Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Komora pre medicínske právo - MEDIUS


Diskusia o povinnom očkovaní

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 31.10.2017 | komentárov: 0

Obrazok 7. novembra 2017 o 18.00 hod v KC Dunaj na Nedbalovej 3 v Bratislave

Záznam z diskusie o náhradnom materstve

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 26.10.2017 | komentárov: 0

Obrazok Nemohli ste sa zúčastniť diskusie? Pozrite si video.

MATERNICA NA PRENÁJOM - právne a etické otázky náhradného materstva

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 23.10.2017 | komentárov: 0

Obrazok Príďte diskutovať na tému náhradného materstva a asistovanej reprodukcie do Tabačky - Fabricafé, Gorkého 2 v Košiciach. Začiatok o 18.00 hod. Vstup je pre všetkých voľný!

Videozáznam z diskusie o povinnom očkovaní

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 18.10.2017 | komentárov: 0

Obrazok Pozrite si záznam z prvej diskusie zo série UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2017 - POVINNÉ OČKOVANIE - stále predmet vášnivých sporov?

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2017

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 4.10.2017 | komentárov: 0

Obrazok POVINNÉ OČKOVANIE - stále predmet vášnivých sporov?

Vyšlo nové číslo časopisu European Journal of Health Law

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 3.12.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu European Journal of Health Law, Volume 25, Issue 5, 2014.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Čo Ťa nezabije, to Ťa posilní.

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 25.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 19. novembra 2014 uskutočnila posledná tretia diskusia z košických univerzitných dišpút projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému „Čo ťa nezabije, to Ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?“, ktorá sa týkala právnej zodpovednosti poskytovateľa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sme opäť zrealizovali v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Právnická fakulta UPJŠ a Lekárska fakulta UPJŠ. Nad projektom už tretí rok prevzal záštitu primátor mesta Košice – MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK) a spoločnosti Medtronic.

Vyšlo nové číslo časopisu The Journal of Clinical Ethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 24.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nová číslo časopisu The Journal of Clinical Ethics, Volume 25, Number 3, Fall 2014.

Vyšlo nové číslo časopisu Medical Law Review

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 21.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Medical Law Review, Volume 22, Issue 3, Summer 2014.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Ktorý liek je pre mňa najlepší?

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 18.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 12. novembra 2014 uskutočnila druhá diskusia v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014 realizovaného v Košiciach. Pozvaní hostia diskutovali na tému Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sme opäť zrealizovali v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Právnická fakulta UPJŠ a Lekárska fakulta UPJŠ. Nad projektom už tretí rok prevzal záštitu primátor mesta Košice – MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK) a spoločnosti Medtronic.

UD 2014 v Košiciach: tretia diskusia - Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 17.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí poslednej tretej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už túto stredu, teda 19. novembra v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ.

Vyšlo nové číslo časopisu Journal of Medical Ethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 17.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Journal of Medical Ethics, Vol 40, Issue 11, November 2014.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Pacient a zdravotné poistenie

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 12.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 5. novembra 2014 uskutočnila prvá diskusia projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014 realizovaného v Košiciach. Pozvaní hostia diskutovali na tému Pacient a zdravotné poistenie. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sme opäť zrealizovali v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Právnická fakulta UPJŠ a Lekárska fakulta UPJŠ. Nad projektom už tretí rok prevzal záštitu primátor mesta Košice – MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK) a spoločnosti Medtronic.

UD 2014 v Košiciach: druhá diskusia - Ktorý liek je pre mňa najlepší?

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 11.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí už druhej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už zajtra, teda 12. novembra v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Čo Ťa nezabije, to Ťa posilní

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 10.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa 29. októbra 2014 uskutočnila posledná tretia diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému „Čo ťa nezabije, to Ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?“ UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sa prvýkrát koná aj v Bratislave v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Univerzita Komenského v Bratislave a Farmaceutická fakulta UK a študentské organizácie ELSA Bratislava a SLoMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny). Nad projektom prevzal záštitu primátor mesta Bratislava – doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK), spoločnosti Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., spoločnosti Phoenix a spoločnosti Medtronic.

