Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Katka Tomková


V Belgicku bola napokon schválená eutanázia maloletým

Katka Tomková
 | 26.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok Belgicko sa stalo prvou krajinou, kde bola schválená eutanázia pre nevyliečiteľne choré deti všetkých vekových kategórií, po vášnivej debate, v ktorej kritici spochybňovali schopnosti dieťaťa rozhodnúť o svojom živote/smrti.

Kanada: Najvyšší súd sa bude zaoberať právom na asistovanú samovraždu

Katka Tomková
 | 29.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Najvyšší súd Kanady informoval, že bude zaoberať odvolaním Asociácie občianskych slobôd Britskej Kolumbie (BCCLA), na základe ktorého by bolo poskytnuté nevyliečiteľne chorým Kanaďanom právo na asistovanú samovraždu. Prípad sa týka dospelých ľudí, ktorí sú vážne a nevyliečiteľne chorí, no zároveň duševne schopní rozhodnúť sa, či chcú využiť právo na poskytnutie lekárskej pomoci urýchliť ich smrť na základe osobitných ochranných opatrení.

Prinášamé sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu v Londýne vo veci očkovania

Katka Tomková
 | 24.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu v Londýne (High Court of Justice , Family Division), ktorý rozhodoval v spore rozvedených rodičov vo veci očkovania ich detí vakcínou MMR, keďže nevedeli dôjsť k vzájomnému konsenzu. Veľká Británia je krajina s dobrovoľným očkovaním, predmetom sporu a rozhodujúcim princípom pri rozhodovaní bola otázka, do akej miery rešpektovať rozhodnutie maloletých o im poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a taktiež čo je v najlepšom záujme dieťaťa.

Francúzsko: verejnosť podporuje dekriminalizáciu asistovanej samovraždy

Katka Tomková
 | 14.1.2014 | komentárov: 363

Obrazok Vo Francúzsku skupina zriadená Národným poradným výborom pre etiku odporučila, aby vláda zlegalizovala eutanáziu pre nevyliečiteľne chorých pacientov.