Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Komora pre medicínske právo MEDIUS


The New England Journal of Medicine

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 7.2.2014 | komentárov: 1728

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The New England Journal of Medicine (Volume 370, No. 5, January 30, 2014).

Obzretie sa za medzinárodnou konferenciou "Aké princípy vládnu zdravotníctvu?"

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 30.4.2013 | komentárov: 0

Obrazok Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS v Košiciach sa stretla s obrovským záujmom odbornej verejnosti, medzi ktorých patrili poprední odborníci z odvetvia medicíny, práva, psychológie, teológie, ako aj z iných príbuzných odborov zo Slovenska, ako aj zo zahraničia.

Medzinárodná konferencia „Aké princípy vládnu v zdravotníctve?“

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 14.1.2013 | komentárov: 1299

Obrazok Komora pre medicínske právo MEDIUS realizuje unikátnu medzinárodnú konferenciu „Aké princípy vládnu v zdravotníctve?“ v dňoch 11.4.2013 – 12.4.2013 v Košiciach.

Obzretie sa za súborom diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 18.12.2012 | komentárov: 1315

Obrazok Komora pre medicínske právo MEDIUS realizovala od 23.10.2012 až do 5.12.2012 unikátny projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012. Pozostával z diskusií, ktoré boli rozdelené do tematických okruhov: 1. diskusia – Bolo by možné liečiť bez liekov? 2. diskusia – Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov. 3. diskusia – Môže byť reklama liekom pre liek? 4. diskusia – „Čo ťa nezabije, to ťa posilní“ – Platí to aj v zdravotníctve?

Informovaný súhlas v prípade neplnoletých alebo nespôsobilých pacientov na vlnách rádia Regina - štúdio Košice

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 13.12.2012 | komentárov: 604

Obrazok Na frekfencii rádia Regina - štúdio Košice zodpovedáva JUDr. Ivan Humeník PhD. z advokátkej kancelárie h&h Partners právne otázky z oblasti medicínskeho práva, ktoré Vám budeme sprostredkuvávať

Problematika informovaného súhlasu na vlnách rádia Regina - štúdio Košice

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 13.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Na frekfencii rádia Regina - štúdio Košice zodpovedáva JUDr. Ivan Humeník PhD. z advokátkej kancelárie h&h Partners právne otázky z oblasti medicínskeho práva, ktoré Vám budeme sprostredkuvávať

Bodka za diskusiou: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012- "Čo ťa nezabije, to ťa posilní" - Platí to aj zdravotníctve?

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 10.12.2012 | komentárov: 2

Obrazok V stredu 5.decembra 2012 sa uskutočnila posledná, v poradí štvrtá zo sérii diskusií projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012, ktorý organizovala Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura a Nadáciou Tatra banky. Diskutérmi poslednej diskusie boli 1.prodekan a prodekan pre spoluprácu s praxou na FaF UK doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., riaditeľ Nemocnice – Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica MUDr. Juraj Vančík, CSc., 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Súkeľ a advokát JUDr. Ivan Humeník, PhD., partner advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Rozhovor s hosťom mesiaca DECEMBER 2012 s Mgr. Adrianou Jesenkovou, PhD.

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 4.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Pozvanie byť hosťom mesiaca december prijala Mgr. Adriana Jesenková, PhD. Pani Mgr. Adriana Jesenková, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore história a filozofia. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu v odbore systematická filozofia. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny a sociálnu etiku. Ako výskumníčka pôsobí aj v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum a rodovo citlivú výchovu a vzdelávanie. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú morálnu filozofiu, otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní“ – Platí to aj v zdravotníctve? (4.diskusia)

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 3.12.2012 | komentárov: 699

Obrazok Dňa 5. decembra sa v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutoční v poradí už posledná, štvrtá diskusia z cyklu diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012, tentoraz na ďalšiu zaujímavú tému "Čo ťa nezabije, to ťa posilní – platí to aj v zdravotníctve?“ V rámci tejto zaujímavej témy vystúpi viacero rôznorodých odborníkov, ktorí s touto problematikou prichádzajú do praktického kontaktu a disponujú množstvom skúseností, medzi ktorých bezpochyby patrí riaditeľ Nemocnice Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica MUDr. Juraj Vančík, CSc., predseda predstavenstva SAFS PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA, MSc., sudca Krajského súdu v Brne JUDr. Michal Ryška, prvý prodekan a prodekan pre spoluprácu s praxou FaF UK v Bratislave doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., zástupca riaditeľa na Masarykovom onkologickom ústave v Brne Mgr. Radek Policar a v neposlednom rade 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Súkeľ