SR: Zdravotná poisťovňa Dôvera nedávno spustila službu Bezpečné lieky online

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 28.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Služba Bezpečné lieky online je unikátna služba s okamžitým prenosom dát o zdravotnej starostlivosti poskytnutej konkrétnemu pacientovi. Jej primárnym cieľom je bezpečnejšia liečba vďaka menšiemu počtu duplicíty pri predpisovaní liekov a menšiemu riziku vzniku liekových interakcií u pacientov.

UD 2014 Bratislava: Pokračujeme treťou diskusiou o bezpečnosti liekov!

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 28.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí poslednej tretej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už zajtra 29. októbra v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Hosťami diskusie bezpečnosti liekov a právnej zodpovednosti nazvanej „Čo ťa nezabije, to Ťa posilní . Platí to aj v zdravotníctve? “ budú Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD. – Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), PharmDr. Monika Lainczová –Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s., doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, MUDr. Pavol Gibala, CSc. – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a JUDr. Ivan Humeník, PhD. – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

Vyšlo nové číslo časopisu Nursing Ethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 27.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Nursing Ehics, Vol 21, Issue 6, September 2014.

Vyšlo nové číslo časopisu Journal of medicine and philosophy

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 16.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Medicine and Philosophy, Vol 39, Issue 5, October 2014.

UD 2014 v Bratislave pokračuje druhou diskusiou

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 10.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí už druhej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už v stredu 15. októbra v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Hosťami diskusie nazvanej „Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov,“ budú MUDr. Rudolf Zajac – bývalý minister zdravotníctva a PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal Metodické usmernenie č. 11/2014

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 29.9.2014 | komentárov: 0

UDZS zverejnil Metodické usmernenie 11/2014.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal k plneniu záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 29.9.2014 | komentárov: 0

UDZS vydal 23. 9. 2014 Metodické usmernenie č. 8/2014, ktoré ruší Metodické usmernenie č. 2/2009 k plneniu záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv a Pracovný postup č. 4/1/2006 k plneniu záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv.

Príďte diskutovať na UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014!

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 24.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z., organizuje v mesiaci október a november už tretí ročník UNIVERSITATIS DISPUTATIONE. Tento rok budeme diskutovať okrem okrem Košíc aj v Bratislave, a to na pôde UNIVERZITY KOMENSKÉHO.

Nové číslo The Journal of Medicine and Philosophy

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 18.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Medicine and Philosophy, Volume 39 Issue 5 October 2014.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil zoznam humánnych liekov, ktoré nemajú povolený vývoz z územia SR

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 18.9.2014 | komentárov: 0

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) sprístupnil verejnosti tabuľku rozhodnutí o nepovolení vývozu humánneho lieku zo SR v zmysle §19a zákona č. 362/2011 Z. z o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal Vestník č. 14/2014

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 8.9.2014 | komentárov: 0

Úrad vydal Vestník č. 14/2014.

Nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 3.9.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky, Vol 4, No 2 (2014).

Nové číslo The Journal of Medicine and Philosophy

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 11.8.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Journal of Medicine and Philosophy, Volume 39 Issue 4 August 2014.

Nové číslo Medical Law Review

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 5.8.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Medical Law Review, Volume 22, Issue 2, Spring 2014.

Vyšlo nové číslo Journal of Medical Ethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 25.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Journal of Medical Ethics, Vol 40, Issue 8, August 2014.

Nové číslo The Journal of Practical Ethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 10.7.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Practical Ethics, Vol 2, Number I., June 2014.

Vyšlo nové číslo časopisu Bioethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 9.7.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Bioethics, Vol 39, Issue 28, Issue 5, June 2014.

Rozhlasová debata na tému Právne aspekty vakcinácie na rádiu Regina

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 17.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok Rádio Regina – štúdio Košice odvysiela 18.06.2014 so začiatkom o 15:05 hod. v relácii Právo a Vy Rádia Regina Košice zaujímavú rozhlasovú debatu pod názvom Právne aspekty vakcinácie.

Vyšlo nové číslo American Journal of Law & Medicine

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 16.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu American Journal of Law & Medicine, Vol 39, Issue 4, 2013.

