovania sa zúčastnil aj európsky komisár pre oblasť zdravia a bezpečnosť potravín Vytenis Andriuikaitis.

BELGICKO. PRVÝ PRÍPAD EUTANÁZIE MALOLETEJ OSOBY NA SVETE

Libor Šalata
 | 25.9.2016 | komentárov: 1535

Obrazok Belgicko, 17. september 2016 Prinášame Vám aktuálnu správu zo zahraničia o prvom prípade, kedy dieťa podstúpilo eutanáziu.

Svetový deň hepatitídy (28.júl 2016): Vyjadrenia k hepatitíde, „tichému zabijakovi“ v Európe

Libor Šalata
 | 27.7.2016 | komentárov: 0

Obrazok Odhaduje sa, že viac ako 13 miliónov ľudí v európskom regióne žije s vírusom hepatitídy B (HBV) a viac ako 15 miliónov s chronickým vírusu hepatitídy C (HCV). Tieto dva vírusy predstavujú najväčšiu záťaž vírusových hepatitíd v Európe. Každý deň umiera na príčiny súvisiace s vírusovou hepatitídou viac ako 400 ľudí v celom európskom regióne WHO.

Štáty začali ohľadom neprenosných ochorení (NCDs) konať, je však potrebné urýchliť úsilie na splnenie globálnych záväzkov

Libor Šalata
 | 23.7.2016 | komentárov: 1501

Obrazok 18. júl 2016 | NEW YORK / ŽENEVA - Nová správa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie, ďalej len WHO) zdôrazňuje potrebu zintenzívniť vnútroštátne opatrenia na splnenie globálnych cieľov, ktoré vlády dohodli na ochranu pred ochoreniami srdca, rakovinou, cukrovkou a pľúcnymi chorobami. V celosvetovom meradle predstavujú tieto 4 neprenosné ochorenia (non communicable diseases, ďalej len NCDs) najčastejšiu príčinu úmrtia ľudí vo veku do 70 rokov, čo predstavuje veľkú hrozbu pre udržateľný rozvoj.

Oficiálna návšteva Dr. Zsuzsanny Jakabovej, riaditeľky Regionálneho úradu WHO pre Európu na Slovensku v rámci boja proti tuberkulóze (21. až 23. júna 2016)

Libor Šalata
 | 13.7.2016 | komentárov: 0

Obrazok Dr. Zsuzsana Jakabová, riaditeľka Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len WHO) pre Európu, na pozvanie ministra zdravotníctva SR v dňoch 21.-23. júna navštívila Bratislavu.

NOVÁ SPRÁVA WHO VYZÝVA K ZLEPŠENIU MATERSKEJ VÝŽIVY PRE ZNÍŽENIE DLHODOBÉHO RIZIKA VZNIKU NEPRENOSNÝCH DETSKÝCH OCHORENÍ A OBEZITY

Libor Šalata
 | 11.7.2016 | komentárov: 0

Obrazok Z novej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len WHO) pre európsky región vyplýva, že výživové (nutričné) blaho tehotných žien ovplyvňuje nielen ich zdravie a zdravý vývoj plodu, ale aj dlhodobé riziko vzniku detských neprenosných ochorení (ďalej len NCDs) a obezity.

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyzýva štáty, aby sa pripravili na vírus ZIKA, ktorý sa koncom jari a v priebehu leta rozšíri aj do Európy

Libor Šalata
 | 4.7.2016 | komentárov: 0

Obrazok WHO vo svojej najnovšej správe vyhodnocuje riziko vypuknutia vírusu Zika (ktorý sa teda z Afriky postupne šíri ďalej do celého sveta) najnovšie už aj v Európe, ktoré možno očakávať v priebehu neskorej jari a v lete. Napriek tomu, že riziko vypuknutia vírusu Zika je stále nízke až stredné, v krajinách, v ktorých sa vyskytujú komáre rodu Aedes, je však veľká pravdepodobnosť na výskyt tohto vírusu. (Aktualizované – Kodaň, 18.05.2016)

OSLAVA 20. VÝROČIA PRIJATIA ĽUBĽANSKEJ CHARTY

Libor Šalata
 | 26.6.2016 | komentárov: 0

Obrazok Tento rok Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len WHO) v európskom regióne oslavuje 20. výročie prijatia Ľubľanskej charty o reforme zdravotnej starostlivosti v Európe z roku 1996.

Spoločné zasadnutie FAO (Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo) a WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) týkajúce sa zvyškov pesticídov v potrave (JMPR – Joint Meeting on Pesticide Residues)

Libor Šalata
 | 1.6.2016 | komentárov: 1503

Obrazok V dňoch 9. až 13. mája 2016 sa v Ženeve konalo stretnutie uznávaných vedeckých odborníkov so skúsenosťami v posudzovaní rizík pesticídov, za účelom prehodnotiť riziko, ktoré pre ľudské zdravie predstavuje konzumácia zvyškov glyfozátu, diazinónu a malatiónu v potrave. Spomínané látky boli naposledy hodnotené JMPR v rokoch 2011, 2006 a 2003.