Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Komora pre medicínske právo


Konferencia TRANSPARENTNOSŤ VO FARMAPRIESTORE

Komora pre medicínske právo
 | 20.10.2016 | komentárov: 471

Obrazok Snaha o zabezpečenie transparentnosti má svoje odrazy vo viacerých oblastiach národného zákonodarstva a okrem pozitív prináša aj otázky, o ktorých je potrebné diskutovať a spoločne právnu kultúru transparentnosti posúvať na vyššiu úroveň.