Vyhodnotenie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 5.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na medzinárodnej konferencii Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10.-11. apríl 2014 bolo diskutovaných niekoľko tém týkajúcich sa reprodukčného zdravia ženy. Debata a príspevky sa dotkli nielen témy definovania tzv. reprodukčného zdravia, významu prevencie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, hľadania konsenzu v otázkach reprodukčnej medicíny, diagnostiky, domácich pôrodov alebo surogačného materstva, ale aj témy asistovanej reprodukcie. K téme pripravili organizátori pre účastníkov dotazník, ktorý sa týkal čiastkových otázok spojených s reguláciou tejto oblasti. Tu sú jeho výsledky.

HOSŤ MESIACA JÚN 2014 Mgr. Katarína Kováčová

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 2.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám potešením, že pozvanie byť hosťom mesiaca JÚN prijala Mgr. Katarína Kováčová. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, v oblasti klinického skúšania pôsobí od roku 1999. Má mnohoročné skúsenosti na rôznych pozíciách v rámci klinického skúšania. Pracovala ako CRA, CRA Lead, Country expert, Clinical services manager pre Európu Áziu a Pacific, kde medzi jej povinnosťami boli aj školenia pracovníkov pre potreby klinického skúšania na základe medzinárodne platných noriem. Absolvovala viacero medzinárodných školení pre potreby klinického skúšania.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU THE JOURNAL OF LAW, MEDICINE & ETHICS

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 27.5.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics, Vol 42, Issue 1, Spring 2014.

Bodka za medzinárodnou konferenciou Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 23.4.2014 | komentárov: 0

Obrazok V dňoch 10. – 11.4.2014 sa v nových priestoroch konferenčnej sály KOŠICE HOTEL zišli svetoví odborníci zo siedmich európskych krajín z oblasti práva, medicíny, bioetiky, psychológie, farmakológie a morálnej teológie, aby prezentovali svoje názory a podelili sa s účastníkmi o svoje bohaté skúsenosti a na prezentované témy s ostatnými prednášajúcimi a účastníkmi živo diskutovali. Prítomní hostia si pochvaľovali multidisciplinárny charakter konferencie.

Hosť mesiaca APRÍL 2014 MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 23.4.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám potešením, že pozvanie byť hosťom mesiaca APRÍL prijal MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., hlavný transplantačný koordinátor Slovenskej republiky, člen Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, člen odborného konzília MZ SR pre transplantácie od geneticky nepríbuzných a vzdialene geneticky príbuzných darcov, primár Transplantačného oddelenia UNLP Košice a krajský odborník pre orgánové transplantácie pre košický a prešovský kraj. V rozhovore sa budeme venovať predovšetkým praktickým otázkam spojeným s vykonávaním transplantácií.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU THE JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 20.4.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Medicine and Philosophy, Vol 40, Issue 2 April 2014.

Zaujímavá akcia pre študentov Právnickej fakulty UPJŠ!

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 28.3.2014 | komentárov: 0

Obrazok Študenti Právnickej fakulty sa budúci štvrtok 3. apríla 2014 môžu prísť pozrieť na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRÁVNYCH KLINÍK na PrF UPJŠ, kde bude prezentovať aj Klinika medicínskeho práva!

Dve percentá z dane môžete venovať aj Komore pre medicínske právo - MEDIUS

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 6.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok Milí priatelia, aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie prostredníctvom „darovania“ podielu z Vašej dane. Vieme, že dnes je príležitostí, kde tento podiel darovať množstvo, ale veríme, že naša činnosť a vízia Vás inšpirujú natoľko, že sa rozhodnete podporiť práve nás. Poslaním Komory pre medicínske právo - MEDIUS je vytváranie právneho prostredia medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom. Obaja tvoria súčasť liečebného procesu, ktorého výsledok je determinovaný ich vzájomným pôsobením.

