Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Katarína Kováčová


Nájde etika klinického skúšania na Slovensku cestu?

Katarína Kováčová
 | 23.6.2014 | komentárov: 385

Obrazok O etike v medicíne môžeme hovoriť od čias Hippokrata, ktorý položil základy medicíny ako vedného odboru a zároveň definoval kódex k prístupu ku chorému. Etika medicíny a zároveň experimentálnej medicíny prekonávala vzostupy a pády, ktoré počas storočí pomáhali rozvoju medicíny a k zlepšenie kvalitu liečby. S vedeckým pokrokom prerodom alchýmie na farmáciu sa otvárala aj otázka etiky výskumu na človeku.