Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Juraj Jurica


Diskusia eutanázia: zhrnutie

Juraj Jurica
 | 8.8.2011 | komentárov: 5255

Obrazok Začiatkom mája zorganizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS diskusiu o eutanázi, ktorá sa uskutočnila na pôde Právnickej fakulty UPJŠ. Aj napriek nabitému programu si jeden z diskutujúcich účastníkov JUDr., ICDr. Juraj Jurica Ph.D. našiel čas na jej zhodnotenie. Prinášame jeho zhrnutie.