HOSŤ MESIACA FEBRUÁR 2014: Ing. arch. Radoslav Herda

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 6.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok V mesiaci FEBRUÁR prijal pozvanie na rozhovor Ing. arch. Radoslav Herda. Ing. arch. Radoslav Herda v roku 2003 založil špecializovanú reklamnú agentúru na komunikáciu liekov Svetlonos. Od roku 2006 vydáva pacientske časopisy. Túto činnosť od roku 2009 zastrešuje vydavateľská spoločnosť MedMedia, ktorá v súčasnosti vydáva 3 pacientske tituly - Neuro magazín, Dermato magazín a Onko magazín. Stál pri zrode občianskeho združenia (OZ) Slovenský pacient, ktoré v spolupráci so spoločnosťou MedMedia pripravuje každoročnú stálu Konferenciu pacientskych organizácií. Spoločne vydávajú trojmesačník Infopacient, najväčšie pacientske periodikum na Slovensku. Ako projektový manažér v združení Slovenský pacient pracuje na projekte vzdelávania - Akadémia pacienta. V spolupráci s odborníkmi a lídrami pacientskych organizácií vytvára toto združenie novú platformu jednotného hlasu pacientov. Aktuálne pripravuje spoločnú pacientsku agendu na najbližšie roky, ktorou chce zvýšiť rešpekt pacientov v spoločnosti.

HOSŤ MESIACA JANUÁR 2014: Ing. Ján Ivo Bero

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 13.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Sme veľmi radi, že pozvánku byť hosťom tohto mesiaca, možno trocha netradične, prijal výkonný manažér Komory pre medicínske právo - MEDIUS, Ing. Ján Ivo Bero. V rozhovore sa dozviete, čo ma rád na svojej práci, prečo sa rozhodol pracovať pre MEDIUS, aj to aké projekty Komora pre medicínske právo - MEDIUS pripravuje v roku 2014.

Zoznam prednášajúcich na konferencii Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu ZVEREJNENÝ!

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 8.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zoznam prednášajúcich konferencie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu- je zverejnený na našich webových stránkach. V programe konferencie sú zaradené vystúpenia popredných odborníkov z oblasti práva, medicíny, psychológie, etiky z niekoľkých európskych krajín (Holandsko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Slovensko). Program budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Vyšlo nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 2.1.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky, Vol 3, No 3 (2013). Témou tohto monotematického čísla sú tzv. „wrongful life“ a „wrongful birth“ žaloby.

Nenechajte si ujsť reláciu FOKUS na tému povinné očkovanie

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 3.12.2013 | komentárov: 0

Obrazok Tento štvrtok bude relácia FOKUS na Dvojke venovaná problematike povinného očkovania.

ROZHOVOR S HOSŤOM MESIACA DECEMBER 2013 JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD.

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 3.12.2013 | komentárov: 0

Prinášame rozhovor s hosťom mesiaca DECEMBER 2013 JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. Ivan Humeník sa dlhodobo orientuje na problematiku medicínskeho práva. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach vedie predmet "Medicínske právo". Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je členom Svetovej asociácie pre medicínske právo (WAML), sudcom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti a autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Ivan Humeník je členom redakčnej rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky (MedLaw Journal) vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” a zostaviteľom ďalších publikácií (Biomedicínsky výskum, Aké princípy vládnu zdravotníctvu?). Okrem advokátskej a akademickej činnosti sa venuje vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.

Pozvánka na konferenciu „Ethics and evidence in end-of-life decision making. Interdisciplinary perspectives“

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 27.11.2013 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pozvánku na konferenciu s názvom „Ethics and evidence in end-of-life decision making. Interdisciplinary perspectives“, ktorú organizuje Inštitút pre etiku v medicíne a históriu medicíny v Bochume, a ktorá sa uskutoční v dňoch 3.-4. apríla 2014 na spomínanom inštitúte Porúrskej univerzity v Bochume.

Dnešná vydanie relácie FOKUS na Dvojke je na tému medicínskeho práva

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 21.11.2013 | komentárov: 1

Dovoľujeme si Vás upozorniť na dnešné vysielanie relácie FOKUS, ktorá bude venovaná medicínsko-právnym otázkam. Relácia je vysielaná dnes (21. november 2013) na obrazovkách Dvojky Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) o 16:45 hod.

