Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Katarína Tomková


ŠVAJČIARSKO: Počet turistov za asistovanou samovraždou sa zvyšuje

Katarína Tomková
 | 9.10.2014 | komentárov: 1596

Obrazok Podľa predbežnej štúdie zverejnenej v časopise Journal of Medical Ethics sa počet ľudí, ktorí cestujú do Švajčiarska za účelom asistovanej samovraždy zvýšil o viac ako tretinu v rokoch 2008 až 2012, pričom pomoc pri umieraní bola poskytnutá 611 turistom z 31 krajín celého sveta.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Reakcie k návrhu zákona o asistovanej samovražde

Katarína Tomková
 | 15.8.2014 | komentárov: 1611

Obrazok Dňa 18. júla 2014 sa v Snemovni Lordov uskutočnila diskusia o návrhu zákona o asistovanej samovražde ( Assisted Dying Bill), ktorá bola pozoruhodným zobrazením výrečnosti, vedomostí i vášni. Rekordný počet Lordov diskutoval o návrhu zákona, ktorý prešiel druhým čítaním bez hlasovania. Návrh zákona podporilo 64 členov komory, 3 členovia zaujali neutrálny postoj a 59 členov vyslovilo názor proti legalizácii asistovanej samovraždy. Samotná diskusia trvala takmer 10 hodín.

Veľká Británia pripravuje zmeny podmienok asistovanej samovraždy

Katarína Tomková
 | 22.7.2014 | komentárov: 637

Obrazok Vo Veľkej Británii sa diskutuje o navrhovanej právnej úprave, ktorá by umožnila lekárom predpísať smrteľnú dávku lieku nevyliečiteľne chorým pacientom, ktorým ostáva menej ako šesť mesiacov života.

Švajčiarsko: Asistovaná samovražda aj pre starých ľudí, ktorí netrpia nevyliečiteľnou chorobou

Katarína Tomková
 | 4.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Švajčiarska organizácia Exit, ktorá pomáha ľuďom umrieť prostredníctvom asistovanej samovraždy, sa rozhodla rozšíriť svoje služby aj chorým starším ľuďom, ktorí netrpia nevyliečiteľnou chorobou.

OSN: 7. Konferencia zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Katarína Tomková
 | 2.6.2014 | komentárov: 21229

Obrazok V dňoch 10.-12.6.2014 sa uskutoční Konferencia zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Právna ochrana lekárov v rámci inovatívnych postupov liečby

Katarína Tomková
 | 8.5.2014 | komentárov: 2

Obrazok Po verejnej rozprave v Anglicku tisíce pacientov, lekárov a charitatívnych organizácii podporilo návrh zákona „Medical Innovation Bill“. Ten zavádza jasný postup pre lekárov, ktorí chcú vyskúšať inovatívne spôsoby liečby v prípadoch, v ktorých sa konvenčná liečba ukázala ako neúčinná.

EÚ: Európsky parlament schválil nariadenie upravujúce podmienky vykonávania klinických štúdií liekov

Katarína Tomková
 | 27.4.2014 | komentárov: 1392

Európsky parlament schválil návrh nariadenia, na základe ktorého farmaceutické spoločnosti a vedeckí pracovníci v Európskej únii budú musieť zverejňovať výsledky všetkých svojich klinických štúdií vo verejne prístupnej databáze spravovanej Európskou agentúrou pre lieky.

Čína zmierňuje politiku jedného dieťaťa

Katarína Tomková
 | 26.3.2014 | komentárov: 1380

Obrazok Po troch desaťročiach čínskej politiky, ktorá zákonom zakazuje väčšine obyvateľstva mať viac ako jedno dieťa, chce Čína zmierniť politiku jedného dieťaťa.

Medicínsky turizmus v preprodukčnej medicíne

Katarína Tomková
 | 4.3.2014 | komentárov: 1503

Obrazok Reprodukčnou turistikou je čoraz rozšírenejšie cestovanie do iných krajín za účelom liečby neplodnosti formou náhradného materstva. Môže to byť považované za určitú formu zdravotnej turistiky. Hlavnými dôvodmi reprodukčnej turistiky sú nevyhovujúca právna úprava v domovskej krajine neplodného páru alebo nižšia cena zákroku. K turistike prispievajú aj iné zákony niektorých štátov napr. páry z Činy cestujú do iných krajín, aby sa vyhli politike jedného dieťaťa.