Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Lenka Mišová


Vývoj na pôde EU: Etické komisie a informovaný súhlas v ohrození

Lenka Mišová
 | 1.4.2014 | komentárov: 1484

Obrazok V dielni Európskej Únie sa momentálne nachádzajú dva dôležité legislatívne texty. Prvým je Nariadenie o ochrane dát (General Data Protection Regulation (2012/0011 (COD)), ktorej obsahom je zabezpečenie spracovania, ukladania a výmeny osobných dát v rámci EU, vrátane dát týkajúcich sa zdravia a zdravotnej starostlivosti. Druhým legislatívnym textom je Nariadenie o klinických testoch (Clinical Trials Regulation (2012/0192 (COD)), ktorá si kladie za cieľ podporu výskumu a vývoja liekov v Európe.

Elektronická zdravotná knižka a program eHealth na Slovensku

Lenka Mišová
 | 11.2.2014 | komentárov: 33930

Obrazok Pred týždňom sme písali o tom, ako prebieha zavádzanie elektronických zdravotných kariet v Nemecku, kde ju pacienti pri návšteve musia povinne vytiahnuť z vrecka od januára 2014. Zatiaľ môžeme len pozorovať, ako sa Nemcom bude v praxi s povinnými elektronickými zdravotnými kartami dariť, no nie dlho. Podľa harmonogramu implementácie programu eHealth by do decembra 2015 mali byť na Slovensku vydané elektronické preukazy poistenca všetkým poistencom zdravotných poisťovní a do januára 2016 budú všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní v praxi začať používať Národný zdravotný informačný systém.

Povinné elektronické zdravotné karty v Nemecku od januára 2014

Lenka Mišová
 | 30.1.2014 | komentárov: 1179

Obrazok Od januára 2014 sa v Nemecku zaviedli povinné elektronické zdravotné karty. Ako prebieha a bude pokračovať zavádzanie nového systému? Kde sú podľa odborníkov jeho silné stránky a kde naopak nedostatky? Bude skutočne znamenať výrazne vylepšenie, alebo bude prechod na elektronické karty skôr drahým komplikovaným a nedostatočne funkčným balíčkom?

V Nemecku alarmujúco klesá počet darcov organov. Za klesajúcimi číslami stoja škandály s manipuláciou s poradovníkmi.

Lenka Mišová
 | 17.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Počet darcov orgánov dosiahol svoje dlhodobé minimum. I keď odborníci považujú za dôvod škandály okolo transplantácií, čísla klesajú už niekoľko rokov. Nemecká nadácia pre transplantáciu orgánov (Die Deutsche Stiftung Organtransplantation - DSO) vyjadrila svoje znepokojenie. V roku 2013 darovalo orgány, ktoré boli odobrané po ich smrti, 876 ľudí. To je o 15 percent menej ako v predchádzajúcom roku a najmenej za dlhé obdobie od roku 1997. No nielen počet darcovstiev po smrti je na zostupe, i celkové štatistiky darcovstva majú výraznú klesajúcu tendenciu. V roku 2012 darovalo organ celkovo 3001 ľudí, v roku 2013 to bolo podľa záznamov Nemeckej nadácie pre darcovstvo orgánov (NNDO) 2647 prípadov darcovstva.

Pochybenie pri podaní injekcie s vážnymi následkami v rakúskom Grazi. Kto je za neho zodpovedný a čo robiť pre to, aby sa takéto pochybenia neopakovali?

Lenka Mišová
 | 15.12.2013 | komentárov: 1259

Obrazok Pacient trpiaci leukémiou leží stále v kóme po tom, ako mu jeho ošetrujúca lekárka podala injekciu so substrátom pre chemoterapiu do miechy namiesto do žily

Možnosť odmietnuť vymenovanie na zvolený post zo zdravotných dôvodov

Lenka Mišová
 | 9.12.2013 | komentárov: 12

Prípad sa týka Renate Lieckfeldt, rektorky Vysokej školy pre techniku, hospodárstvo a kultúru v Lipsku. Renate Lieckfeldt bola zvolená za rektorku Vysokej školy pre techniku, hospodárstvo a kultúru (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur) v Lipsku, ale nemohla nastúpiť na svoje miesto, pretože mala rakovinu. Tento prípad rozprúdil verejnú diskusiu o tom, či je takýto postup, i keď zákonný, morálne obhájiteľný.