Uzavretie projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 - Študentské sympózium „Právo a výzvy súčasnej medicíny“

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 21.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Sme radi, že sa tento ročník univerzitných dišpút mimoriadne vydaril. Dôkazom je posledná aktivita UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, študentské sympózium na tému „Právo a výzvy súčasnej medicíny“, ktorá sa uskutočnila 13. novembra 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ. Na sympóziu vystúpili študenti Právnickej fakulty UPJŠ so svojimi príspevkami na témy Ochrana osobnosti pacienta, Transplantácie, Asistovaná reprodukcia, Transsexualita, Eutanázia a ďalšie. Svoje práce museli predniesť a obhájiť v diskusii s moderátormi a svojimi kolegami.

Náhrada škody a starostlivosť poskytovaná rodinným príslušníkom

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 19.11.2013 | komentárov: 0

V sekcii česká a slovenská judikatúra sme pre vás pripravili nález Ústavného súdu Českej republiky, ktorý sa zaoberal náhradou škody na zdraví za súčasnej starostlivosti rodinných príslušníkov o poškodeného (sp. zn. I.ÚS 46/12).

Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 17.11.2013 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva vydalo na základe § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov novú vyhlášku.

Nové číslo časopisu Medical Law Review

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 11.11.2013 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nedávno vydané jesenné číslo časopisu Medical Law Review, Autumn 2013, Volume 21, Issue 4.

BODKA ZA DISKUSIOU: Môžeme disponovať svojím telom? Právne, medicínske a psychologické otázky transplantácií

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 7.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ sa včera 06. novembra 2013 uskutočnila posledná diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, ktorá bola venovaná téme transplantácií a možných dispozícií s telom, orgánmi, tkanivami.

Hosť mesiaca OKTÓBER 2013 doc. ThDr. Ing. Inocent M. Vladimír Szaniszló, OP, PhD.

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 6.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Je nám veľkou cťou, že naše pozvanie byť hosťom mesiaca prijal doc. ThDr. Ing. Inocent- Mária V. Szaniszló, OP, PhD. morálny filozof. Doc. Szaniszló pôsobí na Teologickej fakulte Katolíckej Univerzity Ružomberok, kde aktívne prispel k založeniu odborného pracoviska fakulty Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza. Zároveň pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vysokej školy Zittau-Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE prof. Sigrid Muellerovej ako aj sociálno-etická sieť prof. Ingebor Gabriel pri Univerzite Viedeň. Okrem iného prednáša bioetiku na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi pri forovaní doktorandov v oblasti morálnej teológie.

Špeciálne jesenné vydanie časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 6.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na jesenné číslo časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics, Fall 2013, Volume 41, Issue 3. Jesenné číslo sa vo svojich článkoch ťažiskovo zameriava na riešenie otázok spojených s marketingom farmaceutických firiem, pričom priestor dostávajú aj problémy korupcie s tým spojenej či vývoja a výskumu liečiv.

Pozvaní diskutéri na tému UD 2013: Môžeme disponovať svojím telom?

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 4.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 06. novembra 2013 o 15:30 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému Môžeme disponovať svojím telom? Právne, medicínske a psychologické otázky transplantácií prijali MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD., PhDr. Mária Humeníková, doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, OP, PhD. a Ing. arch. Radoslav Herda.

3. diskusia z cyklu UD 2013: Môžeme disponovať svojím telom? Právne, medicínske a psychologické otázky transplantácií

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 29.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ, Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Vás pozýva na diskusiu z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013,ktorá sa uskutoční v stredu 06.novembra 2013 o 15.30, v miestnosti P13 Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Vyšlo nové číslo Journal of Medical Ethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 29.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo Journal of Medical Ethics / Journal of Medical Ethics, November 2013, Volume 39, Issue 11/. Novembrové číslo si dalo za cieľ poukázať na začiatky publikovania žurnálu v roku 1975 a reflexiu jeho súčasnej podoby. Priestor na svoje úvahy tak dostali viacerí členovia redakčnej rady časopisu, ktorí ho tvorili od jeho počiatkov.

BODKA ZA DISKUSIOU: Je ona "on"?- Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika.