Bodka za diskusiou: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012- "Môže byť reklama liekom pre liek?“

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 26.11.2012 | komentárov: 840

Obrazok V stredu 21. novembra 2012 sa uskutočnila v poradí už tretia zo sérii diskusií projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012, ktorú organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura a Nadáciou Tatrabanky. Diskutérmi tretej diskusie boli JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. z Právnickej fakulty UPJŠ, zakladateľ a šéfredaktor filmového portálu Kinema.sk Mgr. Peter Konečný, Mgr. Eva Siminská zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a zástupkyňa farmaceutického priemyslu MUDr. Zuzana Barlíková.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012: Môže byť reklama liekom pre liek? (3.diskusia)

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 20.11.2012 | komentárov: 1351

Obrazok Dňa 21.novembra 2012 sa v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutoční v poradí už tretia diskusia z cyklu diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012, tentoraz na ďalšiu zaujímavú tému "Môže byť reklama liekom pre liek?“ Diskusie na danú tému sa zúčastní viacero rôznorodých odborníkov, ktorí s touto problematikou prichádzajú do praktického kontaktu a disponujú množstvom skúseností, medzi ktorých bezpochyby patria MUDr. Richard Raši, PhD.,MPH., zástupkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Mgr, Eva Siminská, šéfredaktor a zakladateľ najčítanejšieho a najstaršieho slovenského špecializovaného portálu Kinema.sk Mgr. Peter Konečný, zástupkyňa z farmaceutického priemyslu (MUDr. Zuzana Barlíková) a v neposlednom rade JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Rozhlasová debata na tému Právne aspekty očkovania na rádiu Regina

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 14.11.2012 | komentárov: 1462

Obrazok Rádio Regina – štúdio Košice odvysiela 15.11.2012 v čase od 10.00 do 11.00 hod. v rámci Magazínu Rádia Regina Košice zaujímavú rozhlasovú debatu pod názvom Právne aspekty očkovania.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012: Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov (2.diskusia)

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 6.11.2012 | komentárov: 1265

Obrazok Dňa 7.novembra 2012 sa v priestoroch historickej auly rektorátu uskutoční v poradí druhá z cyklu diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012, teraz na tému "Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov.“ Diskusie sa zúčastní viacero rôznorodých odborníkov, ktorí s touto problematikou prichádzajú do praktického kontaktu a disponujú množstvom skúseností, medzi ktorých bezpochyby patria MUDr. Ivan Uhliarik, zástupcovia pacientskych organizácií Zuzana Michálková a Ing. arch. Radoslav Herda, a v neposlednom rade Prof. MUDr. Oliver Racz, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ a JUDr. Štefan Kseňák, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012: Bolo by možné liečiť bez liekov? (1.diskusia)

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 22.10.2012 | komentárov: 625

Obrazok Dňa 23. októbra 2012 sa v priestoroch historickej auly rektorátu uskutoční prvá z cyklu diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012, tentokrát na tému "Bolo by možné liečiť bez liekov?". Diskusie sa zúčastní viacero rôznorodých odborníkov, ktorí s touto problematikou prichádzajú do praktického kontaktu a disponujú množstvom skúseností.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012?

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 18.10.2012 | komentárov: 480

Obrazok Zmyslom projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 je vzdelávať inovatívnou formou a poskytnúť vzdelanie, ktoré prekračuje sterilitu jednotlivých odborov a ukáže študentom a odbornej verejnosti komplexnosť a zložitosť reálnej praxe, a tak vytvorí priestor pre pomenovanie problematických oblastí a hľadanie východísk. Ďalší cieľom je efektívne prepájať prax s akademickou pôdou, sieťovať odborníkov, vytvárať pre nich možnosti nadväzovania spolupráce a výmeny kontaktov.

Viete čo je UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012?

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 17.10.2012 | komentárov: 2

Obrazok Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. pripravuje v priebehu mesiacov október – december 2012 v odbornej spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012.

Protestné zhromaždenie sestier a pôrodných asistentiek pred Ústavným súdom SR

Komora pre medicínske právo MEDIUS
 | 9.10.2012 | komentárov: 1442

Obrazok Dňa 10. októbra 2012 o 15:00 hod. sa uskutoční v Košiciach na Hlavnej ulici pred budovou Ústavného súdu Slovenskej republiky protestné zhromaždenie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu s Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek.