Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Juraj Šmaha


Postihnuté dievča nechali vo Veľkej Británii zomrieť na dehydratáciu

Juraj Šmaha
 | 5.12.2014 | komentárov: 8

Obrazok Nakoľko nezákonná je eutanázia a asistovaná samovražda v Anglicku? Nedávny tragický prípad Nancy Fitzmauriceovej nasvedčuje, že sudcovia sú ochotní spraviť výnimku zo zákona.