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 25.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ sa v stredu 23. októbra 2013 uskutočnila druhá diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 na vybrané témy z medicínskeho práva. Prvá diskusia bola venovaná problematike Povinného očkovania, tento krát pozvaní hostia diskutovali na tému: Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika.

UD 2013: Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika.

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 22.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2013 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika prijali MUDr. Danica Caisová, JUDr. Adam Doležal, LL.M. a Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.

UD 2013 pokračuje! Druhá diskusia na tému: Je ona „on“? Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 18.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ, Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Vás pozýva na diskusiu z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční v stredu 24.10.2013 o 15.30, v miestnosti P13 Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

BODKA ZA DISKUSIOU: Povinné očkovanie- balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 18.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ bol v stredu 16. októbra 2013 zahájený projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013. UD 2013 je séria univerzitných dišpút, ktorú organizuje už druhý rok Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s odbornými partnermi Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

UD 2013: Povinné očkovania- balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta - predstavenie diskutérov

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 14.10.2013 | komentárov: 1

Obrazok Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému „Povinné očkovania - balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta“, prijali odborníci z oblasti medicíny, aplikovanej etiky, práva aj zástupca aktívnej občianskej spoločnosti. Na vysoko aktuálnu tému budú diskutovať:MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, Mgr. Adriána Jesenková, PhD., Ing. Marián Filo a JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.

ŠTARTUJEME UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013!

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 10.10.2013 | komentárov: 1

Obrazok Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. Vás pozýva na prvú diskusiu z cyklu štyroch interaktívnych odborných diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013.

Špeciálny hosť portálu: JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva- druhá časť

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 9.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Je nám veľkou cťou, že naše pozvanie k rozhovoru prijal JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). JUDr. Ján Šikuta pôsobí na ESĽP od roku 2004. Na Slovensku zastával funkciu sudcu a neskôr pracoval ako právny poradca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov a publikácií. V súčasnosti sa okrem iného venuje aj prednáškovej činnosti po celej Európe. Dnes uverejňujeme druhú časť rozhovoru, v ktorom sme sa zamerali na rozhodovanie súdu v otázkach medicínskeho práva a bioetiky.

Vyšlo nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 8.10.2013 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky, Vol 3, No 2 (2013). Hlavný článok čísla je zameraný na vymedzenie filozofických základov pojmu kauzalita a porovnanie týchto základov s koncepciou využívanou v deliktuálnom práve.

Špeciálny hosť portálu: JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 1.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Je nám veľkou cťou, že naše pozvanie k rozhovoru prijal JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). JUDr. Ján Šikuta pôsobí na ESĽP od roku 2004. Na Slovensku zastával funkciu sudcu a neskôr pracoval ako právny poradca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov a publikácií. V súčasnosti sa okrem iného venuje aj prednáškovej činnosti po celej Európe. Dnes uverejňujeme prvú časť rozhovoru, v ktorom nás zasvätil do fungovania štrasburského súdu, oboznámil nás s postupom vybavovania sťažností, tvorbou rozhodnutí. Otázky sa sústredia predovšetkým na medicínsko-právnu a bioetickú agendu súdu.

Vyšlo nové číslo Journal of Medical Ethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 24.9.2013 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo Journal of Medical Ethics / Journal of Medical Ethics, October 2013, Volume 39, Issue 10/. Hlavnou témou októbrového čísla je etická prijateľnosť a dôsledky sťahovania zdravotníckych pracovníkov z chudobných do vyspelejších krajín. Ďalej sa venuje otázkam odmietnutia liečby v Turecku, uplatnenia výhrady svedomia pri vydávaní antikoncepčnej tabletky po bez receptu v Spojenom kráľovstve a Írsku, vzťahu ortodoxných židov k skúšaniu liekov či úvaham nad definíciou ľudského zdokonaľovania a dokonalosti.

Škoda spôsobená nesprávnou inštaláciou zubnej protézy

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 23.8.2013 | komentárov: 0

V sekcii slovenská a česká judikatúra nájdete ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vo veci 25 Cdo 2800/2011, ktoré sa týka zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou inštaláciou zubnej protézy.

Nový judikát: Náhrada škody spôsobenej zdravotníckym zákrokom a prevádzkovou činnosťou

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 9.8.2013 | komentárov: 0

V sekcii slovenská a česká judikatúra - NÁHRADA ŠKODY a NEMAJETKOVÁ UJMA nájdete uverejnený ďalší rozsudok Najvyššieho súdu ČR.

Nový príspevok v sekcii česká a slovenská judikatúra

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 2.8.2013 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame Vám ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súd Českej republiky týkajúce sa náhrady škody spôsobenej zámenou orgánov vo veci 25 Cdo 1981/2011.

Vyšlo nové číslo Journal of Medical Ethics

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 1.8.2013 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo Journal of Medical Ethics / Journal of Medical Ethics, July 2013, Volume 39, Issue 8/, ktoré je venované konceptu tzv. nudges („postrčení“) a ich vplyvu na slobodu voľby aktéra, etike vedeckého výskumu či morálnosti ničenia embryí pri výskume

Ďalší príspevok v sekcii česká judikatúra: Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami spočívajúcimi v povahe prístroja

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 26.7.2013 | komentárov: 0

Sumár ďalšieho rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky týkajúci sa zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe použitého lekárskeho prístroja nájdete v sekcii judikatúra (25 Cdo 1475/2011).

Nový príspevok v sekcii judikatúra: Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami spočívajúcimi v povahe prístroja

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 25.7.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra prinášame rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, ktoré sa týka otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťou, ktorá má svoj pôvod v povahe prístroja použitého pri poskytnutí zdravotníckej služby (25 Cdo 565/2010).

V sekcii judikatúra pribudlo nové rozhodnutie na tému - Zanedbanie prevenčnej povinnosti

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 21.7.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra prinášame rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vo veci 25 Cdo 253/2001 týkajúce sa zodpovednosti za škodu a nemajetkovej ujmy.

Bližšie predstavenie 1. doobedňajšieho bloku 1.dňa konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 20.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ je pre svoj rozmanitý obsah a rozsah rozdelená do dvoch konferenčných dní 11.4.-12.4.2013 a uskutoční sa na Dominikánskom námestí v Košiciach. V 1. doobedňajšom bloku prvého konferenčného dňa prednášajúci, diskutéri ponúknu účastníkom pohľad a priblížia na akých princípoch by mala stáť normotvorba? Aká je povaha právnych predpisov v sektore zdravotníctva? Je v poriadku že sa presúva množstvo predpisov do výlučnej normotvorby MZ SR? Ako prebieha legislatívny proces? Kto predpisy tvorí? Sú do tvorby predpisov zaangažovaní všetci zainteresovaní (pacienti, zdravotné poisťovne, poskytovatelia, farmaceutické subjekty)? Na koho záujmy sa má najviac prihliadať? Aké sú negatíva a pozitíva súčasnej praxe? Ako bezpečne aplikovať nejasné normy?

Komora pre medicínske právo MEDIUS realizuje v dňoch 11.4. – 12.4.2013 medzinárodnú konferenciu „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ predstavenie 1. konferenčného dňa

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 14.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Viac ako 25 prednášajúcich a diskutérov je pripravených a ochotných sa podeliť so svojimi poznatkami pre viac ako 120 účastníkov. Cieľovou skupinou konferencie je manažment zdravotníckych zariadení, zdravotnícki pracovníci, členovia etických komisií, pracovníci právnych a administratívnych oddelení zdravotníckych zariadení, advokáti, pracovníci farmaceutických spoločností, vedeckí pracovníci, ako aj pacienti a pacientské združenia

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013: Povinné očkovania- balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta

Komora pre medicínske právo - MEDIUS
 | 14.10.2010 | komentárov: 0

Obrazok Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému „Povinné očkovania - balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta“, prijali odborníci z oblasti medicíny, aplikovanej etiky, práva aj zástupca aktívnej občianskej spoločnosti. Na vysoko aktuálnu tému budú diskutovať:MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, Mgr. Adriána Jesenková, PhD., Ing. Marián Filo a JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.